„Světová klimatická deklarace“ zpochybňuje závažnost klimatických změn a šíří zavádějící tvrzení

Aktualizováno dne 30/09/2022 v 15:13

Od srpna se na sociálních sítích šíří v různých jazycích takzvaná „světová klimatická deklarace“, která zpochybňuje vědecký konsensus o tom, že člověk výrazně přispívá ke změnám klimatu. Pouze zlomek signatářů jsou však klimatologové, z nichž někteří mají navíc vazby na ropný průmysl nebo na organizace skeptické vůči klimatickým změnám. Tvrzení v deklaraci jsou v rozporu s vědeckým konsenzem o změnách klimatu, přičemž agentura AFP již mnoho z nich v minulosti ověřila.