Ověřování zpráv v AFP

Ověřování zpráv je zásadní součástí práce AFP coby světové tiskové agentury po více než 180 let.

Sama agentura má v rámci >Francouzského zákona< výsadní postavení. AFP je financována z komerčních zdrojů (asi ze dvou třetin) a z francouzské státní dotace, aby poskytovala nestranné zpravodajství ve veřejném zájmu ve Francii i zahraničí.

V reakci na narůstající počet nepravdivých informací a dezinformací na internetu jsme založili blog zaměřený na ověřování zpráv. Inspirovali jsme se vlastní zkušeností s oceněňovaným společným projektem >CrossCheck<, založeným u příležitosti voleb ve Francii roku 2017. Naší snahou je pomoci veřejnosti i novinářům získat ucelený, pravdivý pohled na informace, které najdou na internetu v příspěvcích na sociálních sítích, článcích, videích nebo prohlášeních.

Naši práci vykonávají redaktoři se zaměřením na ověřování zpráv a celosvětová síť novinářů v souladu s redakčními standardy a >základními pravidly<, jimiž se celosvětová tisková agentura AFP řídí.

V rámci své činnosti se rádi podělíme o tipy a nástroje, které ostatním pomohou ověřovat fakta a důvěryhodnost zpráv.

Obsah pro ověřování vybíráme na základě kritérií, jako jsou redakční zájem, jak široce byl daný příspěvek sdílen a jestli se stal předmětem veřejné debaty.

Naše práce navazuje na >Chartu AFP< v tom směru, že se snažíme poskytovat přesné, vyvážené a nestranné pokrytí zpravodajských událostí „nezávislým hlasem prostým politického, komerčního a ideologického vlivu.“

AFP je součástí >externího programu Facebooku na ověřování zpráv<. Zprávy zveřejněné na Facebooku považujeme za součást materiálu, kterým se zabýváme. Význam zprávy, kterou naši ověřovatelé označí jako „nepravdivou“, ve zpravodajských kanálech poklesne a uvidí ji méně lidí. Takový obsah však není na základě hodnocení smazán. Ověřovací činnost AFP se těší přímé podpoře ze strany Facebooku.

AFP je signatářem >Zásad Mezinárodní sítě pro ověřování faktů<. Součástí těchto zásad je závazek nestrannosti a čestnosti, průhlednosti zdrojů, průhlednosti financování a organizace, průhlednosti metodiky a otevřené a čestné politiky ve vztahu k opravám.