Očkování vakcínou Pfizer na stadionu londýnského fotbalového klubu Arsenal 25. června 2021 ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS)

Kanadský imunolog šíří nepravdivé informace o vakcínách proti Covidu

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Uživatelé sociálních médií po celém světě sdíleli nahrávku rozhovoru s kanadským imunologem Byramem Bridlem tvrdícím, že vakcíny mRNA jsou nebezpečné, protože jejich „toxické“ spike proteiny zůstávají v krvi a hromadí se v orgánech, což způsobuje krevní sraženiny, neplodnost a poškození mozku. Lékař však chybně interpretoval své zdroje. Podle odborníků jsou vakcíny bezpečné a efektivní.

„Příběh, který se chystám vyprávět, je trochu děsivý. Jde o špičkovou vědu," řekl Bridle během rozhovoru z 27. května 2021 v rozhlasovém pořadu Global News 980 CFPL . Rozhovor s Bridlem, který je docentem na univerzitě v kanadském Guelphu, byl opatřen českými titulky a šířen prostřednictvím tohoto článku, který na Facebooku sdílelo přes 1000 uživatelů. Jeho tvrzení se také objevila v tomto článku nebo v tomto příspěvku na Facebooku.

Bridle v záznamu tvrdí, že podle některých studií se spike protein z viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19 , hromadí v krevním oběhu a může způsobit zdravotní problémy lidem, kteří se nechají očkovat.

„Udělali jsme obrovskou chybu... Nevěděli jsme, že spike protein je toxický, že jde o patogenní protein," tvrdí Bridle v rozhovoru. „Tím, že lidi očkujeme, jim nedopatřením vpichujeme do těla toxin."

Snímek stránky Otevrisvoumysl.cz pořízený 30. června 2021

Záznam rozhlasového rozhovoru sdílelo v agličtině na Facebooku přes 22 000 uživatelů. Bridleho tvrzení se však šířila také v němčině (zde či zde), ve francouzštině či v maďarštině. AFP zjistila, že rozhovor s lékařem je prošpikován nepravdivými či přinejmenším zavádějícími tvrzeními včetně chybné interpretace studie společnosti Pfizer provedené v Japonsku.

Vakcíny na bázi mRNA od výrobců Pfizer-BioNTech and Moderna se liší od dříve vyvinutých očkovacích látek. Místo toho, aby imunitní systém vystavily oslabenému či deaktivovanému viru, poskytnou tělu jakýsi „návod" na výrobu protilátek ve fromě spike proteinu z jiného neškodného koronaviru. Ten je tělo později schopné rozeznat a bojovat proti viru SARS-CoV-2 v případě, že jím bude napadeno. Státní zdravotní ústav podrobně popisuje fungování mRNA vakcín zde.

Kdo je Byram Bridle?

Byram Bridle je profesor virové imunologie na Guelph University v Kanadě, který je uváděn jako odborník lékařské asociace zvané Canadian Covid Care Alliance (CCCA). Tato asociace spolupracuje se skupinou zvanouFront Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), o které AFP již psala zde.

AFP požádala 10. června Guelph University o podklady k Bridleho rozhovoru. Mluvčí univerzity nám sdělila, že názory výzkumných pracovníků neodrážejí vždy postoj univerzity samotné. „Univerzita důrazně podporuje každého, kdo se může nechat očkovat, aby tak učinil," sdělila mluvčí AFP v e-mailu.

Bridle během rozhovoru na Global News slíbil, že poskytne zdroje svých tvrzení. Bohužel až do publikace našeho článku nebyly žádné nové informace na stránkách rozhlasové stanice k dispozici. Ani Bridle, ani Global News nereagovali na naše dotazy. Na stránkách lékařského svazu spojeného s FLCCC se nachází dokument od Bridleho, kde je zmíněno pár dalších zdrojů.

AFP ověřila Bridleho tvrzení. Před tím, než si je společně projdeme, se však podívejme na to, jak mRNA vakcíny fungují:

Tvrzení č. 1: Japonská „studie” Pfizeru dokazuje, že spike protein koluje v krevním oběhu

Bridle tvrdí: „Spike protein se dostane do krve a obíhá v těle několik dní po očkování. Jakmile se jednou dostane do krve, shromažďuje se v různých tkáních jako je slezina, kostní dřeň, játra či nadledvinky. To, co mě znepokojuje nejvíc, je, že se v poměrně vysoké koncentraci shromažďuje ve vaječnících."

AFP vyvrátila nepravdivá tvrzení vakcínách způsobujících neplodnost zde a zde.

Na podporu svých tvrzení kanadský profesor uvádí, že se mu podařilo získat přístup ke studii Pfizeru v Japonsku. Ukázalo se však, že tento dokument není nový, a podle farmaceutické společnosti Pfizer se ani nejedná o „studii".

Mluvčí Pfizeru Maki Yamaguchi řekla AFP 17. června, že se Bridle se odkazuje na tzv. „Běžný technický dokument", což je standardní mezinárodní formát používaný v procesu schvalování léků na předpis. „Tento dokument je součástí údajů, které společnost Pfizer zaslala japonské Agentuře pro farmaceutické a zdravotnické potřeby ke kontrole," řekla.

Tyto dokumenty byly rovněž vyhodnoceny Evropskou lékovou agenturou (EMA) i jejími britskými a americkými protějšky. Všechny tři instituce vakcínu schválily v nouzovém režimu.

Podle původní verze zprávy v japonštině Pfizer studoval putování vakcíny v těle tak, že do myším vpíchnul směs obsahující lipidové nanočástice, které dopravují molekuly mRNA do buněk, kterým mRNA předá genetickou informaci umožňující výrobu spike proteinu. Tyto částice byly „označeny radioaktivitou" tak, aby bylo možno sledovat jejich pohyb v těle laboratorních myší.

Dokument Pfizeru podle odborníků nedokazuje, že se spike protein šíří po těle. Po těle se šířily pouze lipidové nanočástice, nikoliv protein samotný, a to hlavně v místě vpichu a v játrech. V nižších koncentracích byly nanočástice nalezeny také ve slezině a ve vaječnících.

Japonský neurolog Amane Koizumi, kterému AFP poskytla dokument společnosti Pfizer k přečtení, potvrdil, že pokus „netestuje, zda spike protein produkovaný mRNA uvnitř buněk obíhá v krvi. Na základě tohoto pokusu nelze říci, že samotný spike protein obíhá v těle. “

S tímto závěrem souhlasí i Daniel Sauter, vedoucí výzkumné skupiny nazvané „Mechanismy vrozené antivirové imunity“ na univerzitě v Tübingenu, který 11. června AFP řekl: „V dokumentu se vůbec zkoumá ukládání nebo koncentrace spike proteinu v tělech pokusných zvířat. Metodologie studie takovýto závěr vůbec neumožňuje.“

AFP se 11. června telefonicky spojila s Frankem Kirchhoffem, ředitelem Ústavu molekulární virologie na univerzitní nemocnici v Ulmu. Ten potvrdil, že přítomnost lipidových nanočástic v jistých orgánech „neznamená, že se tam nacházejí i spike proteiny, o volně se pohybujících spike proteinech ani nehovoře".

„Aby se tak stalo... musela by se vakcína nejdříve spojit s buňkami na daném místě, a samotné radioaktivní označení neukáže, zda se tak stalo či nikoliv,“ dodal.

Bridle ve svých tvrzeních nezmiňuje, že podle odborného shrnutí agentury EMA se lipidové nanočástice hromadí pouze po určitou dobu a poté je tělo rozloží. Nejvyšší koncentrace v krevní plazmě bylo tedy dosaženo krátce po vpichu, ale o 24 hodin později klesl jejich počet na pouhé jedno procento původního množství.

Podle agentury EMA také nebyla dávka mRNA použitá tomto pokusu srovnatelná s dávkou ve vakcíně podávané lidem, neboť byla 300 až 1 000krát vyššší.

To neznamená, že tyto vakcíny nevyvolávají žádné vedlejší účinky. Zdravotnické úřady v Kanadě, Evropě a Spojených státech nadále přísně sledují nežádoucí účinky vakcín proti nemoci Covid-19. Ale jak americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tak Health Canada považují vakcíny za bezpečné a efektivní.

Tvrzení č. 2: Studie Harvardské univerzity potvrzuje přítomnost spike proteinu v krvi očkovaných

Bridle se dále odkazuje na studii Harvardské univerzity, podle které se „našel spike protein v krvi 11 ze 13 očkovaných zdravotníků", což by mohlo pro očkované představovat zdravotní riziko.

David Walt, jeden z autorů této studie, o kanadském vědci prohlásil, že „naše závěry interpretuje naprosto nesprávně".

Podle Walta bylo cílem výzkumu shromáždit vědecké údaje o oběhu antigenů, což jsou proteiny specifické pro SARS-CoV-2 umožňující výrobu protilátek na ochranu proti tomuto viru.

Ve studii byly části spike proteinů nalezeny v krevní plazmě 11 očkovaných lidí a celé spike proteiny pouze u tří, řekl.

Studie nebyla schopna vysvětlit, proč k tomu došlo, ale zjistila, že koncentrace spike proteinů SARS-CoV-2 se postupně snižovala, zatímco koncentrace protilátek rostla. Částečné spike proteinů zmizely z plazmy všech očkovaných jedinců po 14 dnech a celé spike proteiny zpozorované u tří očkovaných pracovníků zmizely po druhé dávce vakcíny.

Podle Walta tyto výsledky neznamenají, že je přítomnost spike proteinů nebezpečná.

„Bridle si plete toxické účinky vysoké koncentrace spike proteinu u některých nakažených pacientů s velmi nízkou koncentrací spike proteinů u některých očkovaných účastníků naší studie," řekl Walt. „Náš závěr je ten, že vakcína funguje tak jak má. Je neuvěřitelně bezpečná."

Profesor Kirchhoff z Univerzity v Ulmu to potvrdil a dodal: „Pochybuji, že množství volného spike proteinu, které by se po očkování mohlo potenciálně v těle vyskytnout, by bylo tak velké, aby vyvolalo škodlivé vedlejší účinky."

Pouze velmi vysoká koncentrace spike proteinu by mohla lidské tělo poškodit, k čemuž ovšem po očkování nedochází," řekl AFP Christian Münz, profesor virové imunologie na Curyšské univerzitě v rozhovoru 6. května.

Během třetí fáze klinických testů Pfizeru bylo podáno 43 448 injekcí, přičemž polovina účastníků dostala vakcínu a druhá polovina placebo. Závažné vedlejší účinky byly velmi vzácné a došlo k nim ve stejné míře v obou skupinách.

Další nepodložená tvrzení

Bridle v průběhu rozhovoru učinil další vědecky nepodložená tvrzení. Některá z nich AFP vyvrátila již dříve.

Tvrdil například, že vakcíny typu mRNA způsobují krevní sraženiny, pro což ovšem neexistují žádné důkazy. AFP Nizozemí to již dříve vyvrátila zde. Tyto závažné (a velmi vzácně se vyskytující) vedlejší účinky byly dosud zpozorovány pouze u vektorových vakcín AstraZeneca and Janssen, uvedla agentura EMA v dubnu 2021.

V květnu 2021 EMA uvedla, že v souvislosti s krevními sraženinami „nebyl zaznamenán žádný důvod k obavám pro mRNA vakcíny." Četnost těchto nežádoucích účinků po očkování mRNA je dokonce „nižší než u lidí, kteří nebyli očkováni“.

Bridle také tvrdí bez udání zdrojů, že se mRNA z vakcín dostane do mléka kojících žen a vyvolá krvácení v trávicím traktu kojenců. AFP toto tvrzení již vyvrátila v němčině poté, co v květnu v USA zemřelo dítě, jehož matka byla očkována. Odborníci se shodli na tom, že mRNA z vakcín nemůže přejít do mateřského mléka.

Opět bez udání zdrojů Bridle trvdí, že spike proteiny mohou narušit krevní mozkovou membránu a způsobit poškození mozku. I toto tvrzení AFP vyvrátila již v květnu ve francouzštině.

Daniel Dunia z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) řekl, že „mRNA vakcína je vpíchnutá lokálně do svalu a tvorb spike proteinu je omezena na buňky, které mají za úkol spustit imunitní reakci. Messenger RNA není stabilní a rychle se rozpadá."

„I v případě, že u člověka probíhá závažná infekce Covidem, neexistuje žádný přímý důkaz o poškození mozkové membrány v důsledku viru," dodal.

AFP již o dezinformacích týkajících se mRNA vakcín psala mnohokrát naposledy například zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
COVID-19