Zdravotnice připravuje dávku vakcíny Pfizer-BioNtech 13. srpna 2021 ve zdravotním centru Maccabi Health Service v Izraeli ( AFP / AHMAD GHARABLI)

Evropská databáze nedokazuje, že v důsledku vakcíny proti Covidu zemřelo nejméně 18 000 lidí

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů sociálních sítí sdílely v uplynulých několika týdnech tvrzení švýcarské vědkyně o tom, že vakcíny proti Covidu způsobily v Evropě nejméně 18 000 úmrtí a že skutečné číslo může být ještě mnohem vyšší. Není to pravda. Oficiální evropská data byla špatně interpretována a nedokazují kauzalitu. Závažné vedlejší účinky vakcín jsou navíc nesmírně vzácné.

Dezinformace se šířila prostřednictvím článku s nadpisem „Osmnáct tisíc nahlášených úmrtí na očkování v Evropě je nejspíš jen zlomek skutečného počtu, uvádí vědkyně.” Článek cituje švýcarskou lékařku Astrid Stuckelberger, podle které bylo prý do databáze spadající pod Evropskou lékovou agenturu (EMA) nahlášeno více než 18 000 úmrtí přímo souvisejících s vakcínou na Covid-19.

Článek sdílely stovky uživatelů Facebooku například zde, zde či zde.

Snímek dezinformačního facebookového příspěvku pořízený 13. srpna 2021

Kdo je Astrid Stuckelberger?

Astrid Stuckelberger je vědecká pracovnice sídlící v Ženevě, která se specializuje na výzkum procesu stárnutí. V minulosti pracovala jako externí konzultantka pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Není to poprvé, co šířila dezinformace o vakcínách proti Covidu: v minulosti se objevila například v programu The HighWire, který byl později odstraněn z YouTube pro systematické šíření nepravdivých informací. AFP o něm psala zde.

Stuckelberger se loni také objevila ve francouzském dokumentu „Hold-up” obsahujícím četné dezinformace o pandemii Covid-19, o němž AFP psala ve francouzštině zde.

Odkud čísla pocházejí?

Čísla zmíněná v zavádějícím článku a v příspěvcích na Facebooku pravděpodobně pocházejí z videorozhovoru, který se nejdříve objevil na platformě TikTok a nyní je k dispozici například zde. Stuckelberger v něm zmiňuje databázi EudraVigilance založenou v roce 2012 Evropskou lékovou agenturou EMA pro shromažďování informací o nežádoucích vedlejších účincích vakcín.

„EudraVigilance potvrdila, že v Evropě bylo zaznamenáno nejméně 18 000 úmrtí přímo spojených s vakcínou,” tvrdí Stuckelberger v rozhovoru.

To není pravda. EudraVigilance neposkytuje žádné důkazy o tom, že by závažné vedlejší účinky a úmrtí způsobovaly vakcíny.

Regulátoři v jednotlivých členských zemích EU, stejně jako farmaceutické společnosti, poskytují databázi EudraVigilance pravidelně zprávy o podezření na nežádoucí účinky vakcín, které jim poskytují lékaři a pacienti. Tyto zprávy jsou poté spolu s dalšími informacemi vyhodnocovány, aby se zjistilo, zda mezi účinky a vakcínami existuje příčinná souvislost.

Mluvčí EMA 21. července 2021 AFP sdělila, že zdravotní problémy či úmrtí očkované osoby nemusí nutně znamenat, že byly způsobeny vakcínou: „Mohlo k tomu dojít například kvůli předešlým zdravotním problémům, které s vakcínou nemají nic společného,” řekla. „U většiny léků se ukáže, že v drtivé většině případů vedlejší účinky nezpůsobily ony.”

To potvrzuje i popis databáze EudraVigilance, kde stojí: „Informace na těchto internetových stránkách se týkají podezření na nežádoucí účinky, např. zdravotních potíží, které se vyskytly po použití léčivého přípravku, avšak nemusí být nutně způsobeny nebo souviset s tímto léčivým přípravkem. ”

Snímek webové stránky databáze EudraVigilance pořízený 13. srpna 2021

Špatně interpretovaná čísla

Nejenže čísla v databázi EudraVigilance neprokazují kauzalitu a tudíž nedokazují souvislost mezi úmrtími a očkováním, ale Stuckelberger je také nesprávně interpretovala. U jedné osoby lze totiž nahlásit několik různých vedlejších účinků vedoucích k úmrtí, což ovšem vědkyně nebrala v potaz, takže počet úmrtí byl uměle navýšen.

Sčítání údajů v databázi tímto způsobem nedává podle mluvčí agentury EMA žádný smysl: „Tato veřejná databáze shromažďuje informace podle typu vedlejších účinků,” řekla. „Vzhledem k tomu, že jednomu případu může odpovídat více než jeden podezřelý vedlejší účinek, se celkový počet vedlejších účinků nikdy nebude rovnat počtu případů. Tento web neposkytuje celkový počet nahlášených případů úmrtí. Čísla kolující po sociálních sítích jsou tudíž nesprávná.”

Aby předešla dalšímu nedorozumění, začala EMA publikovat správné údaje případů s nežádoucími účinky včetně úmrtí po vakcinaci na svém webu prostřednictvím pravidelných aktualizací, takzvaných safety updates.

Z poslední takové aktualizace pro čtyři vakcíny používané v Evropě vyplývá, že k 29. červenci bylo zaznamenáno 4 198 úmrtí po podání vakcíny Pfizer, 1 053 po vakcíně AstraZeneca, 392 po vakcíně Moderna a 95 po vakcíně Janssen. To je celkem 5 738 úmrtí zaznamenaných po vakcinaci - daleko méně než oněch 18 000 případů zmíněných na sociálních sítích. Ovšem jak zmiňuje EMA ve svých aktualizacích, ani toto číslo nedokazuje, že úmrtí způsobily vakcíny a ne již existující zdravotní problémy pacientů.

„Ve skutečném životě lidé umírají na infarkt, trombózu, rakovinu… to ale nutně neznamená, že jsou spojeny s očkováním. Naopak by bylo překvapující, kdybychom po očkování nezaznamenali žádná úmrtí,” řekl AFP Jean-Daniel Lelièvre, šéf infekčního oddělení v nemocnici Henri-Mondor v pařížském předměstí Créteil.

Závažné vedlejší účinky se vyskytují jen vzácně

V EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu již bylo podáno přes 567 millionů dávek vakcíny proti onemocnění Covid-19.

Podle agentury EMA, která publikuje zmíněné safety updates od ledna tohoto roku, byly závažné vedlejší účinky zaznamenány jen ve velmi ojedinělých případech.

„EMA zjistila malé množství případů závažných vedlejších účinků po vakcíně proti Covidu, a v několika těchto případech, i když zdaleka ne ve všech, došlo k úmrtí,” řekla mluvčí agentury. „Kromě těchto vzácných případů však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by nahlášená úmrtí byla způsobena očkováním.”

V České republice byly k 10. srpnu podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaznamenány 103 případy úmrtí v důsledku podezřelých nežádoucích reakcí na vakcínu proti Covidu. SÚKL tyto informace odesílá do databáze EudraVigilance. Zatím však nebyla potvrzena žádná příčinná souvislost mezi úmrtími a očkováním. V ČR bylo k 12. srpnu podáno téměř 10,9 milionu dávek vakcíny.

EMA v prohlášení z dubna tohoto roku uvedla, že byla nalezena možná souvislost mezi velmi vzácně se vyskytujícími krevními sraženinami a vakcínou společnosti AstraZeneca. Dospěla však k závěru, že přínos vakcíny stále výrazně převažuje nad možným rizikem. Agentura odhaduje, že tento typ trombózy může postihnout zhruba jednoho z 10 000 lidí.

EMA také varovala před podobným rizikem ve spojitosti s vakcínou Johnson & Johnson.

Agentura nedávno upozornila také na možnou spojitost vakcín od výrobců Pfizer-BioNTech a Moderna využívajících technologii mRNA s velmi vzácnými případy zánětu srdce.

AFP již vyvrátila řadu dezinformací o vakcínách proti onemocnění Covid-19, naposledy například zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY