Příspěvek zneužívá nepřesné údaje k tvrzení, že Ukrajinci dostávají vyšší státní podporu než Češi

Zveřejněno dne 07/06/2023 v 16:47

Od loňského února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, přijala Česká republika v přepočtu na obyvatele více ukrajinských uprchlíků než kterákoli jiná země na světě. Na internetu se zároveň začal šířit dezinformační narativ, který se snaží uprchlíky vykreslit jako neúměrnou zátěž pro státní rozpočet a společnost jako takovou. Nejnovějším příkladem je příspěvek tvrdící, že Ukrajinci dostávají větší podporu než Češi. Jedná se o značně zavádějící informaci, neboť uvedené částky jsou zastaralé, neodrážejí plnou výši finanční podpory pro nízkopříjmové domácnosti v České republice a nezmiňují se o tom, že finanční podpora pro uprchlíky je časově omezená. Podpora pro válečné uprchlíky z Ukrajiny bude navíc od července 2023 snížena.