Grafenový čip ( AFP / Pau Barrena)

Vakcíny proti Covidu neobsahují oxid grafenu

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sociálních sítí sdílely v průběhu uplynulého měsíce informace, podle kterých vědci ze španělské univerzity v Almeríi odhalili, že vakcíny proti Covidu obsahují oxidy grafenu. Tato studie má však několik metodických chyb. Experti AFP potvrdili, že o přítomnosti těchto látek ve vakcíně Pfizer ani v ostatních vakcínách proti Covidu neexistují žádné důkazy. Almerijská univerzita se navíc od závěrů studie distancovala.

Mezi českými uživateli Facebooku se informace o údajné přítomnosti oxidu grafenu ve vakcínách šířila například prostřednictvím videa astrologa Antonína Baudyše proslulého odmítavým postojem k vakcínám a proticovidovým opatřením obecně. Takřka půlhodinové video sdílelo přes 2 000 uživatelů v tomto příspěvku ze 7. července 2021.

Baudyš v něm tvrdí, že španělští vědci prokázali přítomnost oxidu grafenu ve vakcíně, což vysvětluje magnetický efekt u očkovaných lidí (tvrzení, které AFP již v minulosti vyvrátila zde). Další tisícovka lidí video sdílela zde, a podobné informace se objevily i například zde či zde.

Snímek facebookového příspěvku pořízený 17. srpna 2021

Citovaný výzkum není vědecky podložený

Příspěvky se odvolávají na španělskou studii, která nebyla publikovaná v žádném vědeckém časopise ani recenzovaná jinými vědci. Jde o předběžnou výzkumnou zprávu uveřejněnou koncem června tohoto roku, jejímž autorem je Pablo Campra Madrid, zaměstnanec španělské Universidad de Almería. Ve zprávě Campra zkoumá jeden jediný vzorek vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer-BioNTech pomocí optického a elektronového mikroskopu (TEM), přičemž dochází k závěru, že výsledek poskytuje „solidní důkaz o pravděpodobné přítomnosti derivátů grafenu ve vakcíně Pfizer“.

Almerijská univerzita se od vědcovy zprávy distancovala prostřednictvím stanoviska zveřejněného 2. července na Twitteru. Sám Campra v dokumentu přiznal, že jeho „závěry nepředstavují žádné institucionální stanovisko Almerijské univerzity“. Ve stanovisku univerzity mimo jiné stojí: „Universidad de Almería jako akademická instituce plně schvaluje vakcíny jako vědecky nezpochybnitelný nástroj v boji proti chorobám.“

V poznámkové časti Camprova článku je uvedeno, že o studii požádal Ricardo Delgado Martín. Delgado je zakladatelem La Quinta Columna (španělsky Pátá kolona), skupiny zpochybňující existenci koronaviru, která opakovaně šířila dezinformace o rouškách a PCR testech a jejíž předcházející tvrzení o grafenu ve vakcínach proti Covidu vyvrátila španělská pobočka agentury AFP již začátkem června. Právě organizaci La Quinta Columna zmiňuje ve svém videu opakovaně i Baudyš.

Co je grafen?

Grafen je nanomateriál, který má antibakteriální a antivirové schopnosti. Mezi jeho jedinečné vlastnosti patří pružnost, lehkost a výborná vodivost tepla a elektřiny. Podle některých zdrojů jde o nejtenčí materiál na světě, díky čemuž je ve středu zájmu průmyslu a často je používán k inovacím. Poprvé byl izolován v roce 2004 a v roce 2010 byla za práci s ním udělena Nobelova cena z fyziky.

Jednou z iniciativ v oblasti výzkumu grafenu je projekt s názvem „Graphene Flagship“ financovaný Evropskou komisí, který sdružuje přibližně 170 akademických a průmyslových partnerů z 22 různých zemí“.

„Na světě existuje mnoho různých druhů grafenu,” řekl AFP 13. července Maurizio Prato, vedoucí projektu Graphene Flagship pro zdraví a životní prostředí. „Nejznámější grafen je vrstva uhlíku s tloušťkou jednoho jediného atomu se skvělými vlastnostmi pro elektroniku a fotoniku.“

Diego Peña, výzkumný pracovník v oblasti organické chemie ve španělském Výzkumném centru pro biologickou chemii a molekulární materiály, tvrdí, že grafen ve vakcínách není a ani nemůže být.

„Grafen není rozpustný, takže jej nelze podávat v roztoku prostřednictvím injekce,” řekl. „Navíc pokud by byl skutečně přítomen, byl by roztok vakcíny tmavý,” řekl Peňa AFP.

Podle Yoni Hillen z holandského Výboru pro hodnocení léků (CBG) je oxid grafenu o něco rozpustnější než samotný grafen.

„Oxid grafenu je jiná látka, která může obsahovat až 50-60 procent kyslíku,” řekl AFP Maurizio Prato z Graphene Flagship. „Díky přítomnosti atomů kyslíku se jeho struktura podstatně liší od grafenu, takže jej lze použít v bateriích, senzorech, inkoustech a tak dále.”

Důvod, proč je přítomnost grafenu ve vakcínách nepravděpodobná, ve svém twitterovém vláknu vysvětluje i dr. Matthew Diasio, který o grafenu v kapalinách napsal disertační práci a problematice se stále věnuje. Diasio ukázal, že kapaliny obsahující grafen mají obyčejně tmavě hnědou nebo černou barvu, zatímco ampulky s vakcínami Pfizer jsou obyčejně bezbarvé nebo lehce nažloutlé. Podle něj by i minimální množství grafenu nebo jeho oxidu způsobilo, že by roztok ztmavl.

Srovnání ampulek s oxidem grafenu s ampulkami od společnosti Pfizer

„Žádné vakcíny na trhu nejsou založeny na oxidu grafenu," dr. Park Jong-bo, výzkumný pracovník ve společnosti Biographene vyvíjející léky na základě grafenu, řekl v rozhovoru 20. července 2021.

Je ovšem pravda, že tyto látky jsou testovány pro léčebné využití, a to včetně vakcín. Tento výzkum se však stále nachází v experimentální fázi.

Oxid grafenu byl například nedávno použit jako adjuvans, neboli látka posilující imunitní reakci na podaný antigen, při studii intranasální vakcíny proti chřipce vyvinuté Ústavem biomedikálních věd na Univerzitě v Georgii v USA. Tato vakcína však nebyla ještě vyvinuta, testována, a schválena pro použití na trhu.

Dokazují mikroskopické snímky přítomnost grafenu ve vakcíně?

Campra z Almerijské univerzity zkoumal přítomnost grafenu a jeho oxidů pomocí optického i elektronového mikroskopu. Posléze porovnal mikroskopické snímky vzorku vakcíny se snímky grafenu převzanými z jiných vědeckých článků. Po jejich porovnání dospěl k závěru, že ve vakcíně je přítomen oxid grafenu. Tyto snímky ve svém videu ukazuje i Baudyš.

Snímek strany 12 z Camprova článku pořízený 13. července 2021

Agentura AFP Campru kontaktovala. Ten 14. července odpověděl: „Podle našich zjištění 99% absorpce ultrafialových paprsků nepochází z RNA a její signál je kompatibilní s grafenem. Je však třeba zmínit, že MNOHO DALŠÍCH látek vykazuje stejný signál. Našli jsme sice mikroskopické důkazy grafenových vrstev, ale k potvrzení přítomnosti těchto struktur budou zapotřebí další důkazy.”

Výrobce vakcín to však popírá. „Oxid grafenu se při výrobě vakcín Pfizer-BioNtech nepoužívá,“ řekla 8. Července Dervila Keane, mluvčí společnosti Pfizer.

Informace o složení vakcín od společnosti Pfizer-BioNTech, stejně jako od výrobců Moderna, AstraZeneca a Janssen, jsou veřejně přístupné na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA).

Ani další známé vakcíny proti Covidu, například ty od čínskych firem Sinopharm a Sinovac či ruská vakcína Sputnik V, neobsahují podle oficiálních dokumentů grafen či jeho oxidy.

Co říkají na studii odborníci?

Podle odborníků, které AFP kontaktovala, nejsou výsledky Camprovy studie přesvědčivé. Její závěry se prý opírají o velmi slabé důkazy.

„Autoři používají slova jako ‚naznačují’ či ‚zdají se’, protože jsou si vědomi limitů své studie,” řekli AFP 14. července zástupci společnosti Graphenano věnující se zpracování grafenu.

Podle Ester Vázquez, odbornice na bezpečnost a ochranu zdraví spolupracující se společností Graphene Flagship, je studie „poměrně neprůkazná”.

„Sám autor přiznává, že pro přítomnost grafenu ve vakcínách neexistují dostatečné důkazy, ovšem tato část studie není nikdy citována v článcích a videích, které ji zmiňují,” řekla vědkyně a dodala, že mikroskopie není vhodná metoda k testování přítomnosti grafenu či jeho oxidů.

„Provedené testy jsou nedostatečné ke zjištění přítomnosti grafenu. Ukazují pouze nějaké mikroskopické snímky, které se podobají snímkům grafenu a oxidu grafenu ve vědecké literatuře. To však zdaleka není vědecký důkaz. Zjištění přítomnosti grafenu by vyžadovalo další analýzy za použití jiných technik,” uvedla Vazquéz.

Polský lékař Piotr Rzymski z Katedry environmentální medicíny na Lékařské univerzitě v Poznani tvrdí, že snímek oxidu grafenu byl publikován již v roce 2009. „Takovéto srovnání snímků by bylo legitimní pouze v případě, kdyby byly oba snímky pořízené v té samé laboratoři za použití kontrolního vzorku obsahujícího oxid grafenu, který byl připraven stejným způsobem jako testovaný vzorek,” řekl vědec a dodal, že „neexistuje žádný důkaz o tom, že oxid grafenu je součástí vakcíny Comirnaty".

Sám Campra ve své studii přiznává, že „výsledky a závěry této zprávy nereprezentují institucionální pozici Almerijské univerzity.” Univerzitní zdroje potvrdily pro factcheckingový web Newtral.es, že se nejedná o oficiální studii univerzity a nemá její podporu.

Grafen nemá magnetické vlastnosti

Baudyš a další dezinformační příspěvky také tvrdí, že grafen a jeho oxidy způsobují, že lidé po očkování přitahují kovy jako magnet.

Zástupci společnosti Graphenano, jež AFP kontaktovala, k tomu poznamenali, že „tuha v tužkách obsahuje grafit, který je velmi podobný grafenu, a tužky přestonejsou magnetické“.

Diego Peña, který se tomuto nanomateriálu dlouhodobě věnuje, vyloučil možnost, že by grafen mohl vyvolat magnetizaci prostřednictvím vakcíny. „Grafen je magnetický jen za velmi specifických laboratorních podmínek (v ultrasilném vakuu a v přítomnosti zlata). Kromě toho je velmi nestabilní, takže v přírodních podmínkách ztrácí svoje magnetické vlastnosti,“ vysvětluje. Vědec dodal, že magnetické vlastnosti grafenu „by zmizely, pokud bychom se jej pokusili rozpustit“ ve vakcíně.

Podle národních zdravotnických agentur v USA a v Kanadě neobsahují vakcíny proti Covidu, ktoré jsou v současnosti na trhu (tj. Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca) žádné kovové složky.

Tvrzení o přítomnosti grafenu nebo jeho oxidů v RNA vakcíně společnosti Pfizer či v jiných vakcínách jsou tudíž nepodložená. Odborníci potvrzují, že studie španělského vědce Campry je naprosto nepřesvědčivá, protože jeho metodika za použití mikroskopu je nedostatečná. Neexistují žádné důkazy o tom, že by se materiály na bázi grafenu nacházely v jakýchkoliv vakcínách, které jsou v současnosti k dispozici na evropském trhu.

Alarmující zprávy na sociálních sítích o údajné přítomnosti grafenu ve vakcínách jsou součástí dlouhodobé dezinformační kampaně, při níž „odvážní vědci a lékaři prezentují vakcíny jako hrozbu pro lidské zdraví. AFP se podobným fámám v minulosti věnovala již mnohokrát, například zde, zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY