Ne, Babišova vláda nepodepsala marrákešskou deklaraci o migrantech

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Mezi českými uživateli sociálních sítí se v posledních několika dnech začala šířit zpráva o tom, že vláda Andreje Babiše podepsala tzv. marrákešskou deklaraci, která Českou republiku zavazuje k hromadnému přijímání migrantů. Není to pravda. Česká republika pakt v roce 2018 nepodepsala a dokument není závazný. 

V příspěvku z 26. července 2020, který sdílelo již 630 uživatelů, se mimo jiné píše: „Tím, že Babišův ministr vnitra podepsal Marakéšskou deklaraci, se Česká republika zavázala: umožnit trvalou a bezpečnou migraci z Afriky do České republiky… Přijímat migranty bez jakéhokoliv omezení… Trestat ty, kdo nechtějí přijímat imigranty.” 

Snímek facebookového postu pořízený 30. července 2020

Tato tvrzení jsou nepravdivá. Pojďme si je společně projít. 

Tvrzení č. 1: Česká vláda pakt o migrantech podepsala

Ne. Česká republika stejně jako sedm dalších členských zemí finální verzi paktu o migraci v prosinci 2018 v Marrákeši nepodepsala a konference se vůbec nezúčastnila. Proti úmluvě se totiž v ČR zvedla vlna odporu poté, co se tehdejší ministr vnitra (dnes ministr obrany) Lubomír Metnar zúčastnil předchozí konference v květnu 2018 a snažil se její výstupy před českou veřejností obhájit. To AFP potvrdilo i Ministerstvo zahraničních věcí ČR v e-mailu z 30. července 2020. „ČR se neúčastnila mezivládní konference ke schválení Globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci, která se konala v prosinci 2018 v Marrákeši. Následně na zasedání Valného shromáždění OSN hlasovala ČR jako jedna z pěti zemí proti přijetí rezoluce, kterou byl Kompakt přijímán. Naše rozhodnutí vycházelo z usnesení vlády ze 17. prosince 2018,” uvedla v e-mailu mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

Tvrzení č. 2: Pakt o migrantech je zavazující a ohrožuje suverenitu členských zemí

Ne. V textu smlouvy, jehož česká verze je k dispozici ke stažení na konci této stránky, se výslovně uvádí, že smlouva respektuje suverenitu jednotlivých států a není tudíž zavazující. To ostatně potvrdil i tehdejší předseda Valného shromáždění OSN Miroslav Lajčák, který v tomto projevu uvedl: „Pakt migraci ani nepodporuje, ani se jí nesnaží zastavit. Není právně závazný. Nikomu nic nediktuje. Nic si nebude vynucovat. A plně respektuje suverenitu jednotlivých států." 

Tvrzení č. 3: ČR se zavázala „umožnit trvalou a bezpečnou migraci z Afriky do České republiky”

Ani to není pravda. Když pomineme fakt, že ČR pakt nepodepsala, samotný text úmluvy nenabádá k větší migraci, jak by se z formulace v příspěvku mohlo zdát. Pouze uvádí, že cílem je „usnadňovat řízenou, bezpečnou, legální a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik," přičemž důraz je kladen na slovo „legální”, tj. pomoc lidem, kteří již právo pobývat na území signatářských zemí mají.

Tvrzení č. 4: ČR se zavázala „přijímat migranty bez jakéhokoliv omezení”

Ne. Pakt jasně rozděluje migraci na legální a nelegální, doporučuje pomáhat v zemích původu tak, aby se migraci pokud možno zamezilo, navrhuje způsoby boje proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi, a navrhuje opatření k lepšímu procesu návratu migrantů do země původu.

Znovu je třeba zdůraznit, že k uzavření Globálního kompaktu pro migraci v Marrákeši došlo bez České republiky, a to již v prosinci 2018.