Tato slova o „strachu z choroby” nenapsal C. S. Lewis v roce 1942

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Po sociálních sítích se šíří dialog, který údajně pochází z knihy britského spisovatele C. S. Lewise napsané v roce 1942. V době, kdy v mnoha zemích opět rostou počty nakažených koronavirem a vlády znovu vyhlašují opatření proti šíření nákazy, údajný citát popisuje strach z choroby jako „cestu do pekel”. C.S. Lewis ovšem tato slova nikdy nenapsal. 

Text, sdílený bezmála 5 000 uživateli prostřednictvím tohoto příspěvku z 27. září 2020, má údajně pocházet z Lewisova románu Rady zkušeného ďábla. Mladý ďábel v něm vede dialog se starším kolegou: „Mladý ďábel: ...jak bys dokázal poslat do pekla milióny duší? Starý ďábel: skrze strach! A čeho by se měli bát? Vojny? Hladu? Starý ďábel: Ne… Choroby!” 

Starý ďábel posléze vysvětluje, že v důsledku strachu lidé „zpřetrhají všechny lidské kontakty”, „přijdou o práci” či se „vzdají svobody, nebudou vycházet z domu, nikdy už nenavštíví své přátele a rodinu”.

Snímek facebookového postu pořízený 15. října 2020

Jedná se o překlad anglického textu, který se na sociálních sítích objevil již v červnu a byl hromadně sdílen například zde či zde. Ovšem ani ten pravděpodobně není původní. Napovídá tomu údajný název knihy: Letters of the Devil to His Nephew (Ďáblovy dopisy jeho synovci). C.S. Lewis totiž knihu s takovým titulem nikdy nenapsal. V roce 1942 ovšem vydal knihu s názvem The Screwtape Letters, jejíž název byl takto přeložen do španělštiny (Cartas del Diablo A su Sobrino). 

AFP se podařilo nalézt tento text, zaslaný 28. dubna 2020 španělskému fakt-checkingovému portálu Maldita.es: čtenář v něm žádá o verifikaci textu připisovaného C. S. Lewisovi, který se začal šířit prostřednictvím aplikace WhatsApp. Je tedy pravděpodobné, že citát existoval nejdříve ve španělštině a až posléze byl přeložen do angličtiny a dalších jazyků včetně češtiny. Dokazuje to i fakt, že španělskou verzi šířily desetitisíce uživatelů například zde či zde ještě před tím, než se začala šířit v angličtině.

Snímek facebookového postu pořízený 16. října 2020

Český překlad knihy The Screwtape Letters se opravdu jmenuje Rady zkušeného ďábla

Jedná se o náboženskou satiru, v níž ďábel jménem Screwtape, který má být blízkým asistentem Lucifera, ironicky komentuje lidskou povahu, slabost a lehkost, s jakou lidé propadají pokušení. Je to jedno z nejznámějších děl britského autora, který kromě fantasy románů jako Letopisy Narnie proslul i jako laický teolog věnující se ve svých dílech křesťanským tématům.  

AFP knihu Rady zkušeného ďábla prošla a zmíněný dialog v ní nenašla. Jeho pravost zpochybnil prostřednictvím tohoto videa i odborník na Lewisův život a dílo William O’Flaherty, autor webové stránky Essential C. S. Lewis

Není to ostatně poprvé, co byl britskému autorovi nesprávně přiřčen citát, který by se dal interpretovat jako předzvěst koronavirové krize. Na jaře tohoto roku již byla několikrát vyvrácena pravost údajného dialogu mezi Satanem a Ježíšem, který se měl také nacházet v knize Rady zkušeného ďábla, a kde měl Satan říci: 

„Vyvolám úzkost, strach a paniku. Zavřu obchody, školy, kostely a sportovní akce. Způsobím hospodářský propad.”

Seznam dalších citátů, které byly autorovi nesprávně přiřčeny, lze najít například na webových stránkách Nadace C. S. Lewise či na stránce křesťanské publikace Christianity Today. O’Flaherty napsal na toto téma celou esej, v níž se snaží pochopit, proč je Lewis tak oblíbeným zdrojem hoaxů:

„Lidé často hledají potvrzení svých domněnek formou citátu, který má pocházet ze spolehlivého zdroje… Žijeme v kultuře, která neustále hledá odpovědi. Ale je to zároveň velmi roztržitá kultura, která často nedává pozor na to, z jakého zdroje tyto odpovědi pocházejí.”