Obecenstvo na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 23. srpna 2021 ( AFP / Michal Cizek)

Obchodníci neporušují zákony tím, že od zákazníků požadují nošení roušek, a nehrozí jim pokuta od ČOI

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se opět množí zprávy o tom, že obchodníci a provozovatelé služeb nemají právo vyžadovat po lidech, aby nosili roušky či respirátory. Tisíce uživatelů Facebooku sdílely v průběhu srpna příspěvek, podle něhož mohou tito provozovatelé dostat od České obchodní inspekce (ČOI) až třímilionovou pokutu. Není to pravda. Podle právníků, které AFP oslovila, jsou opatření ke 30. srpnu v souladu se zákonem a ČOI potvrdila, že obchodníci nejsou povinni lidi bez respirátoru obsloužit. 

Informace o údajné protiprávnosti epidemiologických opatření se objevila například v tomto facebookovém příspěvku ze 7. srpna 2021, odkud ji sdíllelo přes 3 800 uživatelů. Součástí příspěvku je leták s obrázkem přeškrtnuté roušky nadepsaný „Právní důsledky vynucování používání roušek a respirátorů”.

Provozovatelé požadující po zákaznících nošení roušky podle textu porušují hned několik zákonů a dopouštějí se diskriminace. Odvolávají se na trestní zákoník, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o zpracování osobních údajů neboli GDPR, stejně jako na Listinu základních práv a svobod.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 30. srpna 2021

Hrozí obchodníkům pokuta od ČOI?

V letáku stojí, že provozovatelé prodejen požadující po zákaznících nošení roušek či respirátorů tím diskriminují spotřebitele, kteří si obličej zakrývat nechtějí. Tím se údajně dopouštějí přestupku, za který jim „od České obchodní inspekce hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun”. 

To ale odmítl tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich prostřednictvím tohoto prohlášení z 19. srpna:

„Povinnost nosit respirátor (nebo obdobný prostředek) ve vnitřních prostorách aktuálně stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a prodejce se rozhodně nedopouští diskriminace, pokud nevpustí do provozovny zákazníka bez respirátoru (nebo obdobného prostředku),” řekl Fröhlich a dodal, že se jedná o „falešnou zprávu, která je často šířena na sociálních sítích”.

Mimořádné opatření MZČR o nošení roušek stále platí

Také právníci, na které se AFP obrátila, potvrdili, že ke 30. srpnu stále platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, v jejichž rámci jsou občané povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorách, kam má přístup veřejnost, tj. v obchodech, na úřadech, v divadle atd.

Podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála je sice pravda, že Nejvyšší správní soud již několikrát zrušil mimořádná opatření MZČR, ale ta stávající jsou platná. Pokud by ovšem soud vynesl nový rozsudek, „momentem účinnosti takového rozsudku by povinnost z opatření zanikla – a skutečně by nebyl dán právní důvod, aby prodejce roušku vyžadoval”, sdělil Dostál, který je členem Pirátské strany, AFP 27. srpna 2021 prostřednictvím e-mailu. 

S tím souhlasí i Tomáš Pauch, vedoucí advokát z advokátní kanceláře eLegal, která se mimo jiné specializuje i na zdravotnické právo. „Doba je i pro nás právníky celkem bezprecedentní a to, kde jsou hranice osobní svobody ve prospěch zdraví obyvatel, je složitá otázka,” řekl AFP v e-mailu 27. srpna 2021. „Skutečně probíhá boj mezi ministerstvem a soudy, které jeho opatření opakovaně ruší.

Vždy se tak ale děje s určitou lhůtou pro vydání nového opatření, které to zrušené nahradí a do pravomocného výroku soudu je opět každé jednotlivé opatření vždy účinné a musíme ho dodržovat.”

Za naprosto lživou v kontextu zmíněného příspěvku považuje Pauch informaci, že není třeba dodržovat pravidla, která jsou údajně v rozporu se zákonem. Občané mají podle něj povinnost dodržovat platné zákony a vyhlášky a respektovat pokyny policie. „Nezákonnosti se lze, až na úplné excesy, domáhat vždy až následně, kdy mi soud může dát za pravdu, že jsem byl nezákonným zásahem poškozený a dosáhnu nějaké satisfakce. Ale právě pouze soud jako jediná autorita to může posoudit. Nelze nechat na lidech, aby si sami hodnotili, co je podle nich zákonné a co ne a podle toho svévolně rebelovali proti platným zákonům,” dodal. 

Obchodníci neporušují zákony

Tvrzení o tom, že provozovatelé obchodů vymáháním roušek porušují zákon o ochraně spotřebitele a diskriminují některé zákazníky, je podle Paucha nesprávné. „Domnívám se, že obchody jsou soukromé provozovny, kde nemusí být nárok na to být obsloužen vždy, obzvlášť pokud zákazník porušuje zákon. Opilý host také nemá právní nárok na další objednávku, přesto se nejedná o diskriminaci ‚opilců’ na úkor střízlivých,” řekl. 

Také údajné porušování trestního zákoníku zaměstnanci prodejen je podle Paucha nesmysl. Není prý sice možné nutit neukázněné zákazníky k dodržování pravidel silou, protože to je v gesci policie, ale „apelování na dodržování pravidel a například odmítnutí poskytnutí služby nedosahuje takového významu, aby mohlo jít o zmíněný trestný čin, který cílí na úplně jiné situace”, tvrdí. 

Ani tvrzení o údajném porušování zákona o zpracování osobních údajů (GDPR) není podle Paucha správné. V případě vyžadování roušek nedává smysl, neboť tam nikdo po nikom žádné údaje ani nechce. Pokud jde o prokázání tvz. green pasu neboli potvrzení buď o očkování či o negativním testu, „rozhodně nejde o zpracování tzv. citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu”, řekl Pauch.

Prodejci roušky vyžadují

I když obchodníci nemohou proti neukázněným zákazníkům zasáhnout silou, většina z nich použití ochranných prostředků vyžaduje. To AFP potvrdil například řetězec Tesco prostřednictvím svého mluvčího Václava Koukolíčka

„V zájmu ochrany zdraví našich zákazníků i našich kolegů a po dobu účinnosti opatření musíme trvat na tom, aby naši zákazníci používali ochranu dýchacích cest, popř. aby prokázali výjimku z tohoto opatření,” sdělil Koukolíček AFP v e-mailu 27. srpna 2021. „V opačném případě zákazníkovi hrozí, že nebude v naší prodejně obsloužen.”

AFP již falešné informace o proticovidových opatřeních vyvracela v minulosti mnohokrát, například zde, zde, zde či zde.  

30. srpna 2021 Upřesňujeme, že Tomáš Pauch je vedoucí advokát z advokátní kanceláře eLegal.