PCR testy v testovací stanici Cannstatter Wasen ve Stuttgartu 13. října 2020 (AFP / Thomas Kienzle)

Německý právník Reiner Fuellmich hovoří o „zločinech proti lidskosti” v dezinformačním videu

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Ve videu, které během uplynulého týdne shlédlo téměř 140 000 lidí, obviňuje německý advokát světové vlády ze „zločinů proti lidskosti”, kterých se údajně dopouštějí při boji s novým koronavirem. Pandemie Covid-19 je podle něj „podvod” založený na PCR testech, které „nemohou zachytit žádnou infekci”. Tato a další tvrzení vyvracejí experti, na které se AFP obrátila. 

To, že je pandemie Covid-19 ve skutečnosti „podvod”, „skandál” a dokonce snad „největší zločin proti lidskosti, jaký byl kdy spáchán”, tvrdí německý právník Reiner Fuellmich v tomto 49-minutovém videu opatřeném českými titulky, které bylo na YouTube zavěšeno 9. října 2020. Koronavirus podle něj „nezpůsobil nadměrnou úmrtnost kdekoliv na světě” a PCR testy jsou údajně zmanipulované, protože nejsou schopny „diagnostikovat jakoukoliv nemoc”. 

Na Facebooku se video šířilo například prostřednictvím tohoto příspěvku z 10. října 2020, který sdílelo přes 8 500 uživatelů. Zveřejnil je také portál Otevři svou mysl v tomto článku obsahujícím překlad. 

Snímek facebookového postu pořízený 14. října 2020

Reiner Fuellmich sám sebe představuje jako známého advokáta s 26 lety praxe v Německu a v Kalifornii. V archívech AFP jsou o něm dvě zmínky: jedna z roku 2008 a druhá z roku 2011

Původní video, které Fuellmich zavěsil na YouTube 3. října 2020, shlédlo již přes 1,3 miliónu uživatelů. Šíří se však i v jiných jazycích, například ve francouzštině či v němčině. Advokát v něm uvádí hned několik nepravdivých či zavádějících tvrzení. Pojďme si je společně projít.

1. „Pozitivní výsledek PCR testu neznamená přítomnost infekce. Pokud má někdo pozitivní test, neznamená to, že je čímkoliv nakažen, natož virem SARS-Cov-2.”

Nepravda. Jak AFP již vysvětlila v předchozích článcích v češtině, francouzštině a španělštině, testy PCR jsou schopny zjistit přítomnost viru s velkou přesností. Pomocí výtěru nosohltanu „zachytí přítomnost genomu viru, čímž zmizí jakákoliv pochybnost,” řekl AFP v červenci Juan Carballeda z argentinské národní rady pro vědecký výzkum Conicet, který je zároveň členem Argentinského svazu virologů

To AFP potvrdil i lékař a mikrobiolog Juan Sabatté, podle nějž PCR test „zachytí specifické sekvence RNA přítomné v RNA viru SARS-Cov-2.” 

Ve Francii se navíc testy pro jistotu zaměřují na dva „molekulární terče” viru SARS-Cov-2, tj. na dvě různé zóny virového genomu, jak AFP sdělil Cédric Carbonneil z Nejvyššího úřadu pro zdraví (HAS) při francouzském Ministerstvu zdravotnictví. 

Schopnost testu správně identifikovat konkrétní virus a nezaměňovat jej s jiným patogenem se nazývá specificita.

V současné době je odhad specificity testu PCR „řádově 99%“, řekl dr. Carbonneil. Díky tomu jsou tzv.  „falešně pozitivní“ výsledky extrémně vzácné, dodal. 

Specificita testu PCR je kontrolována tak, že „odebereme další vzorky, o nichž je známo, že obsahují jiné viry, jako je chřipka nebo rhinovirus, a ověříme, že naše PCR nezachytí jiné respirační viry než ten, který způsobuje Covid-19 “, řekl AFP Vincent Enouf z Pasteurova institutu v Paříži.

2. „Koronavirus nikde na světě nezpůsobil nadměrnou úmrtnost”

„Tento údajně nový a vysoce nebezpečný koronavirus nezpůsobil nadměrnou úmrtnost nikde na světě, a už vůbec ne zde v Německu,” tvrdí Fuellmich kolem čtvrté minuty videa. 

Ani to není pravda. V samotném Německu sice úmrtnost nijak závratně nestoupla, ale to se rozhodně nedá říci o jiných zemích zasažených první vlnou pandemie na jaře tohoto roku. Dokazuje to hned několik demografických studií. 

Například tato studie z Itálie, jejíž výsledky zveřejnil francouzský deník L’Express v červenci 2020, pomocí metody normálně používané na měření úmrtnosti během chřipkové sezóny zjistila, že se počet mrtvých během nejhoršího měsíce pandemie ve srovnání s předchozími lety zdvojnásobil. 

Jiná studie v Belgii ukázala, že v dubnu 2020 se úmrtnost přiblížila hodnotám naposledy zaregistrovaným během druhé světové války. 

I ve Francii úmrtnost během pandemie v jarních měsících výrazně stoupla. Francouzský Národní institut pro statistiku a ekonomiku (Insee) ve zprávě z 18. září 2020 potvrdil, že „během posledních dvaceti let se ve Francii výrazně zvýšila úmrtnost dvakrát: během vlny veder  v létě 2003 a během pandemie Covid-19 na jaře 2020”. 

Nakonec je třeba zmínit ještě evropský ukazatel Euromomo, který shromažďuje a porovnává oficiální data úmrtnosti ve 24 zemích Evropské Unie. Z těchto čísel jasně vyplývá, že vrcholy úmrtnosti v zemích, které byly pandemií Covid-19 zasaženy nejvíc, jsou 1,5-krát až 4-krát vyšší než úmrtnost při běžné chřipkové sezóně v minulých letech. 

Snímek stránky Euromomo pořízený 14. října 2020

Jak je na tom aktuálně Česká republika?

Zatímco na jaře na počátku epidemie byla Česká republika „vzorným žákem” a díky rychlým a drastickým opatřením patřila mezi země s nejnižším počtem případů Covid-19, nyní je situace opačná. Během léta nebyly v zemi takřka žádné restrikce, takže počet případů začal na podzim exponenciálně růst. V současné době má Česká republika podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) přes 581 nakažených na 100 000 obyvatel , což je nejvíce ze všech členských zemí EU. 

Snímek stránky ECDC pořízený 14. října 2020

3. V Německu a dalších dříve civilizovaných zemích jsou děti odebírány rodičům, pokud nedodržují pravidla karantény, rozestupy a nošení roušek.” 

Velmi přehnané tvrzení, které AFP již vyvrátila v srpnu zde. Konkrétně v Německu musí být veškeré kroky týkající se dítěte potenciálně nakaženého virem prováděny za přítomnosti rodičů či zákonných zástupců. 

Tato fáma se rozšířila koncem července poté, co hygienické služby rozeslaly dopisy rodinám ve dvou německých okresech (Karlsruhe a Offenbach). Zmíněné dopisy obsahovaly doporučení, aby se infikované děti vyhnuly „veškerému kontaktu s ostatními členy rodiny a zůstaly odděleny jak v prostoru tak v čase (žádné společné stolování, pokud možno držte dítě v oddělené místnosti).” 

Sdružení „Familien in der Krise” (Rodiny v krizi) poté označilo požadavek na držení dítěte v oddělené místnosti za „psychické týrání”. V reakci na to se počátkem srpna začaly na sociálních sítích šířit fámy o tom, že úřady nařizují „nezákonné umisťování do karantény”.

Úřady v Karlsruhe na to zareagovaly prohlášením, že dítě může být posláno do nemocniční karantény. „V takovém případě ovšem není dítě nikdy ponecháno samo, vždy je s ním alespoň jeden z rodičů, ” sdělil AFP mluvčí okresu a dodal, že v podobných situacích je „nutný soudní příkaz”.

Okresní úřad Karlsruhe zároveň v tiskovém prohlášení zdůraznil, že „donucovací opatření je vyhrazeno pro krajní situace” či v případě recidivy. Sdružení „Familien in der Krise” 7. srpna 2020 toto upřesnění kvitovalo s povděkem a prohlásilo, že považuje „domácí karanténu za rozumný a vhodný způsob, jak zabránit šíření nákazy Covid-19”, přičemž „je třeba brát v úvahu speciální potřeby dětí a při zavádění opatření respektovat správnou míru.” 

4. Byli lékaři placeni za to, aby lživě udávali Covid-19 jako příčinu úmrtí?

Tato lživá fáma byla již mnohokrát vyvrácena jak AFP (francouzsky také zde a zde), tak i jinde

„Existuje řada věrohodných zpráv, že lékaři a nemocnice po celém světě dostávali zaplaceno za to, aby zemřelé označili za oběti nemoci Covid-19,” říká Fuellmich ve videu kolem času 19:20. „Drtivá většina údajných obětí Covid-19 zemřela na naprosto jiná onemocnění.” 

Podobné tvrzení se objevilo také v dokumentu Plandemic, o němž jsme psali zde, a ve kterém zdiskreditovaná vědkyně Judy Mikovits tvrdila, že americké nemocnice dostávají za každého pacienta „13 000 dolarů od Medicare, pokud nahlásí COVID-19”. Medicare je veřejné zdravotní pojištění pro důchodce od 65 let hrazené z federálního rozpočtu USA.

V květnu začala na sociálních sítích kolovat informace o tom, že britští lékaři dostávají 120 liber za nahlášení úmrtí na Covid-19 místo obvyklých 75 liber za vypsání úmrtního listu v důsledku jiných příčin. Ve skutečnosti žádné takové prémie neexistují a za vypsání úmrtního listu žádné poplatky nejsou, jak potvrdila Britská lékařská asociace kolegům z agentury Reuters. 

V Belgii se zas koncem srpna na Facebooku objevila informace o „prémii 5 000 eur za každé úmrtí v důsledku koronaviru”. Několik belgických nemocnic a federálních úřadů to v článku AFP odmítlo. 

Podobná fáma kolovala v září i ve Francii, kde se hovořilo o „finančních nabídkách” od 55 eur po 5 000 eur za „odškrtnutí kolonky Covid-19” při každém novém úmrtí. To ovšem odmítá zástupce francouzské Lékařské komory François Simon. „Nemusíte mít ani ponětí o státním účetnictví, abyste pochopili, že rozdělování takových částek je naprosto nereálné,” řekl AFP 5. října 2020. 

Článek preložil/-a
COVID-19