Unicef netvrdí, že pornografie činí děti šťastnými

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů Facebooku sdílely v uplynulých čtyřech dnech informaci o tom, že podle mezinárodní organizace Unicef činí pornografie děti šťastnými. Není to pravda. Jedná se o dezinterpretaci zprávy, ve které Unicef zmiňuje skutečnost, že některé konzervativnější země mohou použít nálepku pornografie k tomu, aby dětem zamezily přístup k materiálům používaným pro sexuální výchovu. Organizace bezpečnost dětí na internetu podporuje a domnívá se, že by jim pornografie mohla uškodit.

Článek s nadpisem „Dětská charita na scestí: Unicef věří, že porno dělá některé děti šťastnými”  sdílely stovky uživatelů Facebooku například zde nebo zde. Podle článku „Unicef pochybuje o tom, že je porno pro děti škodlivé” a „míří proti členským státům [EU], které chtějí chránit děti před pornografií a sexuálním napadením prostřednictvím trestního zákoníku”. 

Snímek facebookového příspěvku pořízený 23. června 2021

  

Nejenže příspěvek vrdí, že Unicef schvaluje sledování pornografie dětmi, ale stejným dechem zmiňuje i obsah se zaměřením LGBTQ, čímž jej staví na stejnou úroveň. Sdružení Tradiční rodina, které článek publikovalo, se otevřeně staví proti právům minorit LGBTQ a dle svých slov brání „osvědčené hodnoty, na kterých je naše společnost postavena",  tj. rodinu tvořenou „jedním heterosexuálním mužem a jednou heterosexuální ženou, kteří žijí sezdaní v manželství" a jejich dětmi. 

Tvrzení jsou pravděpodobně založena na této zprávě Unicefu o právech dětí na přístup k informacím na internetu, která používá data obsáhlé celoevropské studie zvané 2020 EU Kids Online. Tato studie, obsahující obrovské množství dat o dětech z 19 evropských zemí ve věku mezi 9-17 lety, je publikovaná jednou za 10 let a zabývá se celou škálou témat od přístupu k internetu přes online šikanu až po závislost na chytrých telefonech. Jedním z témat je i škodlivý online obsah včetně pornografie.

Právě v sekci o pornografii je uvedeno, že reakce dětí, které přišly do kontaktu s pornografií na internetu, se značně lišily podle země, odkud děti pocházely. Celkově bylo 4-10 procent dětí nepříjemně rozrušených, ale ve Španělsku prý bylo až 39 procent dětí po shlédnutí pornografického obsahu spokojených. 

Autoři článku tuto dílčí informaci vytrhli z kontextu, aby vytvořili dojem, že Uniced podporuje pornografii, a to i přesto, že přístup k pornografii vůbec není hlavním tématem studie. 

Cílem zprávy Unicefu totiž nebylo usnadnit dětem přístup k pornografii na internetu či tvrdit, že je pro děti prospěšná. Její autoři spíše upozorňují na nebezpečí, že v mnoha zemích se termín zneužívá k tomu, aby se dětem zabránilo v přístupu k informacím potřebným k sexuální výchově.

„Termín pornografie má v rámci různých jurisdikcí mnoho právních výkladů,” píše se ve studii. „Nejlépe hodnocené materiály k sexuální výchově zahrnují webové stránky, aplikace a vlogy na YouTube, které jsou z drtivé většiny v angličtině a pocházejí z USA. Některé z těchto dokumentů mohou být v určitém kontextu označeny jako pornografie: pokud by byl přístup k nim omezen věkem, mohlo by to znamenat, že se děti nedostanou k materiálům důležitým pro jejich vzdělání.” 

Snímek zprávy Unicef pořízený 24. června 2021

Zpráva Unicefu z toho nevyvozuje důsledek, že by přístup k pornografii byl pro děti blahodárný a měl jim být umožněn. Konstatuje pouze, že „některým dětem přístup k pornografii alespoň někdy škodí, ovšem rozsah a způsob této škody se různí.”

AFP požádala Unicef o komentář. Mluvčí organizace Marixie Mercado nám zaslala toto prohlášení, ve kterém Unicef uvádí, že „pornografický obsah může dětem uškodit” a „přístup k pornografii v útlém věku může vést k narušení duševního zdraví,  sexismu a objektifikaci.” 

„Unicef podporuje snahu vlád ochránit děti před škodlivým obsahem v souladu s Úmluvou o právech dítěte”, přičemž by „děti měly mít možnost pohybovat se bezpečně v online prostoru bez toho, aby utrpěly újmu tím, že budou vystaveni pornografii,” stojí v prohlášení.