Žena si sundavá roušku při odchodu z obchodního centra v Praze 22. září 2020 (AFP / Michal Cizek)

Chřipková epidemie v roce 1995 si v České republice nevyžádala 12 000 mrtvých

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se v posledních dvou týdnech virálně šíří informace o tom, že chřipková epidemie v roce 1995 zabila 12 000 lidí, což má za cíl zdiskreditovat „hysterii” kolem nemoci Covid-19. Oficiální statistiky však toto číslo nepotvrzují a studie, ze které se pravděpodobně rozšířilo, odkazovala na data ve Spojených státech, nikoliv v České republice. 

„Chřipka 1995 v Česku: 1,1 mil nakažených, 12 tis zemřelých. Kde byly zákazy, roušky a hysterie?”, píše se v tomto příspěvku z 19. září 2020, který sdílelo přes 21 000 uživatelů. Stovky dalších text šířily například zde.

Snímek facebookového postu pořízený 1. října 2020

Je pravda, že v roce 1995 a začátkem roku 1996 proběhla na území České republiky obzvláště silná chřipková epidemie způsobená virem H3N2. Z hlediska rozsahu se jednalo o největší chřipkovou epidemii v historii samostatné České republiky: podle tehdejšího tisku bylo nakaženo zhruba 11 procent populace, což by v zemi s cca 10 miliony obyvatel skutečně znamenalo až 1,1 milionu nakažených. 

Neexistují ovšem žádné oficiální informace o 12 000 zemřelých. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) zemřelo v roce 1995 na samotnou chřipku 43 mužů a 87 žen, tj. celkem 130 lidí. Pokud bychom počítali všechna úmrtí způsobená zánětem plic, jednalo by se stále jen o 3 041 obětí, jak vyplývá z ročenky ÚZIS z roku 1995: 

Snímky z ročenky ÚZIS z roku 1995 pořízené 1. října 2020

I pokud bychom vzali v úvahu sezónní charakter chřipkového onemocnění a přičetli k těmto číslům úmrtí způsobená zánětem plic v následujícím roce, dostali bychom se na 6 121 obětí zánětu plic v letech 1995-1996. To je sice dost, ale stále o polovinu méně než údajných 12 000. Navíc není jisté, že všechny případy zánětu plic byly spojené s chřipkou.

Podle Americké plicní asociace je nicméně chřipka častou příčinou zápalu plic, zvláště u slabších jedinců jako jsou malé děti, senioři, těhotné ženy či lidé s chronickým onemocněním. Přesto však ve většině případů chřipka v zápal plic nevyústí. Proti oběma onemocněním existují vakcíny, i když nejsou stoprocentně účinné. 

Snímky z ročenky ÚZIS z roku 1996 pořízené 1. října 2020

Podobné číslo zmínil i bývalý hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta v tomto pořadu Otázky Václava Moravce z 21. ledna 2013: „V tom roce 1995 tady byla epidemie sezónní chřipky, kde jsme zaznamenali exces, tedy nárůst úmrtí celkový o téměř 6 tisíc případů, čili to byla, myslím si, velká epidemie zapříčiněná tehdy virem H3N2,” řekl tehdy Valenta v televizní debatě. 

Odkud se vzalo číslo 12 000 mrtvých?

Pravděpodobně z této semestrální práce studenta plzeňské Západočeské univerzity z roku 2006. V jejím úvodu se píše: „Chřipka má každoročně za následek tisíce úmrtí na celém světě. Dokonce v letech 1995 až 96 bylo v průběhu chřipkové epidemie postiženo zhruba 11% obyvatel České republiky. Během sedmi týdnů bylo nahlášeno více než 90 000 komplikací a došlo k více jak 12 000 úmrtím.”

Autor AFP potvrdil, že použil pro svou studentskou práci o matematickém modelování data z tohoto dokumentu MUDr. Pavla Lindovského. Lindovský AFP pro změnu odkázal na práci RNDr. Marka Petráše, kterou pro svůj informační web převzal beze změny. 

AFP se nakonec podařilo kontaktovat i dr. Petráše, který potvrdil, že se jedná o jeho článek, a že informace o počtu zesnulých pochází ze zprávy o nemocnosti a úmrtnosti (tzv. Morbidity and Mortality Weekly Report neboli MMWR), kterou pravidelně vydává americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). „Tato věta pochází z MMWR té doby a referuje se k výskytu v USA, nikoli v České republice,” sdělil Petráš AFP v e-mailu. „Chápu, že v kontextu to může být pro čtenáře trochu matoucí, což jsem v roce 2000 neměl v úmyslu.”

Tento článek byl aktualizován. Na žádost autora semestrální práce bylo odstraněno jeho jméno a jméno jeho současného zaměstnavatele, neboť nejsou pro článek relevantní. Odkaz na studii byl ponechán beze změny. 
COVID-19