Kódy začínající číslicí 8 neoznačují geneticky modifikované ovoce a zeleninu

Číselné nebo čárové kódy se používají na různých potravinách, včetně ovoce a zeleniny, aby bylo možné rychleji zjistit cenu. Prodejci mohou používat různé systémy, například takzvaný systém „Price Look Up“ neboli PLU, což jsou číselné kódy přiřazené konkrétnímu ovoci a zelenině prodávanému na kusy nebo na váhu. Na sociálních sítích však již několik let koluje v různých jazycích tvrzení, že tyto kódy označují, zda jsou potraviny geneticky modifikované. V rámci tohoto mezinárodního systému může první číslice kódu označovat, zda je produkt certifikován jako ekologický, ale nikoliv, zda jsou výrobky geneticky modifikované. Používají je prodejci v mnoha zemích včetně České republiky, ovšem pro jejich používání neexistuje žádná povinnost ani právně závazná norma. V Evropské unii jsou povoleny pouze některé druhy geneticky modifikovaných plodin, nepatří však mezi ně žádné ovoce ani zelenina.

„Víte, co znamenají ty nálepky na ovoci (zejména z dovozu)?“, stojí v tomto příspěvku z 25. listopadu 2023, který na Facebooku sdílely desítky uživatelů. Text zhlédlo i přes deset tisíc uživatelů sítě Telegram.

„Pokud je počet číslic 5 a první číslice 8, znamená to, že ovoce nebo zelenina byla geneticky modifikována“, zatímco kombinace začínající číslicemi 3 nebo 4 prý označuje potraviny postříkané pesticidy, tvrdí příspěvek.

Podobná tvrzení se šířila také ve slovenštiněangličtině, francouzštiněšvédštině, řečtině, maďarštině či bulharštině.

Dezinformace a nepravdivé zprávy o bezpečnosti potravin a označování výrobků jsou na sociálních sítích velmi rozšířené. Jak informovala agentura AFP v únoru 2023, v euroskeptických kruzích se například šířila falešná zpráva, že EU plánuje nutit lidi jíst hmyz. V AFP jsme také již vyvrátili nepravdivá tvrzení o tom, že logo Rainforest Alliance označuje GMO (geneticky modifikované organismy, pozn. red.) nebo že nálepka Apeel označuje přítomnost škodlivých látek v ovoci.

Tvrzení o číselných kódech na etiketách je taktéž zavádějící. Je sice pravda, že pětimístné kódy začínající číslem „9“ označují produkty organického původu a čtyřmístné kódy znamenají, že ovoce nebo zelenina byly vypěstovány konvenčním způsobem, ale kód začínající číslem „8“ neoznačuje geneticky modifikované produkty.

Image
Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 16. ledna 2024

Nálepky s kódy PLU neoznačují GMO

Většina čísel popsaných v příspěvcích na sociálních sítích odpovídá systému zvanému Price Look Up neboli PLU.

Kódy PLU přiděluje Mezinárodní federace pro standardy v oblasti produktů (IFPS) konkrétním výrobkům, například určitým odrůdám ovoce, zeleniny či ořechů. Jak je uvedeno na stránce IFPS (archiv), tyto kódy se používají již „od roku 1990 s cílem usnadnit, urychlit a zpřesnit markování výrobků u pokladny a jejich inventuru. Kódy se používají k identifikaci produktů prodávaných podle hmotnosti (a dalších produktů, jako jsou ořechy a bylinky).“

Kódy jsou v rámci řad 3000 a 4000 přidělovány náhodně. Po vyčerpání těchto sad se k nim přidá předpona „8“, čímž vzniknou řady 83000 a 84000. Jednotlivé kódy lze také vyhledat v databázi kódů IFPS PLU - například kód 4173, který je vidět na jablku ve výše uvedeném facebookovém příspěvku, odpovídá jablkům odrůdy Royal Gala.

Jane Proctor, předsedkyně výboru IFPS pro identifikaci produktů, v e-mailu zaslaném agentuře AFP dne 14. prosince 2022 vysvětlila, že „svého času byla číslice ‚8‘ zamýšlena jako číslice, která by se přidávala k jakémukoli PLU kódu, aby bylo možné identifikovat, že se jedná o čerstvé GMO ovoce nebo zeleninu“. Nakonec se však podle ní kódy „nikdy takto nepoužívaly“, protože GMO ovoce a zeleniny není mnoho a metodika jejich výroby nemá vliv na jejich cenu, vysvětlila.

Podobně v tiskové zprávě z roku 2015 (archiv) IFPS napsala, že „i když předpona ‚8‘ (83000-84999) byla kdysi vyhrazena pro GMO produkty, v maloobchodě se tato předpona nikdy nepoužívala.“

Kvůli obavám IFPS z toho, že čísla řad 3000 a 4000 budou nakonec vyčerpána, „bylo rozhodnuto použít ‚8‘ jako první takovou předponu, aby se rozšířil možný počet číselných kódů, které je možné přidělit při uvádění nových položek na trh,“ uvedla Proctor.

Po vyčerpání intervalu 3000 až 4999 budou nové typy výrobků kódovány jako 83000 až 84999. Čísla 83000 až 83999 se budou používat pro konvenční ovoce a zeleninu, zatímco čísla 84000 až 84999 se budou používat pro jejich organické verze. K 16. lednu 2024 nejsou v online databázi IFPS zatím žádné produkty kódované předponou „8“. Kód „4961“ je nejvyšší kód, který lze v databázi dohledat, a je určen pro odrůdu manga.

V rozporu s tím, co tvrdí příspěvky na sociálních sítích, kód začínající číslicí tedy 8 neznamená, že je výrobek geneticky modifikovaný.

Jak je však vysvětleno na webových stránkách IFPS, kód začínající číslicí 9 skutečně označuje organický produkt: „Čtyřmístnému kódu pro konvenčně pěstované produkty by předcházela předpona ‚9‘.“ Například v případě výše uvedeného jablka Royal Gala by kód pro jeho ekologicky pěstovanou verzi byl 94173.

IFPS na svých internetových stránkách rovněž vysvětluje, že čtyřmístný kód (v rozmezí 3000-4000) označuje produkt, který byl vypěstován „konvenčním“ způsobem, což znamená, že při jeho výrobě byly pravděpodobně použity pesticidy a hnojiva.

Přestože je systém kódování PLU prodejci v České republice hojně využíván, není povinný a slouží především k rozlišení a evidenci produktů. 

AFP navštívila několik obchodů v Praze s cílem najít ovoce či zeleninu označené nálepkami podobnými těm, které jsou použity na obrázku jablka sdíleného na Facebooku. Tyto nálepky jsme nalezli například na produktech v supermarketech Billa. Jedním z nich bylo jablko Crimson Snow s označením „#4196“ a druhým bylo jablko Evelina s číslem „#3104“. Oba typy jablek lze podle těchto kódů dohledat v databázi PLU.

Image
Fotografie ovoce označeného nálepkami PLU ve dvou prodejnách v Praze, pořízeno 16. ledna 2024 (Ladka MORTKOWITZ)

AFP kontaktovala české ministerstvo zemědělství s dotazem na používání kódů PLU v České republice, ale v době publikace článku nedostala ještě žádnou odpověď.

Označování GMO v České republice

Jak vysvětluje české ministerstvo zemědělství, podle nařízení ES 1829/2003 (archiv) lze v současné době v EU uvádět na trh jako potraviny nebo krmivo pouze některé geneticky modifikované odrůdy kukuřice, řepky, sóji nebo cukrové řepy.

Tyto produkty musí být jasně označeny. „Podle § 9 odst. 5 písm b) zákona 153/2000 je každý, kdo uvádí geneticky modifikovaný organismus do oběhu povinen zajistit, aby na obalu bylo na viditelném místě uvedeno: ‚geneticky modifikovaný organismus‘ nebo ‚tento výrobek obsahuje geneticky modifikovaný organismus‘,“ uvádí ministerstvo (archiv). 

„V případě nebalených výrobků musí být tato slova stále zřetelně uvedena v bezprostřední blízkosti výrobku (např. poznámka na regálu v supermarketu),“ uvádí Evropská komise na zvláštní stránce (archiv).

„V současné době se v EU pěstuje pouze jedna odrůda geneticky modifikované kukuřice, ale mnoho dalších GMO plodin je povoleno pro použití v potravinách a krmivech. Produkty získané z GMO nebo je obsahující jsou však přísně kontrolovány s nulovou tolerancí vůči nepovoleným GMO,“ dodává Evropská komise (archiv).

Chcete, aby agentura AFP ověřila nějakou informaci? Napište nám!

Kontaktujte nás