V čase koronavirové pandemie se objevil falešný návod, jak se vyhnout očkování

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se objevil příspěvek poskytující návod” na odmítnutí povinného očkování, který sdílely tisíce českých a slovenských uživatelů. Ve skutečnosti jde o doslovný překlad anglického textu, který se nezakládá na pravdě a obsahuje faktické chyby.

V době, kdy se vědci po celém světě snaží co nejrychleji vyvinout vakcínu proti novému koronaviru způsobujícímu nemoc COVID-19,  se na Facebooku objevuje více a více zavádějících informací o povinném očkování, například varování, že vakcíny mohou být nebezpečné. Objevují se i konspirační teorie o tom, že nuceným očkováním chtějí elity získat kontrolu nad růstem světové populace. 

Do kategorie těchto dezinformací patří i zmíněný návod, jak postupovat v případě, že se chcete vyhnout povinnému očkování. Text, který je slovo od slova přeložen z anglického příspěvku, se mezi českými uživateli začal šířit kolem 25. dubna z tohoto profilu, odkud jej sdílela téměř stovka uživatelů.

V příspěvku se mimo jiné uvádí, že se pacienti mohou zeptat, zdali vakcína obsahuje tzv. MRC-5, což je prý embryo buňky a další DNA. Na základě toho mají prý lidé právo vakcínu odmítnout z morálních důvodů. Příspěvek se také odvolává na Hippokratovu přísahu, která lékaře zavazuje k tomu, aby „neublížili pacientovi“.

 Post vypadá takto: 

Snímek facebookového postu z 25. dubna 2020

Původ textu

Původní anglický text, o kterém již AFP psala zde, se objevil zhruba o týden dříve než jeho česká verze ve Spojených státech, Kanadě či Austrálii. Vypadal takto: 

Snímek facebookového postu z 22. dubna 2020

Poté se v češtině objevila i rozšířená verze plná pravopisných chyb, nepřesně přeložených slov, špatné interpunkce a příležitostných vulgarit, například zde či zde. V textu se uvádí (chyby a špatnou interpunkci ponecháváme bez opravy): „Kdyby Vám ho nechtél dát, tak je jasné že lže a taky máte vyhráno. Odvoláte se na výhradu svědomí a řeknete mu že se vrátíte, když bude mít překlad příbalového letáku, který nezodpovídá žádnému utajení a je to veřejný informační struktura na kterou má právo se informovat každý človék, který se dostane do styku s vakcinací a má pochbnosti ohledně možnosti poškození zdraví.”

To, že jde o nešikovný překlad, dokazují i neobratná slovní spojení jako „mandátní služby” či „propustka z vězení na vakcíny”, které by rodilý mluvčí nikdy nepoužil.

Nejvíce však bije do očí zmínka o „latrogenní reakci”.  Nic takového neexistuje; v anglickém originálu se píše o „iatrogenní reakci”, takže chyba nejspíše vznikla během překladu záměnou velkého I (jako Ivan) a malého l (jako louka), které jsou si velmi podobné. Ovšem ani „iatrogenní reakce” nedává v tomto kontextu smysl. Není to nic jiného, než reakce pacienta na léčbu způsobenou chybou lékaře. Iatrogenní nemoci či poškození jsou tudíž podmíněné lékařským zásahem - neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, či chybnou léčbou - nikoliv nežádoucí reakcí způsobenou mnoha sloučeninami léků, které působí” samy mezi sebou, jak se uvádí v textu.

Vedlejší účinky

Očkování může mít vedlejší účinky, ty jsou ovšem v drtivé většině případů zanedbatelné. Nejčastěji se jedná o zvýšenou teplotu či lehké podráždění pokožky v místě vpichu. „Jakákoliv léčba či lékařský zákrok s sebou přinášejí riziko vedlejších účinků či komplikací,” řekl AFP mluvčí amerického Centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) Richard Quarterone. Dodal však, že tato rizika by měla být pečlivě porovnána s rizikem, které rodiče podstupují, pokud své dítě nenechají očkovat, a s možnými důsledky na budoucí zdraví takového dítěte. 

V postu se také uvádí, že „všechny vakcíny” obsahují tzv. MRC-5, což je podle textu látka vyrobena z dětí zabitých v potratové klinice”. To je velmi zavádějící. MRC-5, neboli buněčný kmen známý jako Medial Research Council č. 5, je buněčná kultura používaná k pěstování a množení různých typů vakcín v laboratořích. Byla vytvořena v 60. letech i za pomoci buněk z lidského embrya, ale od té doby již MRC-5 další embryonální tkáň nepoužívá. 

Podle webových stránek The History of Vaccines, vzdělávacího nástroje College of Physicians of Philadelphia, byly během vývoje vakcín použity pouze dvě lidská embrya, jejichž interupce byla vykonána na základě svobodného rozhodnutí matek a nijak nesouvisela s výzkumem očkování. 

MRC-5 se používá pouze v některých vakcínách. Podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se z povinných vakcín jedná o vakcínu Priorix, která je určena k očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Nepravda

I když pomineme detaily jako „latrogenní reakce” či zavádějící informace o MRC-5, nepravdivé je na příspěvku celé základní poselství. Žádný z kroků v něm zmíněných totiž v České Republice není dostatečným důvodem k „odpuštění” povinného očkování. Z vyjádření na webu Ministerstva vnitra vyplývá, že Podle ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je očkování proti vybraným infekčním nemocem v ČR povinné. Uvádí se zde: „Legislativa ČR stanoví, že pokud není dítě podle citovaných předpisů řádně očkováno, nemůže být přijato do předškolních zařízení.” Kromě toho může být rodičům v případě nedodržení předpisů uložena pokuta. Vedle povinných očkování ovšem existují i nepovinná, například proti pneumokoku, rakovině děložního čípku, chřipce či klíšťové encefalitidě.