Marketingová poradkyně neobjevila „důkaz” o přítomnosti oxidu grafenu ve vakcínách

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sociálních sítí sdílely v průběhu uplynulých tří týdnů rozhovor s bývalou zaměstnankyní Pfizeru tvrdící, že našla důkaz o přítomnosti toxického oxidu grafenu v mRNA vakcínách. Podle této ženy, která pro Pfizer již přes dvacet let nepracuje, se grafen nachází v lipidových nanočásticích vyrobených v Číně. Podle odborníků, které AFP kontaktovala, jsou však tyto informace nepodložené: o přítomnosti ve vakcínách proti Covidu neexistují žádné důkazy, a zmíněná čínská firma AFP potvrdila, že nikomu žádné nanočástice obsahující grafen neprodala.

Rozhovor s Karen Kingston se objevil v pořadu „Stew Peters Show”, o kterém již AFP v minulosti psala mnohokrát (např. zde či zde). S českým překladem jej pod názvem „Bývalá pracovnice Pfizeru potvrzuje, že Covid vakcíny obsahují toxickou látku” publikoval dezinformační web otevrisvoumysl.cz, odkud jej podle analytického nástroje CrowdTangle sdílely téměř 4 tisíce uživatelů Facebooku (např. zde či zde).

Snímek webové stránky otevrisvoumysl.cz pořízený 25. srpna 2021

Karen Kingston je ve videu představená jako „bývalá zaměstnankyně Pfizeru a farmaceutická analytička”. Není to ovšem vědecká pracovnice a na vývoji vakcíny se nepodílela. Podle vlastního profilu na portálu LinkedIn je obchodní analytičkou ve farmaceutickém průmyslu a pro Pfizer pracovala v oblasti marketingu v letech 1996-1998.

AFP již tvrzení o přítomnost grafenu v mRNA vakcínách vyvrátila zde. Grafen je nanomateriál, který má antibakteriální a antivirové schopnosti. V současnosti se sice testuje možnost jeho využití v medicíně, včetně případné vakcíny proti chřipce, ale tento výzkum je stále v experimentální fázi.

„Žádné vakcíny na trhu nejsou založeny na oxidu grafenu," řekl AFP dr. Park Jong-bo, výzkumný pracovník ve společnosti Biographene vyvíjející léky na základě grafenu, v rozhovoru 20. července 2021.

To se týká i vakcín proti Covidu. Seznam látek v nich obsažených je k dispozici i na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA). Oxid grafenu se nenachází na seznamu látek ani u mRNA vakcín výrobců Pfizer-BioNTech a Moderna, ani u vektorových vakcín společností Johnson & Johnson a AstraZeneca.

Karen Kingston však ve videu tvrdí, že oxidy grafenu jsou „schovány v lipidových nanočásticích". Přítomnost oxidu grafenu je podle ní „obchodní tajemství" a na oficiálním seznamu látek obsažených ve vakcíně se nenachází, neboť „je dobře známo, že je pro lidi jedovatý”.

„Od nynějška budeme dostávat injekci grafenu každých šest měsíců, aby zjistili, kolik se ho může nahromadit v organismu. Jsou z nás pokusní králíci,” řekla.

Podle odborníků, které AFP kontaktovala, však neexistují žádné důkazy pro přítomnost grafenu či jeho oxidů v lipidových nanočásticích vakcín. Tyto nanočástice slouží k přenosu mRNA, která učí imunitní systém rozpoznat virus způsobující Covid-19.

„V mRNA vakcínách žádné oxidy grafenu nejsou,” řekl AFP profesor Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR během telefonického rozhovoru 23. srpna 2021. „Nemají žádný důvod tam být. Toto tvrzení se tváří jako vědecky podložený argument, ale je to naprostý nesmysl.”

Podle něj mohla nepodložená tvrzení o „toxických vakcínách” vzniknou na základě zpráv o přítomnosti zbytkového množství polyethylenglykolu v lipidových nanočásticích přítomných ve vakcíně od společnosti Pfizer, který ve vzácných případech vyvolal u pacientů alergickou reakci.

„I zde je ale prokázáno, že u drtivé většiny lidí by koncentrace musela být 1000x vyšší aby měla alergizující efekt,” řekl.

Společnost Pfizer pro AFP již několikrát potvrdila, že její vakcína žádné oxidy grafenu neobsahuje. Poté, co AFP společnost kontaktovala specificky ohledně tvrzení Karen Kingston, mluvčí Pfizeru Dervila Keane 4. srpna odpověděla následovně: „Znovu bych ráda potvrdila, že při výrobě vakcíny proti Covidu společnost Pfizer-BioNTech žádný oxid grafenu nepoužívá.”

Údajné důkazy Karen Kingston při bližším zkoumání neobstojí. Žena ve videu tvrdí, že pomocí vyhledávání alfanumerických kódů v seznamu přísad vakcíny Pfizer se jí podařilo objevit, že čínská firma Sinopeg dodává Pfizeru nanolipidové částice obsahující grafen. Důkazem pro její tvrzení má být studie, kterou Sinopeg, jeden z mnoha světových výrobců lipidových nanočástic, zveřejnil na své webové stránce.

Tato studie byla však původně zveřejněna v odborném časopise Composites Science and Technology v červenci 2020 a o vakcínách v ní není ani zmínka.

AFP se obrátila na Sinopeg, jehož mluvčí nám v telefonickém rozhovoru 26. srpna 2021 potvrdila: „Nikdy jsme nikomu nedodávali lipidové nanočástice obsahující oxid grafenu."

Karen Kingston ve videu zmiňuje ještě patent na vývoj vakcíny proti Covidu, která obsahuje oxid grafenu. Z popisu patentu však jasně vyvplývá, že tato vakcína je zatím testována pouze na zvířatech.

Vakcíny nezpůsobují magnetismus

Podle Karen Kingston je hlavním důvodem pro přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách to, že je „výborným vodičem elektřiny a dokáže vytvořit magnetické pole”, čímž „vás může doslova napojit na internet”.

To je ale podle odborníků, které AFP kontaktovala, naprostý nesmysl.

Diego Peña, výzkumný pracovník v oblasti organické chemie ve španělském Výzkumném centru pro biologickou chemii a molekulární materiály, který se grafenu dlouhodobě věnuje, vyloučil možnost, že by tento nanomateriál mohl vyvolat magnetizaci prostřednictvím vakcíny.

„Grafen je magnetický jen za velmi specifických laboratorních podmínek (v ultrasilném vakuu a v přítomnosti zlata). Kromě toho je velmi nestabilní, takže v přírodních podmínkách ztrácí svoje magnetické vlastnosti,“ vysvětluje. Vědec dodal, že magnetické vlastnosti grafenu „by zmizely, pokud bychom se jej pokusili rozpustit“ ve vakcíně.

AFP také 14. července kontaktovala zástupce společnosti Graphenano věnující se zpracování grafenu. Ti poukázali na to, že samotná přítomnost tohoto materiálu ještě nezaručuje magnetismus, neboť „tuha v tužkách obsahuje grafit, který je velmi podobný grafenu, a tužky přesto nejsou magnetické“.

AFP již zprávy o údajných magnetických účincích vakcín vyvrátila zde.

COVID-19 VAKCÍNY