Opravy

Pokud se dopustíme faktické chyby, opravíme ji a uvedeme opravu u původní zprávy. Ta bude dole jasně označena jako „OPRAVA” s datem opravy a vysvětlivkou.

Pokud je chyba závažná, zprávu stáhneme a nabídneme vysvětlení.

Níže uvádíme seznam provedených oprav: