Ne, německá vláda „nepřiznala“, že pandemie byla podvod. Scholzův údajný tweet je falešný

Od vypuknutí globální koronavirové pandemie na počátku roku 2020 bylo zaznamenáno více než 704 milionů případů onemocnění Covid-19 a něco přes sedm milionů s ním spojených úmrtí. Přesto odpůrci očkování a konspirátoři opakovaně šířili tvrzení, že pandemie byla zinscenována nebo způsobena člověkem. V dubnu 2024 se na sociálních sítích objevila tvrzení o tom, že německá vláda byla „nucena přiznat“, že žádná pandemie neexistuje a že se ve skutečnosti jednalo o „vojenskou psychologickou operaci“. Tyto příspěvky odkazovaly na nedávno zveřejněné zápisy z jednání krizového štábu Institutu Roberta Kocha, německého ústavu veřejného zdraví, který řídil reakci na pandemii v zemi. Tyto příspěvky jsou však nepravdivé. Agentura AFP příslušné dokumenty prověřila, nenašla však žádné důkazy, které by tyto teze potvrzovaly.

„Zásadní zpráva z Německa: Spolková vláda byla nucena přiznat, že takzvaní ‚zastánci konspiračních teorií‘ měli během Covid pandemie ve všem pravdu,“ tvrdí text tohoto příspěvku, který na Facebooku sdílelo přes 100 uživatelů. „Podle údajů německé vlády se ve skutečnosti nejednalo o žádnou pandemii, ale jen o přísně připravenou vojenskou psychologickou operaci, jejímž cílem bylo vymýt mozky mas, aby přijaly experimentální vakcínu s katastrofálními následky,“ dodává příspěvek. 

Image
Snímek nepravdivého facebookového příspěvku pořízený 9. května 2024

Příspěvek obsahuje odkaz na článek na českojazyčném serveru Akta X, který je doslovným překladem textu na webové stránce „The People's Voice“, jež je zas rebrandem stránky „News Punch“ (v minulosti známé jako „Your News Wire“). Na tuto stránku opakovaně upozorňovala agentura AFP i další organizace zabývající se kontrolou faktů, neboť produkuje a šíří dezinformace (zde, zde, zde, zde, zde).

Další české příspěvky se stejným tvrzením na Facebooku či na Telegramu odkazují přímo na článek serveru „The People's Voice“. Zároveň obsahují fotografii německého kancléře Olafa Scholze a údajný snímek jeho vlastního příspěvku na platformě X s popiskem: „Covid byl psy-op k testování dodržování mRNA a lockdownů. Žádná pandemie se nekonala.“

Agentura AFP hledala tento tweet pomocí klíčových slov „site:twitter.com/Bundeskanzler psy-op compliance“ na Googlu, ale bezvýsledně. Tento tweet se nám nepodařilo najít ani v archivních verzích Scholzova účtu na X, které jsou dostupné prostřednictvím online archivačního nástroje Wayback Machine. V německých médiích jsme o takové zprávě nenašli žádnou zmínku. To vše naznačuje, že snímek Scholzova údajného tweetu byl zmanipulován.

Podobná tvrzení o pandemii se objevila také ve slovenštině, řečtině či u francouzského politika Nicolase Dupont-Aignana.

Jsou však nepravdivá a byla již vyvrácena i dalšími organizacemi zabývajícími se kontrolou faktů, například DPA, AAP, Maldita, Myth Detector nebo THIP.

Původ tvrzení

Jak jsme uvedli, falešný snímek údajného Scholzova tweetu pochází ze zmíněného článku v The People's Voice. Podobně vypadají i další články z tohoto zdroje, z nichž některé obsahují nepodložená tvrzení proti očkování - například zde nebo zde.

Ve svém textu uvádějícím nepravdivá tvrzení o německé vládě se The People's Voice odvolává na německý časopis Multipolar a jeho novináře Paula Schreyera, který 20. března 2024 zveřejnil článek o tzv. „Protokolech RKI“.

Podle Schreyera byly zápisy z jednání krizového týmu pro pandemii původně tajné a Robert Koch Institut (RKI) - německá federální vládní agentura a výzkumný ústav odpovědný za kontrolu a prevenci nemocí, formálně spadající pod německé ministerstvo zdravotnictví - je zpřístupnil až po neúspěšné žádosti o informace, na jejímž základě byla na institut podána žaloba.  

Na konci článku Multipolar je hypertextový odkaz na 456 pdf souborů obsahujících více než 2 000 stran zápisů ze zasedání německého krizového štábu pro pandemii z období od ledna 2020 do dubna 2021. Více než tisíc z těchto poskytnutých stránek obsahuje začerněné části se jmény nebo údaji, které RKI nezveřejnil.

V březnu 2020 RKI oznámil zpřísnění pandemického rizika z „mírného“ na „vysoké“, což podle Schreyera nevycházelo z vlastního hodnocení RKI, ale „z politických pokynů externího aktéra, jehož jméno je v zápisech začerněno“. Jinými slovy, Schreyer ve svém článku tvrdí, že rozhodnutí o zvýšení úrovně pandemického rizika nebylo založeno na vědeckých údajích, ale jednalo se o politické rozhodnutí.

Jiná důvěryhodná německá média o této záležitosti obsáhle informovala (zde, zde, zde) jen několik dní po zveřejnění předmětných dokumentů a nenašla žádné důkazy o nesprávném postupu nebo vnějším politickém vlivu na rozhodnutí RKI. „To, že jsou části dokumentů začerněné, není neobvyklé. Tato praxe však vždy vede ke spekulacím o chybějících pasážích a ponechává velký prostor pro nepodložená tvrzení,“ napsala o případu německá tisková agentura DPA.

O těchto okolnostech se však nedočtete ani v článku The People's Voice, ani v nepravdivých příspěvcích na Facebooku. Ty se místo toho odvolávají na ekonoma Stefana Homburga, který tato tvrzení šířil 21. března 2024 prostřednictvím svého účtu X v angličtině. Jak vysvětlujeme níže, vytrhl několik pasáží z dokumentů z původního kontextu a použil je k tvrzení, že „více než 2 000 stran ukazuje, že celá ‚pandemie‘ byla podvod“. 

Skutečný kontext: zápisy ze schůzí štábu v prvních dnech pandemie

Homburgovy tweety, které se později staly základem pro falešné příspěvky nebo články proti očkování, obsahovaly tři z kontextu vytržené pasáže z dokumentů RKI (zde, zde).

První obrázek se týká pasáže, na kterou poukazuje i Schreyer a která se nachází na šesté straně zápisu ze zasedání krizového štábu z 16. března 2020 (v 80. pdf souboru zveřejněných dokumentů, zvýrazněno níže). Uvádí se v ní, že „o víkendu bylo připraveno zvýšení stupně pandemického rizika“, k němuž mělo dojít v průběhu týdne. Text pokračuje: „Úroveň rizika bude zveřejněna, až [začerněné jméno osoby] dá signál“.

Image
Snímek z dokumentu RKI pořízený 3. května 2024, červeně označeno agenturou AFP

Na obvinění, že rozhodnutí bylo výsledkem vnějšího politického vlivu, reagoval RKI v prohlášení zveřejněném 25. března 2024 (archiv). „V různých médiích se objevily spekulace, že aktualizace stupně rizika nebyla provedena nezávisle. Není to pravda. Ve skutečnosti byl ve větě ‚Stupeň rizika bude zveřejněn, až [začerněné jméno osoby] dá signál‘ zmíněn interní pracovník RKI.“

Agentura AFP nebyla schopna toto konkrétní tvrzení nezávisle ověřit; ze znění původního dokumentu zápisu vyplývá pouze to, že ke zveřejnění aktualizovaného stupně rizika chyběl souhlas konkrétní osoby. Ze zápisu ze zasedání z 16. března 2020 však nic nenaznačuje, že „pandemie byla podvod“ nebo že to „německá vláda přiznala“.

Zasedání krizového štábu dne 16. března 2020 se konalo v době, kdy v Evropě i ve světě prudce stoupal počet nových případů covidu. Například podle denních zpráv RKI bylo v Německu 4. března 2020 hlášeno 262 potvrzených případů, zatímco 16. března 2020 to bylo již 6 012 případů. Světová zdravotnická organizace (WHO) již 11. března 2020 prohlásila covid za pandemii, tedy onemocnění, jehož šíření již není omezeno nebo lokalizováno na omezeném území a jehož dalšímu šíření nelze snadno zabránit. V České republice byl 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav (archiv). 

RKI ve svém prohlášení vysvětlil, že zápisy z jeho zasedání „odrážejí diskusi a rozhodnutí krizového štábu v příslušném čase s tehdejší úrovní znalostí. Ne vždy jsou v nich uvedeny konkrétní souvislosti a databáze údajů, neboť ty byly k dispozici jinde, například v denních a týdenních zprávách (stále přístupných na internetových stránkách RKI) nebo v jiných publikacích. Proto je třeba protokoly vždy vnímat a interpretovat v jejich kontextu.“

Další obrázek, který Homburg sdílel, zachycuje část zápisu ze schůze zaměstnanců z 8. ledna 2021, který se nachází v souboru pdf č. 366 na straně 10. Ve svém tweetu Homburg zvýraznil slovo „narativ“ ve větě „Rozloučíme se s narativem kolektivní imunity prostřednictvím očkování?“. Podle něj mělo použití tohoto výrazu potvrzovat, že „‚kolektivní imunita‘ byla vnímána pouze jako narativ“.

Z širšího kontextu dokumentu však vyplývá, že zmíněná věta se v záznamu objevuje jako součást oddílu „Aktuální informace o očkování“ s podtitulkem „Kolektivní imunita“ a jako taková byla vytržena z původního kontextu. Podle dokumentu se přítomní řečníci na schůzi zabývali několika tématy; jedním z nich byla diskuse o účinnosti nových vakcín proti covidu, které se v té době podávaly jen něco málo přes dva týdny. Kapitola „Aktualizace očkování“ má rozsah tři a půl strany.

Na třetím Homburgově obrázku vidíme pasáž se zvýrazněnou větou: „Nepřímé negativní účinky lockdownu v důsledku výpadků léčby tuberkulózy, pozastavení rutinních očkovacích programů. Očekává se zvýšení kojenecké úmrtnosti. Některé důsledky výpadků jsou závažnější než samotný covid.“ Tím Homburg vyvolal dojem, že důsledky výluk jsou horší než důsledky virového onemocnění v Německu.

Ve skutečnosti však tato část pochází ze zápisu z jednání zaměstnanců ze dne 16. prosince 2020 (soubor pdf č. 350, strana 5), přičemž celá tato sekce dokumentu se týká výhradně „průběhu pandemie v Africe“. Z širšího kontextu dokumentu je zřejmé, že členové štábu diskutovali o dopadu lockdownů na všeobecnou zdravotní péči v několika afrických zemích, kde tuberkulóza nebo dětské nemoci, jako je dětská obrna či spalničky, představují vážnější hrozbu než v Evropě. Té se daná část dokumentu vůbec netýkala. 

Agentura AFP prošla všechny dokumenty, které byly vytrženy z kontextu a dezinterpretovány s cílem šířit zavádějící tvrzení. Pomocí vyhledávání klíčových slov jsme se také pokusili najít „přiznání“ německé vlády nebo RKI, že pandemie byla „psychologickou operací“. Žádné důkazy o takových skutečnostech jsme však nenašli.

Chcete, aby agentura AFP ověřila nějakou informaci? Napište nám!

Kontaktujte nás