Ne, neexistuje žádná spojitost mezi mobilní sítí 5G a novým koronavirem

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Od února se mezi českými uživateli sociálních sítí začaly šířit konspirační teorie o spojitosti mezi mobilní technologií 5G a pandemií COVID-19. Hojně sdílené články a videa propagují teorie o tom, že mobilní sítě 5G buď způsobují šíření nového koronaviru, nebo je alespoň urychlují. Tyto informace se nezakládají na pravdě: podle odborníků žádná souvislost mezi 5G a koronavirem neexistuje. 

Jeden z takových článků, který byl na Facebooku sdílen například zde, nese název Utajená operace – co mainstream nepíše o spojitosti mezi novým koronavirem a 5G.” Původně byl publikován na webovém portálu Věk Světla a na Facebooku jej podle monitorovacího nástroje CrowdTangle sdílelo přes 820 uživatelů. V článku se uvádí, že „technologie 5G vyvolává chřipkové symptomy,” že  „5G zhoršuje či vyvolává přesně ten druh nemoci, která se připisuje novému viru,” a že se jedná o „typ cílené energetické zbraně.” 

Následuje snímek facebookového postu z 20. února: 

Snímek postu na Facebooku z 20. února

K podobným závěrům ohledně spojitosti mezi 5G a novým koronavirem dochází autoři dalších článků, sdílených například zde, zde, zde či zde, a také videí, například zde, zde či v angličtině zde. Českojazyčná videa a články sdíleli na svých profilech a ve skupinách také mnozí slovenští uživatelé Facebooku. 

Z komentářů pod sdílenými články vyplývá, že mnoho čtenářů údajná spojitost mezi 5G a koronavirem skutečně znepokojuje:

Snímek komentářů na Facebooku z 20. února

To samé je patrné z diskuze pod konspiračním videem na YouTube: 
 

Snímek komentářů na YouTube ze 4. března 2020

5G je název páté generace bezdrátových mobilních sítí, které využívají nové rádiové frekvence a rapidně zvyšují rychlost přenosu dat. Očekává se, že díky rychlejšímu připojení dojde k ještě intenzívnějšímu využívání internetu, a to jak prostřednictvím mobilních telefonů, tak například v autonomních vozidlech nebo při robotizaci průmyslové výroby.

Konspirační teorie

Tato nová technologie se ovšem stala terčem mnoha konspiračních teorií. Výše uvedené články a videa šíří celou řadu dezinformací. Mimo jiné tvrdí, že 5G ničí imunitu stromů, zabíjí hmyz a narušuje vnější vrstvu neuronů, oslabuje imunitní systém u lidí, u těhotných žen může vyvolat potrat, a znemožňuje příjem kyslíku. Některé z nich také poukazují na skutečnost, že technologie 5G byla testována v čínském městě Wu-chan krátce před propuknutím epidemie COVID-19, a uvádí to jako důkaz toho, že tyto dvě události spolu souvisí.

Článek z webu Věk Světla čerpá z tohoto anglického textu pocházejícího z portálu The Freedom Articles, který sám sebe označuje za „alternativní médium”. Cituje studii konspirátorů Marka Steela a Barrieho Trowera, kteří jsou se proti 5G aktivně vymezují ve Velké Británii.

Trower, samozvaný „odborník na mikrovlnné zbraně,“ tvrdí, že technologii 5G začal jako první testovat Sovětský svaz již v 70. letech minulého století. Steele je aktivista, který v anglickém městě Gateshead vedl kampaň proti výstavbě stožárů pro mobilní sítě 5G a tvrdil, že radiace z nich způsobuje krvácení z nosu a samovolné potraty. 

Konspirační teorie spojující COVID-19 se sítí 5G vedly začátkem dubna ve Velké Británii až k útokům na nově nainstalované stožáry a pokusům o jejich spálení. Hlavní britští mobilní operátoři vydali společné prohlášení, v němž uvedli: „Neexistuje žádný vědecky podložený důkaz o spojitosti mezi 5G a koronavirem. Taková jsou fakta.” Stephen Powis, ředitel britského národního systému zdravotnictví NHS, označil tyto konspirační teorie za „nesmysl“ a „nejhorší typ fake news“.

Existují obavy z toho, že mobilní sítě obecně a 5G zvláště mohou způsobovat rakovinu. Vědecké studie na toto téma si protiřečí a žádná z nich nedokázala s určitostí dokázat, že existuje spojitost mezi používáním mobilních telefonů a výskytem rakoviny, uvádí American Cancer Society.

První síť 5G byla nainstalována v dubnu 2019 v Jižní Koreji. Tam ale nákaza koronavirem nevypukla. Čína zahájila komerční provoz 5G koncem října 2019 v 50 městech včetně Wu-chanu. Je ovšem třeba poukázat na to, že nákaza COVID-19 se rapidně rozšířila i v zemích, které dosud síť 5G nemají, například v Malajsii, Íránu, Francii, Singapuru nebo Nigérii.

Slova odborníků

„Tato domnělá korelace mezi 5G a vývojem v Číně poukazuje na naprosté nepochopení rozdílu mezi kauzalitou a shodou okolností," tvrdí profesor Malcolm Sperrin, ředitel Ústavu lékařské fyziky a klinického inženýrství na Oxford University Hospitals. „Neexistuje žádná spojitost mezi využitím 5G a výskytem COVID-19 nebo kteréhokoli jiného biologického viru či bakterie. Takovéto výmysly jen zvyšují riziko pro ty, kteří jsou ochotni uvěřit nepodloženým báchorkám, zatímco lékařská věda vyvíjí značné úsilí k tomu, aby ochránila populaci tím, že ji bude informovat.”

Pokud jde o obavy, že by 5G mohla poškozovat živé buňky, řekl: „Energie vln způsobených 5G nestačí k rozbití buněčných vazeb, a proto se nazývá ,neionizující,’ narozdíl od ,ionizujícího’ záření, jako jsou například rentgenové paprsky. Navíc intenzita záření ze stožárů je extrémně nízká.“

Světová zdravotnická organizace se k vlivu 5G na lidské zdraví vyjádřila takto

“Zatím bylo provedeno jen několik málo studií vlivu frekvencí využívaných technologií 5G. Se zvyšující se frekvencí dochází ke snižování průniku do tělesných tkání a energii více pohlcuje povrch těla, například kůže či oči. Pokud celkové množství paprsků zůstane nižší, než je doporučeno mezinárodními směrnicemi, neočekáváme žádné negativní důsledky pro zdraví veřejnosti.”

Přeloženo a upraveno Laďkou Mortkowitz