Dítě je očkováno vakcínou od Pfizer/BioNTech ve Štrasburku 22. prosince 2021 ( AFP / Sebastien BOZON)

Americký lékař šíří nepodložená tvrzení o tom, že očkování proti covidu dětem škodí

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sociálních sítí sdílely od poloviny prosince video amerického lékaře Roberta Malonea, který tvrdí, že mRNA vakcíny proti covidu ubližují dětem. Podle mnoha odborníků jsou však tato tvrzení zavádějící a lékař špičkové pediatrické nemocnice v USA dokonce video oznažil za „nebezpečné a zjevně nesprávné”.

„Než učiníte nevratné rozhodnutí naočkovat své dítě, chci, abyste znali vědecká fakta o této genetické vakcíně,” uvádí ve videu vědec, který o sobě tvrdí, že „vytvořil technologii mRNA vakcín”. Ta prý „nutí tělo vašeho dítěte vytvářet toxické spike proteiny”, které „často způsobují trvalé poškození kritických orgánů dětí”.

Video a jeho text v češtině šířila například webová stránka Otevři svou mysl, jejíž článek sdílelo na Facebooku bezmála 2 000 uživatelů. Publikoval jej také portál CZ24 News.

Snímek stránky otevrisvoumysl.cz pořízený 5. ledna 2022

O tom, zdali je nutné očkovat proti covidu i děti, se vede živá debata v řadě zemí, zvláště poté, co se začala šířit vysoce nakažlivá varianta Omicron. V České republice lze od 13. prosince 2021 proti covidu očkovat děti již od 5 let. Ty v případě zájmu rodičů dostanou sníženou dávku vakcíny Cominarty od výrobce Pfizer/BioNTech v souladu s doporučením Evropské lékové agentury EMA.

Ve Spojených státech se očkování otevřelo dětem od 5 let ještě dříve - již začátkem listopadu loňského roku. Právě v reakci na něj Malone natočil alarmující video, které se rychle rozšířilo na sociálních sítích.

Video sdílely tisíce uživatelů i na Slovensku, ale šířilo se také ve francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině, maďarštině a dalších jazycích.

Je Malone autorem technologie mRNA vakcín?

Robert Malone je vědecký pracovník, jenž svým výzkumem na konci 80. let minulého století přispěl k vývoji technologie mRNA, kterou nyní využívají výrobci vakcín Moderna a Pfizer/BioNtech. Jeho tvrzení, že „vytvořil technologii mRNA vakcín”, je však silně přehnané, neboť na jejich vývoji se již několik desetiletí podílí mnoho různých vědců.

AFP se obrátila na řadu odborníků, podle kterých jsou následující Malonova tvrzení nepodložená, vytržená z kontextu či jinak zavádějící.

Nejsou důkazy o tom, že by spike proteiny z mRNA vakcín byly toxické

Jsou tzv. spike proteiny toxické a poškozují tělní orgány, jak tvrdí Robert Malone? V této chvíli není toto tvrzení podloženo žádnými důkazy, což AFP potvrdila celá řada odborníků například v tomto článku vydaném loni v červnu.

„Není to pravda,” řekl Paul Offit, lékař se specializací na infekční choroby a ředitel Vzdělávacího centra pro vakcíny při Dětské nemocnici ve Philadelphii. „Neexistuje pro to žádný důkaz, ať už z testů na zvířatech či na lidech.”

Offit nazval video s Malonem „nebezpečné a zjevně nesprávné” a dodal: „Lidé, kteří tohoto muže berou vážně, vystavují riziku jak sebe, tak své děti.”

S Malonem nesouhlasí ani MUDr. Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti. RNA vakcíny „neobsahují žádné patogeny, byly jich už aplikovány stovky milionů a není žádný důvod se jich obávat,” sdělil AFP 5. ledna prostřednictvím emailu.

Dražan vysvětlil, že vakcíny mRNA narozdíl od tradičních vakcín neobsahují oslabené či usmrcené viry nebo jejich proteiny. „Bílkovinou, která stimuluje náš imunitní systém a navozuje ochranu, je protein S (spike - hrot) z povrchu viru,” řekl. „Po aplikaci se mRNA vakcína dostane do cytoplazmy buněk (ne do jádra) a naše buňky samy vytvoří protein S, který následně stimuluje imunitní systém a navodí ochranu vůči infekci. Jinými slovy, místo abychom do organismu dodali protein S, dodáme informaci k tomu, aby si ho samo vytvořilo.”

Spike proteiny jsou navíc v těle lokalizovány, jak AFP loni v květnu vysvětlil Daniel Dunia, ředitel výzkumu ve francouzském národním centru pro vědecký výzkum CNRS.

„Vakcína mRNA je lokálně vpíchnutá do svalu a k výrobě spike proteinu dochází pouze v buňkách, které jí jsou zasaženy aby spustily imunitní reakci. mRNA je nestabilní a rychle se rozpadá,” řekl.

Nepodložené tvrzení o tom, že spike proteiny trvale poškozují orgány dětí

Malone ve videu tvrdí, že spike proteiny „často způsobují trvalé poškození kritických orgánů dětí”, především srdce, cév, mozku a nervového systému. Současné vědecké nálezy to ovšem nepotvrzují.

„Neexistují absolutně žádné důkazy o tom, že by spike proteiny způsobovaly trvalé poškození životně důležitých orgánů dětí,“ řekla agentuře AFP členka Americké pediatrické akademie Deborah Greenhouse.

Je pravda, že mRNA vakcíny byly spojené s výskytem případů zánětu srdečního svalu zvaným myokarditida a perikarditida, především u mladých mužů. Podle amerických Center pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) a bezpečnostního výboru Evropské lékové agentury EMA (PRAC) jsou však tyto případy velmi vzácné.

Ve stanovisku z 9. července 2021 EMA nicméně uvádí, že „doporučuje uvádět myokarditidu a perikarditidu jako nové vedlejší účinky“ vakcín Pfizer a Moderna „spolu s upozorněním na zvýšení informovanosti zdravotnických pracovníků a lidí, kteří se nechávají těmito vakcínami očkovat“.

Odborníci však zdůrazňují, že případy myokarditidy jsou dočasné, nikoliv trvalé, jak tvrdí Malone.

„Ano, myokarditida je jasný důsledek vakcíny mRNA. Je vzácná, ale existuje,” řekl Offit. Jedná se však o „krátkodobou a přechodnou” záležitost, která se „sama vyřeší”.

Podle Alexandry Yonts, lékařky se specializací na infekční choroby působící na Dětské národní nemocnici ve Washingtonu DC, výskyt myokarditidy pravděpodobně souvisí s vrozenou imunitní reakcí těla spíše než se specifickými proteiny viru způsobujícího covid.

Není dokázáno, že by mRNA vakcíny poškozovaly reprodukční systém

Malone dále tvrdí, že mRNA vakcína „může způsobit reprodukční poškození, které by mohlo ovlivnit budoucí generace vaší rodiny”.

Do této chvíle se však nevyskytla žádná známka toho, že by vakcíny proti Covidu měly negativní vliv na reprodukční zdraví žen, což potvrdila celá řada expertů a zdravotnických organizací. Například CDC tvrdí, že „momentálně nejsou žádné důkazy o tom, že by jakékoliv vakcíny včetně těch proti Covidu způsobovaly problém s neplodností.”

Ke stejnému závěru dospěla i trojice amerických profesních sdružení - Americký svaz gynekologů a porodníků, Americká společnost pro reproduktivní medicínu a Společnost pro medicínu matky a plodu. Ta již téměř před rokem vydala společné prohlášení, v němž stojí, že „neexistuje žádný důkaz o tom, že by vakcíny způsobovaly neplodnost.”

Tezi, že by vakcíny způsobily neplodnost, vyvrací také studie Pfizeru provedená na zvířatech či studie na 35 691 očkovaných těhotných ženách zveřejněná loni v odborném časopise New England Journal Of Medicine.

„Pokud je mi známo, u vakcín RNA podaných několika stovkám milionů lidí po celém světě nebylo nikdy dokázáno žádné poškození mozku nebo schopnosti reprodukce,“ řekl AFP 20. prosince 2021 Frédéric Altare, ředitel výzkumu v ústavu Inserm.

3D model spike proteinu viru SARS-CoV-2 poskytnutý 16. března 2020 americkým Národním zdravotním ústavem National Institutes of Health ( AFP / Handout)

Nepodložené tvrzení o tom, že vakcíny geneticky „resetují” imunitní systém

Malone ve videu dále tvrdí, že „nelze opravit geneticky resetovaný imunitní systém”. Tuto analogii mezi očkováním a genovou terapií však odborníci zpochybňují a například v tomto článku AFP zdůrazňují, že vakcíny mRNA proti covidu nejsou schopny jakkoliv modifikovat DNA příjemce.

Podle odborníků je mRNA je příliš křehká na to, aby byla schopna proniknout do jádra buňky a změnit její genom.

Molekula mRNA, která se prostřednictvím vakcíny dostane do těla, „stimuluje imunitní buňky na velmi přechodnou dobu k tomu, aby produkovaly spike protein viru, který přiměje lymfocyty k reakci, ale tato RNA nezůstane v těle,” řekla AFP loni v srpnu imunoložka Anne Galy, ředitelka výzkumu genetické terapie ve francouzském Národním ústavu pro zdraví a lékařský výzkum Inserm.

„Messenger RNA obsažená ve vakcíně nikdy nemůže vstoupit do buněčného jádra a poškodit nebo reagovat s DNA očkované osoby, tedy nemůže měnit nebo upravovat DNA očkovaného,” stojí v dokumentu českého ministerstva zdravotnictví.

Nepodložený výrok o tom, že technologie mRNA nebyla řádně testována

Vakcíny proti covidu používané v EU musely projít schvalovacím procesem EMA. V první fázi se posuzovala možná škodlivost výrobku, v druhé fázi byl testován na omezeném počtu pacientů a ve třetí fázi test proběhl na větším vzorku.

Výsledky třetí fáze klinických studií prováděné na tisících dobrovolníků byly publikovány (například zde pro Modernu a zde pro Pfizer) v prosinci 2020. V rámci nouzového postupu jim udělila EMA povolení na jeden rok s možností prodloužení. EMA také zdůraznila, že vakcíny proti Covidu mohou být v Evropě povoleny pouze tehdy, pokud „splňují všechny požadavky na kvalitu, bezpečnost a účinnost definované ve farmaceutické legislativě Evropské unie“.

Pracovnice univerzitní laboratoře v Pekingu 9. prosince 2021 ( AFP / Noel Celis)

Nepodložené tvrzení o tom, že posouzení rizik mRNA bude trvat „nejméně 5 let“

Vakcíny mRNA byly sice poprvé použity pro ochranu široké populace během covidové pandemie, ale na jejich vývoji se již pracuje přes 30 let, jak vyplývá z tohoto článku Kanadského zdravotního ústavu vydaného v říjnu 2021.

„Ještě nikdy jsme s žádným jiným infekčním agentem nepokročili tak rychle,“ říká viroložka Theodora Hatzioannou z Rockefellerovy univerzity v New Yorku v tomto článku vydaném v prosinci 2020 v časopise Nature.

Snímek stránky EMA ukazující zrychlený postup vývoje vakcín proti covidu

 

 

Podle databáze Vaccine Tracker Evropského centra pro kontrolu a prevenci onemocnění bylo k 6. lednu 2022 podáno v EU přes 330 milionů dávek vakcíny proti covidu, přičemž 68.6% evropské populace je plně očkováno.

EMA loni v dubnu oznámila, že u vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson byly v „extrémně vzácných případech” zpozorovány jako vedlejší účinky sraženiny krve.

Jakkoliv byly velmi vzácné poruchy zaznamenány u vakcíny AstraZeneca (krevní sraženiny), u mRNA vakcín (perikarditida, myokarditida) či u vakcíny od Johnson & Johnson (Guillain-Barré syndrom), drtivá většina vedlejších účinků je neškodná (bolest v místě vpichu, horečka). Vezmeme-li v úvahu celkový počet podaných dávek, jsou tyto potenciální komplikace extrémně vzácné.

EMA proto proto ve stanovisku z 9. července dochází k závěru, že „přínos všech schválených vakcín proti covidu nadále převažuje nad jejich riziky, vzhledem k riziku onemocnění covidem a souvisejícím komplikacím, a vzhledem k vědeckým důkazům, že vakcíny snižují počet úmrtí a hospitalizací v důsledku covidu".

„Nemáme žádný příklad, kdy by se vedlejší účinky neprojevily do dvou měsíců, což lze vysvětlit tím, že vakcína velmi rychle vyprchává z těla. Zůstává aktivace imunity, protilátky atd... případné autoimunitní reakce jako Guillain-Barré či narkolepsie se projeví za dva měsíce, tj. právě ve chvíli, kdy jsou protilátky svém maximu,” řekl agentuře AFP 21. prosince Mathieu Molimard, vedoucí oddělení lékařské farmakologie na Fakultní nemocnici v Bordeaux.

Školáci v německém Dorstenu 1. prosince 2021 ( AFP / Ina FASSBENDER)

Tvrzení, že očkování proti covidu nemá pro děti žádný přínos, je zavádějící

„Teoretické riziko vakcín proti covidu absolutně nepřevažuje nad jejich přínosem,” řekla pediatrička Greenhouse.

„Na infekci covidem už zemřelo více než 1 000 dětí. Desítky tisíc byly hospitalizovány. Jeden z mých pacientů byl minulý týden hospitalizován se závažným onemocněním způsobeným covidem,” uvedla v komentáři k situaci v USA v prosinci 2021.

„Ukázalo se, že vakcína je bezpečná a účinná pro děti ve věku od pěti let výše,” řekla Greenhouse a dodala: „Poměr rizika a přínosu založený na dosud dostupných údajích jednoznačně upřednostňuje očkování dětí ve věku od pěti do 11 let.”

11. ledna 2022 Aktualizovali jsme citát MUDr. Dražana ve 12. odstavci.
Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY