Americký lékař šíří nepravdivé informace o vakcínách proti Covidu

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů Facebooku sdílely v uplynulém týdnu video s českým překladem, v němž americký lékař tvrdí, že mRNA vakcíny jsou toxické a spike protein, jehož produkci v těle vyvolávají, vyvolává stejné onemocnění jako Covid-19. Není to pravda. Vakcíny používající technologii mRNA, které již byly podány mnoha milionům lidí po celém světě, jsou podle odborníků bezpečné. Narozdíl od viru způsobujícího Covid-19 nemůže spike protein vytvořený v těle vakcínou vyvolat onemocnění a nezůstává v těle dlouho, sdělili vědci AFP.

Video, v němž vystupuje americký patolog Ryan Cole, bylo 12. srpna 2021 zveřejněno na portálu otevrisvoumysl.cz, odkud jej přebraly další weby, například zde či zde. Cole v něm tvrdí, že vakcíny mRNA jsou toxické, neboť spike protein produkovaný imunitním systémem po jejich podání prý zůstává v těle, poškozuje klíčové orgány a vyvolává „stejné poruchy jako Covid-19".

Podle údajů analytického nástroje CrowdTangle toto česky namluvené video sdílelo na Facebooku téměř 4 000 uživatelů.

Snímek facebookového příspěvku pořízený 18. srpna 2021

Kdo je Ryan Cole?

Ryan Cole je dermatopatolog vlastnící laboratoř v americkém státě Idaho, který proslul svým negativním postojem k očkování. Prostřednictvím různých informačních kanálů šířil například dezinformace o tom, že vakcíny proti Covidu mohou způsobovat rakovinu. Tato tvrzení vyvrátilo několik organizací na ověřování faktů, například zde či zde.

Momentálně se šířící virální video, v němž cole hovoří o „alarmujícím dopadu injekcí Covid na orgány", bylo natočené během takzvaného „Summitu amerických lékařů v první linii" (America’s front line doctors’ summit neboli AFLD), který proběhl 27. července v Texasu u příležitosti prvního výročí založení AFLD. Skupina, která se na svých webových stránkách prezentuje jako „nestranná nezisková organizace", proslula šířením dezinformací o pandemii Covid-19. Na summitu 27. července byl Cole představen jako člen AFLD.

Za účelem ověření jeho hlavních tvrzení ve videu zkontaktovala agentura AFP řadu odborníků, kteří je všechny označili za nepravdivé a založené na chybné interpretaci vědeckých studií.

Spike protein z mRNA vakcín není toxický a nemůže způsobit nemoc Covid-19

Cole se ve svém projevu zaměřuje na vakcíny mRNA vyvinuté společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna. Jedná se o nový typ technologie, která se liší od vakcín podávaných v minulosti. Místo toho, aby byl imunitní systém konfrontován s částí viru v oslabené formě za účelem tvorby protilátek, tyto nové vakcíny poskytují buňkám v těle „genetický plán“ na vytvoření části viru - tzv. spike proteinu neboli bílkoviny, kterou bude imunitní systém schopen v budoucnosti rozpoznat a v případě, že se v budoucnosti setká s proteinem skutečného viru, proti němu účinně bojovat.

Cole ve své přednášce říká, že po aplikaci vakcíny mRNA „spike protein nezůstává jen v deltoidu, ale cirkuluje vám v krvi a usazuje se v několika orgánec v těle."

Dále cituje blíže nespecifikované studie používající laboratorní pokusy na zvířatech, přičemž úvádí, že spike protein vytvořený vakcínou mRNA „vyvolává stejná onemocnění jako Covid-19. Stejné plicní onemocnění, stejné žilní onemocnění, stejnou srdeční chorobu, stejné onemocnění mozku. Spike protein je toxin."

Není to pravda.

„Spike protein neobíhá v těle. Krátce po první dávce vakcíny se malé množství může nacházet v krvi či v různých tkáních a orgánech, ale drtivá většina množství této bílkoviny zůstává ve svalu, do kterého byla vakcína vpíchnuta (60%), a v nedaleké mízní uzlině (30%), kde posiluje imunitní odpověď," řekl dr. Oliver Stojković, genetik and professor na Lékařské fakultě Univerzity v Bělehradě.

„Velmi malé množství spike proteinu by se mohlo nacházet (v prvních dnech po očkování) v krvi, ale poté, co protein projde játry, bude zničen enzymy a poté projde ledvinami a močí bude vyloučen z těla," řekl vědec AFP e-mailem 13. srpna.

S tím souhlasí i Miloš Babić, molekulární biolog, neurobiolog a ředitel výzkumu v BioSpyder Technologies. „Do oběhu by se mohlo dostat extrémně malé množství spike proteinu (picogramy, které se dají zjistit jen pomocí nejcitlivějších metod, které jsou lidstvu k dispozici). Tak malé množství však ani zdaleka nedokáže vyvolat onemocnění jako Covid-19," řekl AFP v e-mailu 14. srpna.

„I kdybychom si dokázali představit, že je spike protein toxický, jeho hladiny v organismu jsou i při mírné infekci Covidem daleko vyšší, než ve vakcíně. Takže i kdyby byl toxický, bylo by rozumnější nechat se naočkovat než se nakazit," dodal.

Jednoduché schéma fungování mRNA vakcín lze nalézt například na webové stránce Biologického centra Akademie věd ČR:

Snímek stránky Biologického centra AV ČR pořízený 18. srpna 2021

K 16. prosinci bylo na celém světě podáno 8,337,664,456 dávek vakcíny proti Covidu, přičemž dosud nebyly zaznamenány žádné z negativních účinků zmíněných Colem.

Podle spoluautora harvardské studie fungují vakcíny proti Covidu správně

Jako důkaz pro svá tvrzení citoval Cole během přednášky „harvardskou studii provedenou na 13 zdravotních sestrách, která ukazála, že (spike protein) cirkuluje nejméně dva týdny."

Jeden z autorů studie, vědec David Walt, však 11. června AFP řekl, že cílem jeho výzkumu bylo shromáždit vědecké údaje o cirkulaci antigenů, tj. spike proteinů specifických pro virus SARS-CoV-2, které umožňují tvorbu protilátek.

Studie nalezla části spike proteinu v krevní plazmě 11 ze 13 očkovaných lidí, a celý spike protein pouze u tří účastníků, řekl.

Autoři studie sice nedokázali přesně vysvětlit, proč tomu tak bylo, ale zjistili, že se koncentrace proteinů SARS-CoV-2 postupně snižovala, zatímco koncentrace protilátek se zvyšovala. Fragmenty spike proteinu do 14 dnů od podání vakcíny úplně zmizely z krevní plazmy všech očkovaných. Celý spike protein, nalezený u tří účastníků studie po podání první dávky, úplně zmizel po druhé dávce.

Podla Walta však tyto výsledky neznamenají, že by byla přítomnost spike proteinu nebezpečná. Vědec zdůraznil, že toxický účinek vysokých koncentrací spike proteinu u některých pacientů nakažených Covidem by se neměl zaměňovat s velmi nízkými koncentracem spike proteinu zjištěnými u některých očkovaných účastníků studie.

„Náš závěr byl takový, že vakcína funguje tak, jak má," řekl.

Pouze velmi vysoké koncentrace spike proteinu by mohly způsobit poškození organismu, ale k tomu po očkování nedochází, řekl AFP 6. května Christian Münz, profesor virové imunobiologie na univerzitě ve švýcarském Zürichu.

S tím souhlasí i dr. Stojković: „Vakcína ani protein syntetizovaný na základě této vakcíny nezpůsobují onemocnění charakteristická pro Covid-19," řekl. Podle něho se od chvíle, kdy byly vakcíny vyrobeny, nevyskytl jediný případ zápalu plic jako vedlejšího účinku po očkování, a to ani během klinických testů.

Injekce s první dávkou vakcíny Pfizer v mobilním očkovacím centru v Los Angeles 7. srpna 2021. ( AFP / Patrick T. FALLON)

Studie Salk Institute naznačuje, že očkování chrátní před SARS-CoV-2

Na podporu svých tvrzení o údajném nebezpečí spike proteinu Cole ve videu cituje studii týmu vědců z vědeckého ústavu Salk Institute for Biological Studies, jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise Circulation Research.

Podle dr. Stojkoviće však Cole výsledky studie chybně interpretoval.

Vědci ve studii podle Stojkoviće ukázali, že pokud se křečkům podá obrovské množství spike proteinů (cca 100 milionů) - nikoliv samotná vakcína - způsobí to určitá poškození plic a mitochondrií v buňkách plicní tepny.

„Pokud ovšem hovoříme o vakcíně a spike proteinu syntetizovaného na bázi této vakcíny, tak množství tohoto proteinu ve svalu a sousední lymfatické uzlině je extrémně malé, daleko menší než 100 milionů," řekl.

Glen Pyle, profesor na Katedře biomedicíny na kanadské univerzitě v Guelphu, řekl, že „tato studie vrhá nové světlo na to, jak kritickou roli může spike protein hrát při rozsáhlých škodách způsobených virem SARS-CoV2, a nabízí nový pohled na léčbu komplikací způsobených onemocněním Covid-19."

Ovšem tvrzení, že spike protein v mRNA vakcínách poškozuje orgány, „nebere v úvahu, že spike protein ve vakcínách se liší od přirozené formy, že jeho upravený tvar zabraňuje aktivace, a že mnohé prvky omezují tvorbu tohoto proteinu na velmi lokalizovaný shluk buněk, jejichž jediným úkolem je aktivovat imunitu, kterou mají vakcíny za úkol vytvořit," napsal Pyle.

V závěru studie autoři uvedli, že jejich práce naznačuje, že protilátky vytvořené pomocí očkování „nejen chrání nositele proti infekci virem SARS-CoV-2, ale také zabraňují poškození endotelu způsobené spike proteinem".

„Jinými slovy, spike proteiny používané v současnosti dostupnými vakcínami poskytují dvouvrstevnou ochranu," dodal Pyle.

Spike protein ve vakcínách neohrožuje hematoencefalitickou bariéru

Podle dalšího Coleova tvrzení spike protein „proniká hematoencefalitickou bariérou a způsobuje poškození mozku". AFP toto tvrzení vyvrátila již v květnu.

Daniel Dunia, vedoucí výzkumu ve francouzském Národním centru pro vědecký výzkum (CNRS), v té době uvedl, že vakcína mRNA se vpíchne lokálně do svalu a tvorba spike proteinu je omezená pouze na buňky, které se specializují na imunitní odpověď. Messenger RNA je nestabilní a rychle se v těle rozkládá.

„O poškození hematoencefalitické bariéry přímo související s virem neexistují žádné přímé důkazy ani v případech, kdy osoba trpí závažnou infekcí Covidem," řekl Dunia.

Co se týče Coleova tvrzení o tom, že spike protein z vakcíny způsobuje tzv. „mozkovou mlhu" stejně jako u lidí nemocných Covidem, AFP zjistila, že termín „mozková mlha" není uvedem jako vedlejší příznak ani v americké databázi vedlejších účinků VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).

Snímek webové stránky VAERS pořízený 13. srpna 2021

Některá média však mozkovou mlhu uváděla mezi vedlejšími účinky vakcíny s tím, že se jedná o podobné symptomy jako u lidí zotavujících se z Covidu. Podle profesorky medicíny z University of Chicago dr. Kathleen Mullane je však potřeba tento úkaz dále zkoumat, neboť může souviste s bolestmi hlavy, které patří k běžnějším vedlejším účinkům.

Případy myokarditidy nahlášené po očkování jsou velmi vzácné a zůstávají předmětem výzkumu

Cole ke konci přednášky také tvrdil, že „spike protein z vakcíny napadá tkáně v srdci a způsobuje myokarditidu a perikarditidu" s tím, že počet těchto případů se zvýšil „200 krát". Pro svá tvrzení neuvedl žádný zdroj.

Je pravda, že mRNA vakcíny byly spojené s případy zánětů srdečního svalu zvanými myokarditida a perikarditida. Podle amerických Center pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) a bezpečnostního výboru Evropské lékové agentury (PRAC) jsou však tyto případy velmi vzácné. CDC nadále doporučuje očkování proti Covidu, neboť rizika spojená s touto nemocí jsou daleko závažnější, než riziko myokarditidy.

Ve stanovisku EMA z 9. července 2021 agentura nicméně uvádí, že „doporučuje uvádět myokarditidu a perikarditidu jako nové vedlejší účinky“ vakcín Pfizer a Moderna „spolu s upozorněním na zvýšení informovanosti zdravotnických pracovníků a lidí, kteří se nechávají těmito vakcínami očkovat“.

Podle zprávy uveřejněné 4. srpna vědci z regionálního zdravotnického centra Everett v Providence ve státě Washington byli zkoumány případy pacientů ze čtyřiceti amerických nemocnic s diagnózou myokarditidy a perikarditidy po očkování vakcínou proti Covidu. Zjistilo se, že všichni pacienti se ze svých příznaků zotavili a nebylo zaznamenáno ani jedno úmrtí. Zpráva zmiňuje nárůst hlášení myokarditidy a perikarditidy: „Průměrný měsíční počet případů myokarditidy nebo myoperikarditidy v době před očkováním byl 16,9 ve srovnání s 27,3 v období během očkování. Průměrný počet perikarditidy během těchto období vzrostl z 49,1 na 78,8."

To zdaleka není „200 krát" více, jak tvrdí Cole. Agentuře AFP se nepodařilo zdroj jeho tvrzení dohledat.

17. prosince 2021 Aktualizovali jsme globální počet dávek vakcíny proti covidu, který byl podán k 16. prosinci 2021.
Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY