O AFP

AFP Fact Check je oddělení v rámci mezinárodní, mnohojazyčné zpravodajské agentury Agence France-Presse (AFP), jejímž posláním je nepřetržitě poskytovat přesné, vyvážené a nestranné zpravodajství odkudkoliv a v jakoukoliv denní či noční dobu.

Ze zakládajícího statutu AFP vyplývá, že jde o nezávislou agenturu bez politických, komerčních nebo ideologických vlivů. Tyto závazky jsou ukotveny v Chartě AFP a v redakčních zásadách, které naleznete zde.

Řízení a správa

AFP má podle francouzského práva jedinečné postavení vyžadující, aby nikdy neslevila z požadavků na přesnost a objektivitu informací, které poskytuje, ani se nedostala pod kontrolu žádného ideologického, politického nebo ekonomického uskupení. Jak je podrobně uvedeno v zakládacím statutu AFP, dozorčí orgán známý jako Nejvyšší rada musí zajistit kontinuitu agentury a kontrolovat dodržování těchto základních povinností.

AFP má také Správní radu, která odpovídá za správu agentury a volí jejího generálního ředitele. Ve správní radě zasedá předseda a generální ředitel Fabrice Fries, dále pět zástupců francouzského tisku, tři zástupci vlády z francouzských ministerstev kultury, zahraničí a hospodářství, dva členové z francouzského audiovizuálního sektoru, tři zvolení zástupci zaměstnanců AFP a pět externích odborníků vybraných Nejvyšší radou agentury.

Roční výkaz předpokládaných příjmů a výdajů AFP přezkoumává Finanční komise, která má za úkol kontrolovat, zda lze od hospodaření agentury očekávat vyrovnaný rozpočet.

Seznam členů Horní rady, správní rady a finanční komise je uveden zde.

Výkonný výbor AFP, který řídí každodenní činnost agentury, vede předseda a generální ředitel (v současné době Fabrice Fries), ředitel globálního zpravodajství (v současné době Phil Chetwynd) a výkonná ředitelka (v současné době Dalila Zein). Úplné organizační schéma výkonného výboru naleznete zde.

Vedení redakce

Redakční zpravodajství AFP vedou ředitel globálního zpravodajství Phil Chetwynd, šéfredaktorka globálního zpravodajství Sophie Huet-Trupheme a zástupce šéfredaktora globálního zpravodajství Richard Carter.

Na factchecking v AFP dohlížejí šéfredaktoři digitální investigace, kteří sídlí v pařížském ústředí agentury, a regionální redaktoři v Bejrútu, Hongkongu, Johannesburgu, Montevideu a Washingtonu. Patří mezi ně:

Vedoucí digitálních investigací, zástupce globálního šéfredaktora: Gregoire Lemarchand

Zástupci šéfredaktora: Sophie Nicholson a Julie Charpentrat

Regionální vedoucí: Rachel Blundy (Asie a Tichomoří), Leila Macor (Latinská Amerika a Španělsko), Nina Lamparski (Afrika), Bronwen Roberts (Evropa), Khaled Soubeih (Blízký východ a severní Afrika) a Arthur MacMillan (USA a Kanada).

Více informací o redaktorech a celém týmu AFP Fact Check najdete zde.

Partnerství a financování

AFP získává příjmy z různých zdrojů, například od mediálních klientů, online platforem a francouzského státu.

V roce 2021 vykázala AFP obrat ve výši 309,5 milionu eur. Podrobnosti naleznete zde.

Níže je uveden přehled hlavních zdrojů financování AFP. Agentura při plnění všech smluvních podmínek uplatňuje přísnou redakční nezávislost.

Finance od francouzského státu

AFP má s francouzským státem uzavřenou finanční smlouvu, která je rozdělena mezi komerční smlouvu na poskytování služeb AFP francouzským vládním úřadům a zahraničním misím a kompenzaci nákladů na plnění poslání agentury ve veřejném zájmu. To je podrobně popsáno ve statutu z roku 1957, který zaručuje nezávislost AFP na státních nebo jiných vlivech.

Mediální klienti

AFP získává příjmy od tisíců mediálních klientů po celém světě, kteří si předplácejí různé textové, multimediální, fotografické, video a grafické zpravodajské kanály AFP.

V Evropě mezi naše mediální klienty patří například BBC, Brut, Deutsche Welle, France Télévisions, Funke Mediengruppe, Le Monde, Rai, Tamedia, The Times a Unidad Editorial. V Severní a Jižní Americe odebírají naše zpravodajství mimo jiné Caracol TV, Infobae, El Comercio, The New York Times a Radio-Canada. V regionu Blízkého východu patří mezi naše klienty Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Nahar či Sky News Arabia, zatímco v Africe jsou to Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Nation Media Group či Arise News. V regionu Asie a Tichomoří pak mezi mediální klienty AFP patří například South China Morning Post, SPH Media, Mediacorp, The Times of India, NHK a News Corp.

Google

Agentura AFP podepsala na konci roku 2021 se společností Google pětiletou dohodu o sousedských právech zaručující, že internetový gigant bude za využívání obsahu AFP platit.

Agentura s touto platformou podepsala také dvě další pětileté smlouvy. Jedna financuje vývoj „mobilních příběhů“ - vertikálních vizuálních formátů pro chytré telefony - zatímco druhá dohoda je smlouvou o školení novinářů a studentů žurnalistiky po celém světě v postupech digitální investigace.

V rámci druhé z těchto dohod AFP vytvořila online kurz digitální investigace pro novináře prostřednictvím výukových videí, v nichž sdílí různé tipy a doporučení. V rámci této spolupráce s Google News Initiative AFP také připravila factcheckingové články a společnou mediální práci zaměřenou na boj proti dezinformacím týkajícím se francouzských voleb v roce 2022.

Meta

AFP má uzavřenou obchodní dohodu se společností Meta prostřednictvím programu Third Party Fact-Checking, v rámci kterého společnost Meta platí za používání fact-checků od AFP na svých sociálních médiích. Jako partner prověřuje tým AFP potenciálně nepravdivé nebo zavádějící příspěvky na Facebooku a Instagramu.

AFP také spolupracuje se společností WhatsApp na tzv. tipovacích linkách v rámci boje proti online dezinformacím v Brazílii, Mexiku, Spojených státech (ve španělštině), Francii, Německu a Indii.

TikTok

Spolu s více než desítkou dalších organizací zabývajících se ověřováním faktů dostává agentura AFP od společnosti TikTok zaplaceno za to, aby v několika zemích Asie a Oceánie, Evropy, Blízkého východu a španělsky mluvící Latinské Ameriky ověřovala potenciálně falešná videa pro interní moderování. Pokud týmy AFP prokáží, že se jedná o nepravdivé inforace, TikTok videa odstraní.

Twitter

Společnost AFP dostává od Twitteru zaplaceno za to, že ve Spojených státech vyhodnocuje přesnost příspěvků do Community Notes (dříve Birdwatch), což je nástroj této platformy, který slouží k veřejnému doplňování kontextu potenciálně zavádějících tweetů. Hodnocení AFP slouží ke sledování přesnosti hodnotitelů v čase a nemá vliv na okamžité hodnocení nebo status poznámky.

Evropská unie

Od roku 2021 se AFP stále více zapojuje do společných projektů evropských médií, výzkumných pracovníků a dalších odborníků, které jsou spolufinancovány Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi a jejichž cílem je boj proti dezinformacím. AFP získává finanční prostředky EU zejména díky svému členství v několika organizacích pro ověřování faktů a výzkum, které patří do sítě European Digital Media Observatory (EDMO): DE FACTO ve Francii, CEDMO v České republice, Polsku a na Slovensku, EDMO BELUX v Belgii a Lucembursku, HDMO-Lakmusz v Maďarsku, GADMO v Německuo a Rakousku, BROD v Rumunsku a Bulharsku, ADMO v Chorvatsku a Slovinsku a MedMO v Řecku, na Kypru a na Maltě.

AFP se podílí také na dalších projektech, které jsou financovány Evropskou unií:

Agentura AFP se také spolu s Rakouskou tiskovou agenturou APA podílela na projektu financovaném Evropským mediálním a informačním fondem (EMIF), jehož cílem bylo poskytovat školení v oblasti ověřování faktů ukrajinské národní tiskové agentuře Ukrinform. Projekt EMIF byl založen Evropským univerzitním institutem a nadací Calouste Gulbenkian Foundation.

Factstory

Factstory je dceřinou společností AFP, která poskytuje různým společnostem a institucím obsah šitý na míru. Funguje jako subjekt oddělený od mateřské společnosti AFP a její výstupy jsou publikovány pod značkou Factstory.

Právní informace

Agence France-Presse je autonomní občanský subjekt, který funguje v souladu s obchodními pravidly. Je zapsána v pařížském obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem 775 658 354.