Oddělení intenzivní péče ve vojenské polní nemocnici Emila Mullera v Mulhouse ve Francii 23. března 2020 (AFP / Patrick Hertzog)

Evropští patologové nikdy neprohlásili, že „na Covid-19 nikdo nezemřel”

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce Čechů sdílely na sociálních sítích příspěvek, podle kterého evropští patologové dospěli k závěru, že „na Covid-19 nikdo nezemřel.” Evropská společnost pro patologii (ESP) však tuto informaci popírá a záznamy z jejího setkání žádnou takovou zmínku neobsahují.

„Covid-19 je zrušený jako pandemie!”, píše se v tomto příspěvku z 3. října 2020, který sdílelo více než 1 500 lidí. „Evropské společenství patologů vyhlásilo, že na Covid-19 nikdo nezemřel,” dodává autor textu s tím, že se na tom shodli „švýcarští, francouzští, němečtí, italští a španělští patologové.” Jedná se o screenshot tohoto původního příspěvku publikovaného 1. října 2020. 

Snímek facebookového postu pořízený 8. října 2020

Tisíce dalších uživatelů sdílelo podobné příspěvky a články i v dalších jazycích, například ve slovenštině či v srbštině

Ve všech těchto textech se uvádí, že Světová zdravotnická organizace (WHO) udělala chybu, když označila onemocnění Covid-19 za pandemii, neboť k tomu nebyl žádný důvod. Patologové se totiž podle příspěvku údajně domnívají, že lidé ve skutečnosti zemřeli na jiné smrtící choroby. 

Co patologové skutečně řekli? 

Jak je zřejmé i z příspěvků v jiných jazycích, Evropská společnost pro patologii (European Society of Pathology, v českém textu nesprávně přeložená jako „Evropské společenství patologů”) zorganizovala 8. května 2020 online seminář zvaný „Covid-19: Bezprecedentní každodenní výzvy v patologických laboratořích napříč Evropou”. Seminář i následná diskuse jsou k dispozici na YouTube kanálu ESP

Účastníci diskuse byli opravdu ze Švýcarska (Holger Moch), Francie (Paul Hofman), Německa (Gustavo Baretton), Itálie (Mattia Barbareschi) a Španělska (Xavier Matias-Guiu). Nedošli však k závěru, že by na chorobu Covid-19 nikdo neumíral. Diskutovali o „reorganizaci patologických oddělení“ z důvodu pandemie, o „správě vzorků COVID-19“, o „správě úmrtí spojených s Covid-19“ a „dopadu onemocnění Covid-19 na molekulární testování na lidských vzorcích“.

V závěrečné části semináře profesor Moch uvedl, že „u každého pacienta s diagnózou Covid-19 je příčina smrti individuální. Podle mého názoru bychom měli provádět pitvy a vycházet z pitevních nálezů při rozhodování o tom, zda pacient zemřel s onemocněním Covid-19 či kvůli němu.”

„Myslím si, že klinický obraz Covidu je heterogenní, ale lékaři dokážou rozeznat, kteří pacienti jen mají Covid a kteří kvůli němu zemřeli. Existuje podskupina pacientů, kteří zemřeli na Covid-19. Existují ale i jiné situace, kdy se Covidem nakazí například pacienti s rakovinou, leukémií atd., a tam se to začíná překrývat. V těchto případech je těžké s určitostí říci, co se stalo,” řekl španělský patolog Xavier Matias-Guiu.

Snímek webináře ESP na YouTube pořízený 8. října 2020

Bulharský článek

Dezinformace na sociálních sítích podle všeho pochází z článku publikovaného 13. května 2020 na stránce Bulharské společnosti patologů pod názvem „Lidé umírají s koronavirem, a ne na koronavirus”. V článku stojí, že online semináře se zúčastnil i její předseda Stojan Alexov. 

Pokud si stěžejní pasáže přeložíme pomocí Google Translate, vyjdou nám následující věty: „Hlavním závěrem patologů ze Švýcarska, Francie, Německa, Itálie a Španělska je, že koronavirus není smrtící. Nikdo nezemřel na koronavirus! Říci, že osoba zemřela na koronavirus, musí vyvolat zánětlivou reakci, která vedla k úmrtí bez jakýchkoli dalších život neslučitelných nemocí… Světová zdravotnická organizace udělala chybu, když vyhlásila pandemii, protože žádná neexistuje.” Podobné chyby a nesmyslné větné konstrukce obsahuje i dezinformační příspěvek, takže vše nasvědčuje tomu, že pasáže pocházejí z bulharského článku. 

Reakce ESP

Stojan Alexov se ovšem diskuze na zmíněném semináři nezúčastnil. ESP v červenci vydala k celé věci stanovisko, ve kterém tvrzení z bulharského článku vyvrací. 

Píše se v něm: „Jak bylo řečeno ve dvou webinářích ESP na toto téma (8. května a 25. června 2020), šokující pitevní nálezy na plicích a jiných orgánech pacientů s onemocněním Covid-19 se nedají vysvětlit jako efekt jiné souběžné choroby a naopak nasvědčují tomu, že příčinou smrti byl v těchto případech nový koronavirus (SARS-CoV-2).”

„V souladu s tím pitevní nálezy pacientů s Covid-19 poukázaly na přítomnost nového koronaviru (SARS-CoV-2) v různých tkáních, hlavně v plicích a v cévní výstelce neboli endotelu. Existují důkazy o specifické koagulopatii spojené s nemocí Covid-19, která může způsobit smrtelný tromboembolismus,” stojí ve stanovisku, které podepsal předseda ESP Holger Moch, jenž se semináře zúčastnil. 

Tvrzení vyvrátila i stránka HealthFeedback, která se věnuje vyvracení vědeckých dezinformací. 

V září vydal Spolkový svaz německých patologů studii, ve které představil souhrnné výsledky 26 patologických ústavů a 154 pitev. „Ve více než třech čtvrtinách pitev bylo onemocnění Covid-19 označeno jako závažné nebo smrtelné,” uvádí studie. 

Článek preložil/-a
COVID-19