Zdravotník podává vakcínu Pfizer v palestinské čtvrti Beit Hanina ve východním Jeruzalémě 29. srpna 2021 ( AFP / AHMAD GHARABLI)

Studie nedokazují, že očkovaní lidé jsou nakažlivější a méně odolní proti Covidu než neočkovaní

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.
 

Tisíce uživatelů Facebooku sdílely v uplynulém týdnu příspěvek tvrdící, že podle vědeckých studií jsou neočkovaní lidé 13krát odolnější vůči variantě Delta než očkovaní, kteří navíc mají 251krát vyšší virovou nálož než ti neočkovaní. Ani jedno tvrzení není pravdivé, neboť studie byly špatně interpretovány.

Informace nejdříve na sociálních sítích zveřejnil astrolog Antonín Baudyš proslulý odmítavým postojem k vakcínám a proticovidovým opatřením obecně. Snímek jeho příspěvku pak na sociálních sítích šířily další tisíce lidí, například zde či zde.

„Studie z Makabejské nemocnice v Izraeli dochází k závěru, že neočkovaní lidé jsou 13x odolnější proti Deltě než očkovaní,” stojí v Baudyšově textu. „Zapadá to dohromady i s oxfordskou studií postavenou na zdravotnících z Vietnamu, ze které vyplývá, že očkovaní zdravotníci měli v nosních dírkách 251x vyšší virovou nálož než neočkovaní lidé.” Baudyš z toho vyvozuje závěr, že „Delta se šíří díky vakcínám” a „vakcíny nezabránily šíření viru, ale právě naopak”.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 3. září 2021

Obě tvrzení jsou nepravdivá. V obou případech jsou také citovány tzv. „preprint” studie, které ještě neprošly recenzí neboli tzv. „peer review”, což je standardní postup pro vědecké publikace, kdy práci připomínkují a hodnotí experti ze stejné oblasti.

Očkování nesnižuje odolnost proti koronaviru

Tvrzení, že neočkovaní lidé jsou až 13krát odolnější vůči variantě Delta koronaviru než lidé očkovaní vakcínou Pfizer, se opírá o izraelskou studii zveřejněnou 24. srpna 2021 na portálu Medrxiv určeném právě pro publikaci „preprint” studií. Její autoři porovnávali imunitu tří skupin lidí: 1. těch, kteří nikdy Covid neprodělali ale obdrželi dvě dávky vakcíny; 2. těch, kteří ještě nebyli očkováni ale prodělali Covid; a těch, kteří prodělali Covid a již obdrželi jednu dávku vakcíny. Neočkovaní pacienti, kteří nikdy Covid neprodělali, nebyli součástí studie.

Vědci došli k závěru, že u lidí očkovaných oběma dávkami, kteří nikdy nebyli nakažení koronavirem, je až 13krát vyšší pravděpodobnost nákazy variantou Delta než u neočkovaných, kteří Covid prodělali v lednu a v únoru 2021, takže přirozeně získaná imunita je silnější než imunita získaná vakcínou (i když není tak silná u těch, kteří onemocněli loni). Co ale Baudyš ve svém příspěvku nezmínil je to, že se studie zúčastnili pouze ti neočkovaní, kteří již onemocnění prodělali. Podle jeho tvrzení jsou všichni neočkovaní lidé více imunní než očkovaní, což není pravda. Mylně z toho vyvozuje závěr, že vakcíny lidskou imunitu ještě snižují.

To, že vakcíny naopak imunitu posilují, vyplývá ze závěrů samotné studie, respektive z výsledků třetí skupiny testovaných lidí, kteří prodělali chorobu Covid a ještě obdrželi jednu dávku vakcíny. U nich vědci zjistili, že „získali ještě vyšší ochranu proti variantě Delta”. Je tedy zřejmé, že zatímco přirozeně získaná imunita po prodělání nemoci je nejsilnější, i vakcíny imunitu zvyšují. K tomuto závěru došla i další izraelská studie, podle níž třetí dávka vakcíny Pfizer výrazně zvyšuje ochranu před infekcí koronavirem u lidí starších 60 let, napsala agentura Reuters.

Studie je zmíněna v tomto článku odborného časopisu Science, kde odborníci připomínají, že studie sice dokazuje výhody imunity získané přirozenou cestou, ale nezmiňuje rizika této cesty, t.j. infekci koronavirem a zdravotní komplikace, které mohou v krajním případě skončit smrtí.

Očkování nezvyšuje virální nálož

Také v případě druhé studie zmíněné Baudyšem se jedná o „preprint” publikovaný 10. srpna 2021 na serveru spadajícím pod lékařský časopis The Lancet.

V Baudyšově příspěvku stojí, že očkovaní zdravotníci ve Vietnamu „měli v nosních dírkách 251krát vyšší virovou nálož než neočkovaní lidé”. To ale ze studie vůbec nevyplývá, jak potvrdili sami její autoři v tomto prohlášení, kde mimo jiné zdůrazňují, že „důrazně podporují vakcinaci” coby nástroj v boji proti Covidu.

Stejný text se na sociálních sítích šířil i v dalších jazycích, například v angličtině nebo v němčině.

V této předběžné studii vědci zkoumali míru infekce Delta variantou mezi pracovníky infekčního oddělení nemocnice ve Vietnamu. Všichni byli očkováni proti Covidu vakcínou AstraZeneca.

V období mezi 11. a 25. červnem 2021 vyšel 69 z 900 zdravotníků v nemocnici pozitivní test na SARS-CoV-2, přičemž byla u všech zjištěna přítomnost varianty Delta. Z nich se 62 zúčastnilo klinických testů a všichni se bez problémů zotavili.

„Dezinterpretace dat”

Číslo 251 se objevuje hned v abstraktu článku: „Virální nálože u případů nákazy variantou Delta byly 251krát vyšší než u případů nakažených staršími kmeny viru v období březen-duben 2020.”

Jinými slovy vědci zjistili, že očkovaní zdravotníci nakažení variantou Delta měli daleko vyšší virální nálož než lidé nakažení původními kmeny koronaviru na počátku pandemie. Vakcíny proti koronaviru nebyly v té době ještě k dispozici.

Autoři studie ve výše zmíněném prohlášení uvedli, že jejím účelem bylo porovnat různé kmeny viru, nikoliv zjistit rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými lidmi.

„Rozdíly mezi virální náloží byly způsobeny schopností varianty Delta vytvářet vyšší virální nálože. Neměly nic společného s vakcinací infikovaných,” napsali. „Tvrzení, že očkovaní lidé mají ve svém dýchacím traktu 251krát vyšší virální nálož viru SARS-CoV-2 než neočkovaní je tudíž dezinterpretace našich dat.”

Účelem studie tedy nebylo srovnávat virální nálože mezi očkovanými a neočkovanými, nýbrž zjistit, jak agresivní je varianta Delta a analyzovat virální nálož u jejích nositelů.

Pokud by vědci chtěli srovnat virální nálož mezi očkovanými a neočkovanými, museli by srovnávat skupiny lidí nakažených stejným kmenem viru ve stejném období, což se v této studii nestalo.

„Cílem této studie je změřit virální nálož u lidí nakažených Delta variantou ve srovnáni s lidmi nakaženými původním kmenem viru v roce 2020,” řekl AFP 25. srpna Frédéric Altare, imunolog a ředitel výzkumu ve francouzském Národním ústavu zdraví a lékařského výzkumu Inserm. „Vědci zjistili, že lidé nakažení Delta variantou mají 250krát vyšší virální nálož, t.j. daleko větší množství viru než u lidí nakažených loni. Je sice pravda, že to zjišťovali pouze u očkovaných lidí, ale jejich očkování není příčinou té virové nálože.”

Šéf infekčního oddělení pařížské nemocnice Henri-Mondor, profesor Jean-Daniel Lelièvre, k tomu dodává: „Srovnávat virální nálože u očkovaných lidí s náložemi u neočkovaných bez toho, že by se zkoumaly ty samé kmeny viru, je jako srovnávat jablka s hruškami.” Dodal, že se jedná o „dezinterpretaci vědeckých dat.”

Je tudíž nemožné určit na základě této preprintové studie, zdali mají očkované osoba větší virální nálož než neočkované. Až do chvíle, než se vyskytla varianta Delta, totiž různé studie (např. 1, 2, 3) naopak poukazovaly na to, že vakcíny virovou nálož snižují, jak AFP v předchozím článku sdělila imunoložka ústavu Inserm Claude-Agnès Reynaud.

Vakcíny jsou proti variantě Delta účinné

Původní kmeny viru odhalené během počátečních měsíců pandemie od té doby nahradily nakažlivější varianty. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nyní varianta Delta v České republice dominuje.

Americká agentura Centra pro kontrolu a prevenci chorob CDC odhaduje, že varianta Delta je více než dvakrát nakažlivější než předešlá varianta Alfa. CDC sice uznává, že i plně očkovaní lidé se mohou variantou Delta nakazit a dále ji roznášet, ale riziko infekce a přenosu zůstává daleko vyšší u neočkovaných. „Neočkovaní lidé jsou naší největší obavou,” říká CDC. „Nejvyšší riziko přenosu je mezi neočkovanými lidmi, u kterých je daleko vyšší pravděpodobnost, že se nakazí a budou virus dále roznášet.”

Navíc i přes vyšší virální nálož u varianty Delta poskytují vakcíny silnou ochranu proti symptomatickému průběhu onemocnění Covid-19 z této varianty, jak vyplývá například z této studie.

COVID-19 VAKCÍNY