Jak pracujeme

Vyšetřování virálních a škodlivých dezinformací 

Novináři AFP mající na starost fact-checking se zabývají prověřováním pochybných tvrzení, která se šíří v online prostoru, jsou virální, mají reálný dopad a mohou být pro veřejnost škodlivá. Tvrzení, která ověřujeme, se šíří pomocí různých platforem včetně sociálních médií, blogů a webových stránek, aplikací pro zasílání zpráv a dalších fór ve veřejné sféře.

Tvrzení, na nichž budeme pracovat,si vybíráme podle toho, zda by jejich ověření bylo ve veřejném zájmu a zda bychom byli schopni shromáždit jasné a dostatečné důkazy k jejich případnému vyvrácení. Faktcheckingové týmy AFP ověřují fakta, nikoliv názory nebo přesvědčení. Pokud nemáme k dispozici dostatečné množství pádných a důkazů ověřitelných z různých zdrojů, nemůžeme článek zveřejnit.

Zvláštní pozornost věnujeme dezinformacím, které by mohly ohrozit zdraví nebo životy lidí, narušit demokratické procesy či propagovat nenávistné projevy a rasismus. 

Uplatňujeme stejné vyšetřovací postupy a měřítka pro důkazy bez ohledu na původce tvrzení. Nezaměřujeme se na žádného kandidáta, politickou stranu nebo webovou stránku. Můžeme však opakovaně kontrolovat fakta u zdrojů, které potenciálně škodlivé dezinformace šíří soustavně. Více informací o redakčních a etických zásadách, které podporují nestrannost a nezávislost AFP, si můžete přečíst zde.

Otevřené zdroje 

Ověřování faktů v AFP stojí na nestranných primárních zdrojích shromážděných našimi novináři, včetně ověřených materiálů z archívů AFP a informací od našich vlastních reportérů po celém světě získaných přímo na místě. Při ověřování faktů take citujeme odborníky, u nichž si nejdříve zjistíme, pro koho pracují, jaká je jejich odbornost a jaký je jejich případný střet zájmů.  K ověření hlavního tvrzení vyžadujeme alespoň dva nezávislé zdroje informací. 

Snažíme se transparentně vysvětlovat způsob, jakým jsme byli schopni falešné tvrzení vyvrátit, a to podrobným popisem kroků, které podnikáme, včetně odkazů na webové stránky, snímků obrazovky, fotografií či archivních důkazů. Naším cílem je, aby čtenáři pochopili, jak jsme tvrzení ověřili, a mohli sami postupovat stejným způsobem.

Agentura AFP při prověřování faktů zpravidla nepoužívá anonymní zdroje. Ve výjimečných případech, kdy je ohrožena bezpečnost zdroje či informací, které poskytl, je možné jej použít, ale v takových případech je třeba, aby byly tyto informace potvrzeny jinými otevřenými zdroji.

Pokud je některý prvek zkoumaného tvrzení pravdivý, v našich článcích to zmíníme a podložíme důkazy.

Nástroje a postupy

Používáme tradiční novinářské postupy a k tomu řadu jednoduchých nástrojů, trochu zdravého rozumu a hodně opatrnosti.

Například pokud máme podezření, že byl snímek zmanipulován nebo vytržen z kontextu, vyhledáme původní snímek a pokusíme se spojit s fotografem nebo subjektem na fotografii, abychom zjistili vice. V případě, že je nějaké tvrzení doloženo statistickými údaji, vyhledáme původní zdroj a promluvíme si s odborníky, abychom na zmíněné statistické údaje získali jejich informovaný názor.

Používáme archivační nástroje, jako je Wayback Machine nebo Perma.cc, abychom zbytečně nezvyšovali počet kliknutí na nepravdivé informace a abychom měli záznam pro případ, že je příspěvek později pozměněn nebo smazán.    

Následuje seznam metod, které při vyvracení nepravdivých tvrzení používáme:

Vyhledávání obrázků

Značná část falešných informací se šíří formou starých snímků vytržených z kontextu.  

Abychom nalezli zdroj snímku, začneme zpětným vyhledáváním obrázků pomocí jednoho nebo několika vyhledávačů, které nám pomohou zjistit, zdali se snímek neobjevil na internetu již dříve.   

Klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek v prohlížeči Google Chrome získáte možnost „vyhledat obrázek na Googlu“. Vyhledávač projde svou databázi a zjistí, zda se v jeho seznamu nenacházejí podobné obrázky.  

Pravidelně používáme a doporučujeme náš nástroj InVID/WeVerify, po jehož instalaci budete mít na výběr z vyhledávačů obrázků včetně Google, Bing, Yandex, TinEye a Baidu poté, co kliknete pravým tlačítkem myši na obrázek.

Zpětné vyhledávání nezaručuje výsledek za každých okolností, ať už proto, že obrázek nebyl nikdy zveřejněn na internetu, nebo proto, že ještě nebyl indexován. Někdy mohou být vyhledávače zmateny obrázkem, který byl převrácen, jako tomu bylo v tomto článku o bývalém japonském premiérovi.

Při hledání místa či data pořízení obrázku proto sledujeme také vizuální stopy (například vývěsky obchodů, označení ulic, architekturu, vegetaci, poznávací značky).

Jak vyplývá z následujících fotografií, podařilo se nám například pro tento článek potvrdit místo, kde byla v Nizozemsku fotografie pořízena. Porovnali jsme architektonické detaily a označení obchodů (vlevo) se snímkem stejné locality na Google Maps Street View (vpravo).

Samotné snímky nebo videa obvykle nejsou dostatečným důkazem k vyvrácení nepravdivého tvrzení. Musíme také zkontrolovat, zdali snímek odpovídá informacím, které jej provázejí, jako datum jeho zveřejnění a podrobnosti v něm obsažené, například povětrnostní podmínky.

Při kontrole podezřelých snímků se snažíme získat původní soubory, abychom zjistili, zda nebyly pozměněny.

Analýza videí

K analýze videí používáme mimo jiné nástroj InVID/WeVerify extension, na jehož vývoji se podílela společnost AFP. Tento nástroj nám umožňuje rozsekat video na jednotlivé snímky a poté u těchto snímků provést zpětná vyhledávání.

Tento nástroj může být velmi užitečný take tehdy, když chováte podezření, že byl obrázek převrácen, protože umožňuje jeho převrácení zpět.

Vyhledávání a ověřování komentářů a dat

Jednoduchým zkopírováním části komentáře a vložením textu do vyhledávače lze často zjistit, zda už se v minulosti šířil na internetu.

Pokud je komentář připisován určité osobě, snažíme se jej ověřit pomocí spolehlivého zdroje jako je zvukový nebo obrazový záznam či oficiální přepis a zkontrolujeme online účty dané osoby.

Pokud kontrolujeme kvantitativní údaje, vyhledáme původní studii, zkontrolujeme její metodiku a promluvíme si s odborníky, kteří jsou buď autory původní studie, nebo experty v dané oblasti, abychom ověřili, zda nejsou údaje v prošetřovaných tvrzeních zkresleny.

Pravidelně jsme nuceni zabývat se tématy, o kterých toho víme jen velmi málo. V těchto případech spolupracujeme s novináři agentury AFP, kteří mají odborné znalosti v daném oboru, regionu nebo jazyce. Při ověřování tvrzení, která se mohou týkat jiných regionů, úzce spolupracujeme s naším globálním týmem pro ověřování faktů.

Důkladná kontrola informací

Pokud se nám tvrzení kolující po internetu zdá pochybné, zejména pokud u něj chybí zdroj, jedním z našich prvních reflexů je prostudovat komentáře. Některé z nich mohou poskytovat opačné informace nebo vyvolávat pochybnosti o pravdivosti příspěvku.

Pokud příspěvek zmiňuje nějakou osobu nebo organizaci, kontaktujeme je, abychom zjistili jejich verzi událostí. Pokud je to vhodné a možné, kontaktujeme přímo zdroj podezřelého tvrzení, abychom získali další informace.

Pokud je pochybné tvrzení založeno na fotografii nebo videu, vyhledáme další snímky ze stejné události, abychom je mohli porovnat. Snažíme se také kontaktovat autora snímku a získat další informace.

Nejen internet

Pro některé případy factcheckingu nestačí jen internet a telefon. Jako v každé novinařině je někdy potřeba vyrazit do terénu. Pokud je možné získat informace osobně, posíláme naše reportéry, aby věc prověřili na vlastní oči a uši. Úzce také spolupracujeme se zpravodaji agentury AFP po celém světě.

Například v dubnu 2022 ruské úřady tvrdily, že video ukazující ulici posetou více než tuctem mrtvol v ukrajinském městě Buča bylo zinscenované. Novináři AFP, kteří na místo sami dorazili a masakr zdokumentovali, pro tým pro ověřování faktů potvrdili, že těla se nehýbala a že byla evidentně po smrti již několik dní.

Redakční úpravy a hodnocení

Při psaní factchecků spolupracují naši novináři s editory napříč evropským regionem. Editoři s novináři probírají podezřelá tvrzení, navrhují, kterými by se měli zabývat, posuzují a vysvětlují, jaké důkazy budou potřeba, a před zveřejněním článek upravují.

Kontroly faktů zveřejňované na blozích AFP jsou opatřeny hodnocením, které čtenářům vysvětluje závěr každého šetření. Hodnocení je buď součástí obrázku v záhlaví v horní části článku, jak je uvedeno níže, nebo je vysvětleno v úvodu factchecku.

Používáme tyto termíny: 

Další podrobnosti o našem procesu ověřování faktů a redakčních úpravách naleznete v příručce AFP’s FactChecking Stylebook

 

Partnerské programy s online platformami 

Meta program

V rámci programu Third Party Fact-checking společnosti Meta považujeme příspěvky označené na Facebooku a Instagramu za součást materiálů, které zkoumáme, a naše články se objevují u příspěvků, které jsme vyhodnotili jako nepravdivé, částečně nepravdivé nebo vytržené z kontextu. 

Whatsapp

Naše týmy pro ověřování faktů pracující v Brazílii, Mexiku, USA (ve španělštině), Indii, Německu a Francii používají také Whatsapp, jehož prostřednictvím může veřejnost zasílat tipy na potenciálně nepravdivá tvrzení k prověření.

Nástroj Claim Review

Agentura AFP používá při ověřování faktů ve svých článcích nástroj Claim Review. Ten umožňuje vyhledávačům, jako jsou Google a Bing, snadno prezentovat naše články při vyhledávání konkrétních podezřelých tvrzení. 

Další podrobnosti o našich partnerstvích a financování naleznete zde.