Cedule na covidové pohotovosti v nemocnici Santa Maria v Lisabonu 2. července 2021 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Dokument lisabonského soudu nedokazuje, že v Portugalsku zemřelo na Covid-19 jen 152 lidí

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů sdílely na sociálních sítích v uplynulém týdnu informaci o tom, že lisabonský soud potvrdil pouhých 152 úmrtí na Covid-19 namísto 17 000 zveřejněných portugalským Ministerstvem zdravotnictví. Není to pravda. Soud potvrdil pouze úmrtí nahlášená lékaři z Národního ústavu právního lékařství a forenzních věd, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Většina úmrtí na způsobených koronavirem v Portugalsku je nahlášena lékaři, kteří pod tento ústav nespadají.

„Portugalský soud potvrdil výrok, že skutečná smrtnost Covid-19 je pouhých 0.9% z nakažených,” stojí v tomto příspěvku ze 4. července, který sdílelo 560 uživatelů. „Dle výroku soudu byly původně uváděné statistiky účelově falšované ministerstvem zdravotnictví. Skutečný celkový počet zemřelých na Covid-19 v Portugalsku je 152 osob, nikoliv 17000 jak tvrdilo ministerstvo.”

Snímek facebookového příspěvku pořízený 13. července 2021

Další tisíce uživalů sdílely stejný text i mnoha dalších jazycích, například v portugalštině, španělštině, angličtině, němčině, francouzštině, švédštině, italštině, hebrejštině, slovenštině, bengálštině či finštině.

Citovaný text pochází ze soudního spisu procesu číslo 525/21.4BELSB Administrativního soudu v Lisabonu z 19. května 2021. Je v něm zmíněno 152 úmrtích listů obětí koronaviru, které zemřely v Portugalsku mezi 1. lednem 2020 a 18. dubnem 2021. Odkaz na tento dokument byl obsažen v několika falešných příspěvcích.

V textu stojí, že dotyčná pasáž se týká pouze úmrtí potvrzených lékaři, kteří pracují pro ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Národního ústavu právního lékařství a forenzních věd (INMLCF).

„V letech 2020 a 2021 bylo lékaři pracujícími pod vedením Ministerstva spravedlnosti (INMLCF) vydáno 152 úmrtních listů, u kterých byla základní příčina smrti identifikována jako Covid-19... Ze 152 úmrtních listů bylo u 132 úmrtí základní příčinou U071 (koronavirus identifikován) a u 20 úmrtí byla základní příčina U072 (koronavirus nebyl identifikován v laboratoři),” stojí v dokumentu na straně 13. Označení U072 je použito pro případy, kdy byl koronavirus diagnostikován klinickou cestou.

Ústav zmíněný v textu příspěvku je instituce, jejíž funkce obnáší „spolupráci se soudy, s prokuraturou, s orgány kriminální policie s dalšími útvary a subjekty spadajícími pod správní systém soudnictví, pro něž provádí lékařské šetření a forezní testy,” jak stojí na jeho webové stránce.

Lékaři v tomto ústavu provádějí testy, laboratorní šetření a soudní pitvy „za účelem objasnění příčiny smrti a okolností, za nichž k ní došlo, a to jak v případě násilné smrti, tak v případě, kdy není příčina smrti jasná, takže dokážou určit, zdali se jedná o přirozenou smrt, sebevraždu, usmrcení jinou osobou či nehodu.”

Ministerstvo spravedlnosti eviduje jen zlomek všech případů Covid-19

AFP se nepodařilo dokument získat, protože jsou veřejnosti k dispozici pouze složky z června a července 2021. Portugalské Ministerstvo spravedlnosti však AFP sdělilo, že „drtivá většina úmrtních listů vydaných a později potvrzených DGS (Nejvyšší zdravotnický úřad) je vydána lékaři spadajícími pod Ministerstvo zdravotnictví”, nikoliv lékaři spadajícími pod Ministerstvo spravedlnosti. Podle tohoto ministerského zdroje text nijak nepopírá oficiální statistiky Portugalska.

Ministerský zdroj dále uvedl: „Je pravda, že k 18. dubnu 2021 zaregistroval tým lékařů DGS spadajících pod Ministerstvo spravedlnosti 152 úmrtních listů udávajících jako příčinu smrti Covid-19. Nebyly zaznamenány žádné nesrovnalosti. Ke stejnému datu, tj. k 18. dubnu 2021, bylo v celé zemi zaregistrováno celkem 16 945 úmrtí na Covid-19.”

„Je třeba zdůraznit, že soudní pitvy prováděné lékaři spadajícími pod Ministerstvo spravedlnosti jsou prováděny v případech násilné smrti nebo úmrtí z neznámých příčin, a to pokud nelze s jistotou vyloučit jakékoliv podezření ze zločinu. Jinými slovy, soudní pitvy slouží jako pomocný nástroj při vyšetřování zločinu” a nejsou prováděny automaticky.

Oficiální údaje o případech Covid-19 v Portugalsku shromažďuje a zveřejňuje DGS pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Používá k tomu různé databáze. Jedním ze zdrojů DGS je Národní epidemiologický kontrolní systém (Sinave), který poskytuje údaje o potvrzených případech Covid-19.

Úmrtí v Portugalsku jsou registrovány prostřednictvím informačního systému SICO z roku 2014, který shromažďuje veškeré informace o úmrtnosti v Portugalsku. Podle své webové stránky je systém SICO „založený na elektronické registraci úmrtních listů, které lékaři vystavují při výkonu svého povolání v souladu s platnými zákony“.

Vzhledem k tomu, že SICO musí používat všichni lékaři v Portugalsku, jsou v databázi spravované DGS shromážděny veškeré úmrtní listy vydané lékaři v celé zemi (nejen lékaři INMLCF spadajícími pod Ministerstvo spravedlnosti).

Dokument, na který odkazují nepravdivé příspěvky na Facebooku, je odpověď na žádost adresovanou soudu skupinou žadatelů jejichž jména jsou ve veřejně přístupné verzi dokumentu začerněná. Ti požadovali, aby jim DGS zpřístupnil „soubor zpráv, stanovisek a publikací vědeckého charakteru týkajících se Covidu-19".

Z dokumentu však nevyplývá, že zmíněných 152 úmrtí přestavuje veškerá úmrtí spojená s Covidem-19 v Portugalsku. DGS a Ministerstvo zdravotnictví se odvolávají výlučně na úmrtní listy vydané INMLCF na základě žádosti žalobců požadujících informace o „počtu úmrtí v Portugalsku od začátku vyhlášení pandemie způsobené infekcí SARS-CoV-2, přičemž příčina smrti byla objektivně právně prokázána pitvou”.

Koronavirus v Portugalsku

Podle zprávy DGS z 13. července 2021 zaznamenalo Portugalsko od začátku pandemie 17 164 úmrtí na Covid-19.

Na začátku tohoto roku Portugalsko zaznamenalo nejvyšší úmrtnost na Covid-19 v Evropě.

Podle údajů Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) z konce ledna tohoto roku bylo v Portugalsku zaznamenáno 362,9 úmrtí souvisejících s Covidem na milion obyvatel. Počet denních případů začal klesat až v polovině února.

Po nedávném nárůstu případů onemocnění portugalská vláda 1. července 2021 opět zavedla zákaz vycházení ve 45 obcích v zemi.

19. července 2021 Uvádíme zdroj soudního dokumentu.
Článek preložil/-a
COVID-19