Francouzský ekonom a spisovatel Jacques Attali při odchodu z Elysejského paláce 29. května 2019 (AFP / Ludovic Marin)

Šíří se falešný citát bývalého Mitterrandova poradce o eutanazii seniorů

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů Facebooku sdílely v uplynulých dvou týdnech citát podporující eutanazii seniorů, který měl údajně pronést Jacques Attali, bývalý poradce francouzského prezidenta Françoise Mitterranda. Citát se však v knize z roku 1981, kterou příspěvek zmiňuje, vůbec nevyskytuje, a sám Attali jej označil za „naprosto smyšlený”. Zmíněná kniha s názvem „Budoucnost života” se zabývá způsobem, jakým se společnost vyrovnává s koncem života.

Údajné Attaliho citáty se šířily například prostřednictvím tohoto příspěvku z 12. dubna 2021, který sdílelo přes 70 uživatelů. Ten reprodukuje původní virální příspěvek, sdílený stovkami lidí, který byl mezitím smazán, a o němž se zmínil například denik.cz

Podle něj měl Attali v sérii rozhovorů s novinářem Michelem Salomonem, publikované v roce 1981 nakladatelstvím Seghers, říci například toto: „Začneme se staršími lidmi, protože jakmile lidé přesáhnou 60–65 let, žijí déle, než produkují, a to vyjde společnost draho. Pak slabí, pak zbyteční, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich bude vždy více, a především hloupí.” Dále měl podle příspěvku říci, že „eutanazie bude ve všech případech muset být základním nástrojem v našich budoucích společnostech.” 

Snímek facebookového příspěvku pořízený 26. dubna 2021

Ve snaze učinit text relevantní aktuální situaci je na konci příspěvku Attalimu podsunuta zmínka o pandemii: „Chystáme se něco najít nebo způsobit, pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečná ekonomická krize nebo ne, virus, který útočí na staré nebo tlusté, na tom nezáleží. Slabý tomu podlehne, vystrašení a hloupí tomu uvěří a nechají se ošetřit. Postaráme se o to, aby léčba byla řešením. Výběr idiotů se zlikviduje sám o sobě: jdou na vraždu z vlastní vůle.”

Tento text byl hojně sdílen v původní francouzštině, ale také například v němčině či v srbštině

Citáty jsou smyšlené. AFP pečlivě prostudovala knihu L’Avenir de la vie publikovanou roku 1981 nakladatelstvím Seghers, které nám zaslalo kopie relevantních stránek obsahujících rozhovor s Jacquesem Attalim. Žádný z citátů jsme v textu nenašli. 

Snímek stránek z knihy L’Avenir de la vie pořízený 26. dubna 2021

Co na to Attali?

Jacques Attali je mezinárodně známý francouzský ekonom, spisovatel a intelektuál. Kromě toho, že sloužil jako ekonomický poradce Françoise Mitterranda stál například u zrodu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), pomohl založit dobročinnou organizaci Akce proti hladu nebo evropskou agenturu pro podporu a rozvoj výzkumu EUREKA.

Attali AFP 12. dubna 2021 potvrdil, že tato slova nikdy nevyřkl. Podle něj to není poprvé, mu byly podsouvány nepravdivé citáty o eutanazii. 

„Tento text je naprosto smyšlený,” řekl. „Vzdaluje se realitě ještě více než předchozí podvrhy. S původním textem nemá nic společného. To už mohli rovnou říct, že jsem napsal Mein Kampf.” 

Co v knize opravdu stojí?

Během rozhovoru v knize pokládá Michel Salomon Attalimu následující otázku: „Je možné a žádoucí, aby se lidé dožívali 120 let?” 

Na to Attali odpovídá: „Ve chvíli, kdy člověk překročí věk 60-65 let, začíná žít déle než produkuje a tím se pro společnost stává drahým.” Dodává také: „Z pohledu společnosti by samozřejmě bylo výhodnější, kdyby se stroj života zastavil brutálně a okamžitě, než kdyby se zpomaloval postupně.” 

Tyto dvě věty byly zjevně vytrženy z kontextu a použity pro účely falešného facebookového příspěvku. Attali však pouze hovoří o tom, jak se společnost vypořádává s otázkou seniorů a prodlužování délky života, a pokračuje: 

„Domnívám se, že v logice průmyslové společnosti již nebude pouhé prodlužování průměrné délky života, ale hlavně zajišťování toho, aby v rámci dané délky člověk žil co nejlépe a zároveň tak, aby výdaje na jeho zdraví měly co nejmenší dopad na společnost jako celek.” 

Rozhovor v knize uzavírá Attali následovně: „Eutanazie bude v každém případě jeden z nezbytných nástrojů naší společnosti v budoucnosti… Základním kamenem socialistické společnosti je svoboda, a sebevražda je základní svobodou. Tím pádem je přímé či nepřímé právo na sebevraždu absolutní hodnotou v tomto typu společnosti. V kapitalistické společnosti budou stroje na zabíjení v případě, že se život stane příliš nesnesitelný či jeho prodlužování neúměrně drahé, běžnou záležitostí. Domnívám se, že eutanazie se v budoucnosti stane běžnou součástí společnosti, ať už bude považována za základní svobodu či za zboží.”

Již v době, kdy kniha vyšla, ji pronásledovala obvinění z toho, že podporuje eutanazii pro lidi starší 65 let. V archívech AFP lze například dohledat článek z ledna 1984, dle kterého Pařížský odvolací soud odsoudil členy Národního svazu sociálně pojištěných za pomluvu, protože tvrdili, že Attali obhajoval „genocidu starých“.

Snímek článku z archívu AFP pořízený 26. dubna 2021

Podle článku v rozsudku stálo, že „během intenzivního a vášnivého dialogu o budoucí podobě medicíny“ Attali pouze podal svůj „úhel pohledu“, čímž se snažil společnost připravit na „důležité nebo vážné eventuality“.

Falešný Attaliho citát se objevil ve chvíli, kdy ve francouzském parlamentu probíhala debata o návrhu zákona otevírajícího právo „na svobodně zvolený konec života“, který předložil levicový poslanec Olivier Falorni. Debata o eutanazii proběhla 9. dubna v bouřlivé atmosféře. Navzdory tomu, že se návrh zákona těšil poměrně široké podpoře, kvůli tisícům pozměňovacích návrhů se nepodařilo odhlasovat jeho plné znění pro nedostatek času.

Eutanazie je ve většině zemí světa včetně České republiky ilegální. Za určitých přesně daných podmínek ji umožňují například Švýcarsko, Nizozemí či Německo. V březnu ji odhlasovala i dolní komora španělského parlamentu. 

AFP již v minulosti vyvrátila několik falešných citátu připisovaných Attalimu, například tento týkající se koronaviru či tento o kontrole tisku.

Článek preložil/-a