Ne, pražský primátor nevolal po zaměstnávání nekvalifikovaných gayů v městských firmách

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se šíří informace o tom, že pražský primátor Zdeněk Hřib nařizuje městským firmám, aby zaměstnávaly homosexuály na úkor kvalifikovanějších uchazečů o práci. Není to pravda. Jedná se o manipulaci a zkreslení Hřibova prohlášení z předvolební diskuse v roce 2018, že by gayové neměli být diskriminováni.

Dle tohoto příspěvku z 9. srpna 2020, který již sdílelo přes 400 uživatelů, měl Hřib v říjnu 2018 ještě coby kandidát na funkci primátora říci: „Je nutná inkluze, tedy začlenění homosexuálů v městských firmách. Vedení městských firem by to dostalo nařízeno.” Autor příspěvku k tomu dodává: „Podle Pirátů již nezáleží jestli jste velký odborník, ale jestli máte jedno ze 64 existujících pohlaví, a pokud ano, můžete v pražských firmách mít zaměstnání snů.”

Snímek facebookového postu pořízený 14. srpna 2020

Použitý citát zřejmě pochází z této předvolební debaty z 30. srpna 2018, kde Hřib v čase 43:30 odpovídá na dotaz o možné inkluzi gayů na komunální úrovni. Jeho slova jsou ovšem ve facebookovém příspěvku zmanipulována a vytržena z kontextu.

Není pravda, že by Hřib řekl, že při výběru na pracovní místa do městských firem nezáleží na odbornosti. Jeho odpověď na dotaz o větší inkluzi homosexuálů zněla následovně: „Město, potažmo městské firmy jsou významným zaměstnavatelem, takže si dokážu představit, že by bylo možné jít cestou inkluze, respektive zajistit na větší úrovni přístup, že zaměstnanci nebudou diskriminováni za svoji sexuální orientaci.” Poté, co se jej moderátorka zeptala, zda by uvažoval o zavedení kvót, řekl: „Ne, já hovořím o prostředí, které bude férové.”

Z jeho odpovědi nevyplývá, že by se v případě svého zvolení primátorem chystal zavést přednostní zaměstnávání gayů. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by kdy něco takového veřejně prohlásil. 

„Citát není pravdivý, jedná se o hoax,” sdělila AFP Hřibova poradkyně Klára Galová.

Ani od Hřibova zvolení primátorem 15. listopadu 2018 se sexuální orientace nestala kritériem při výběru zaměstnanců do městských firem, uvedla Galová v e-mailu z 12. srpna 2020. „Piráti organizují otevřená výběrová řízení do městských firem. Hodnotící kritéria u výběrových řízení jsou předem daná a sexuální orientace mezi ně nepatří. Zajímá nás především odbornost nebo předchozí zkušenosti uchazečů využitelné pro danou funkci.” 

Taktéž prý na magistrátu neprobíhá cílený nábor lidí s menšinovou sexuální orientací, dodala Galová. „Nikdo nesmí být znevýhodňován, ale ani zvýhodňován kvůli své sexuální orientaci. Každý musí mít stejné šance,” řekla. 

Program Pirátů

Je pravda, že Piráti se dlouhodobě zasazují o potírání diskriminace menšin obecně a o férové prostředí pro lidi s menšinovou sexuální orientací či nebinární genderovou identitou. V jejich programu se píše: „Piráti se zasazují za svobodné sebeurčení pohlavní a sexuální identity. Zrušíme povinnost uvádět pohlaví v úředních dokumentech, kde to není pro vyřízení věci podstatné. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality.”

Ačkoliv v České republice je rovnoprávnost menšinám garantována Ústavou, nezanedbatelná část lidí s menšinovou sexuální orientací se podle této studie Veřejného ochránce práv z roku 2019 cítí na pracovišti diskriminována. Z celkového počtu 1 981 respondentů jich téměř čtvrtina uvedla, že „v práci často zakouší negativní postoje vůči LGBT+ lidem, stejný podíl bývá často svědkem negativních komentářů nebo jednání vůči kolegům a kolegyním vnímaným jako součást LGBT+ skupiny.” Pět procent prý zakusilo z důvodu své sexuální orientace nerovné zacházení v oblasti pracovních vztahů nebo benefitů. Odpovědi jsou k dispozici v následujícím grafu:

Snímek stránky ze studie LGBT komunity na webu Ombudsmana ČR pořízený 14. srpna 2020

Podle studie se situace příslušníků LGBT+ komunity na pracovišti od roku 2012 nezlepšila. Zhruba polovina z nich stále svou menšinovou sexuální orientaci v práci tají.