Studentka je očkována vakcínou Pfizer/BioNTech v thajské jižní provincii Narathiwat 15. října 2021 ( AFP / Madaree TOHLALA)

Studie nezjistila, že očkování proti covidu jsou neefektivní, a vakcíny nezabíjejí více lidí než kolik jich zachrání

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů Facebooku sdílely od začátku týdne video tvrdící, že podle odborného článku publikovaného v předním lékařském časopise The Lancet neposkytují vakcíny proti covidu téměř žádnou ochranu, a že zabíjejí více lidí než kolik jich zachrání. Není to pravda. Podle autorů odborného článku jde o dezinterpretaci jednoho ukazatele studie a vakcíny proti covidu naopak účinně chrání. Oficiální data navíc ukazují, že k úmrtím po vakcíně dochází velmi zřídka a ve většině případů nebyla dokázána kauzalita.

Video se šířilo zejména prostřednictvím tohoto článku na deziformačním webu otevrisvoumysl.cz, který na Facebooku podle analytického nástroje CrowdTangle sdílelo od 12. října přes 370 uživatelů, například zde či zde. Mužský hlas ve videu tvrdí, že riziko onemocnění covidem se snižuje o pouhé 1,2% po vakcínách od výrobců Moderna a Johnson & Johnson, a dokonce o pouhých 0,8% po vakcíně od výrobce Pfizer/BioNTech, takže „po očkování máte z 99% stejnou pravděpodobnost, že dostanete covid”.

Snímek facebookového příspěvku pořízený 1ř. října 2021

Podobná tvrzení kolují v angličtině na sociálních sítích již nejméně od května, a to jak na Facebooku, tak na Instagramu či na Twitteru.

I když český přepis videa na webu otevrisvoumysl.cz nepochopitelně odkazuje na tuto nesouvisející studii, čísla citovaná ve videu se shodují s údaji v tomto článku, který časopis The Lancet publikoval již v dubnu. Článek nazvaný „Covid-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room” není recenzovaným výzkumem, jak uvádí muž ve videu, ale spíše analyzuje jiné studie.

Pojednává o různých způsobech, kterými lze hodnotit účinnost očkování, a tvrdí, že tzv. snížení relativního rizika (RRR) by nemělo být jedinou veličinou používanou při rozhodování o veřejném zdraví. Článek tvrdí, že k získání úplného obrazu o účinnosti vakcíny je třeba vzít v úvahu také tzv. absolutní snížení rizika (ARR).

Čísla zmíněná ve videu a podobných zavádějících příspěvcích se týkají právě ARR, jež ukazuje účinky vakcíny na snížení rizika v celé populaci, zatímco RRR ukazuje individuální riziko ve srovnání s neočkovanou kontrolní skupinou.

„My netvrdíme, že vakcíny nefungují," řekl AFP autor článku dr. Piero Olliaro. „Říkáme, že vakcíny fungují, a pouze nabádáme k dalším úvahám o skutečné účinnosti vakcíny v případě, kdy je používána v různých populacích,“ řekl.

"Nelze porovnávat vakcíny na základě klinických studií prováděných v různých podmínkách pomocí indikátoru RRR a předpokládat, že vakcíny s nižší hodnotou RRR nefungují dostatečně dobře," řekl Olliaro a dodal, že studie by měly zmínit jak RRR, tak ARR.

"Je velmi skličující pozorovat takovéto překrucování informací o vakcínách proti covidu, protože to pochopitelně přispívá k váhavosti mnoha lidí nechat se očkovat a naopak to posiluje odpůrce očkování,” uzavřel dr. Olliaro.

Studie ve skutečnosti říká, že vakcína Pfizer/BioNTech snižuje relativní riziko infekce covidem o 95% ve srovnání s 67% u vakcíny AstraZeneca.

Studie ovšem přišla na to, že vakcína od firmy AstraZeneca by ve skutečnosti mohla být ještě účinnější než Pfizer, pokud by se bral do úvahy indikátor ARR.

Nahlížíme-li na data tímto způsobem, jenž bere v úvahu, kolik lidí je třeba naočkovat, aby se zabránilo každému dalšímu případu nákazy covidem, ukazuje se, že i vakcíny s nižší RRR mohou být účinnější ve skupinách s různými rizikovými faktory.

Článek v žádném případě netvrdí, že jsou vakcíny neúčinné. Poukazuje pouze na to, že srovnávání účinnosti jednotlivých vakcín není tak jednoduché, jak by mohl faktor RRR naznačovat.

"Sečteno a podtrženo: tyto vakcíny jsou účinným nástrojem pro veřejné zdraví," uzavřel Olliaro.

S tím souhlasí i další autorka článku v časopisu The Lancet, dr. Els Torreele.

„To nejdůležitější na začátek: vakcíny proti covidu-19 fungují velmi dobře!” napsala na Twitteru, kde kritizovala odpůrce očkování za to, že článek zneužili k „šíření spousty nepravdivých tvrzení”.

Video a zavádějící příspěvky kladou důraz na zdánlivě nízkou procentuální hodnotu ARR v článku a prezentují ji jako důkaz toho, že vakcíny nejsou účinné.

Dr. Luis Correia, docent medicíny na Lékařské fakultě Bahiana v Brazílii, však uvádí, že hodnota ARR je obyčejně nízká, protože lidé si ochranu uvědomují pouze v případech, kdy by jinak byli chorobou nakaženi.

„Většina stejně covidem neonemocní, takže by se normálně nechránili”, ale všichni by se měli očkovat „aby ochránili menšinu” před možnou infekcí, řekl Correia.

Podle českého ministerstva zdravotnictví jsou vakcíny proti onemocnění covid-19 „jedním z jednoznačných kroků, jak dlouhodobě a doufejme, že i natrvalo zastavit šíření epidemie u nás i ve světě".

Další nepravdivá či zavádějící tvrzení

Kromě zavádějících tvrzení o nízké účinnosti vakcín muž ve videu podává několik dalších nepodložených informací. Například tvrdí, že „vakcína nezastavuje šíření nemoci".

Četné vědecké studie však ukázaly že vakcíny skutečně pomáhají zpomalit šíření covidu. Podle článku, který v červenci vydal časopis Nature, snižují vakcíny šíření viru SARS-CoV-2 o více než 80% kromě varianty Delta, která se zdá být nakažlivější. Následná studie publikovaná v říjnu ukázala, že vakcína Pfizer omezuje i přenos varianty Delta, i když její účinek klesá do tří měsíců od podání druhé dávky.

Studie vědců z Oxfordské univerzity publikovaná v předběžném tisku dospěla k závěru, že očkování snižuje přenos varianty Delta, i když méně než přenos varianty Alfa. Podání třetí dávky v kombinaci s preventivními opatřeními pak může dále snižovat přenos viru.

Muž ve videu dále tvrdil, že „míra přežití covidu je 99,86%“. Pro toto číslo neexistuje žádný důkaz. Jak jsme vysvětlili zde již v loňském roce, odhad pro tzv. Infection Fatality Rate, neboli počet úmrtí vydělený odhadovaným počtem všech nakažených, byl tehdy 0,6%, přičemž tento údaj dramaticky roste s věkem.

Ve videu dále zazní, že v USA zemřelo v první polovině tohoto roku po vakcíně 10 355 lidí, což údajně znamená, že „denně zemře 56 lidí bezprostředně po obdržení vakcíny“, přičemž skutečný počet mrtvých by mohl být až 51 800 mrtvých, protože úřady údajně počty úmrtí podhodnocují.

Je sice pravda, že k úmrtím může dojít, ale případy, kdy byla dokázána přímá spojitost s vakcínou, jsou extrémně vzácné.

Například Spojené státy mají systém VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), což je národní databáze pro sledování bezpečnosti vakcín provozovaná Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Údaje o vedlejších účincích vakcín včetně úmrtí může do této databáze nahlásit kdokoliv.

Přestože tato databáze obsahuje i neověřené informace o nežádoucích účincích a nelze tudíž ověřit, zdali byly skutečně způsobeny vakcínami, je počet nahlášených úmrtí po očkování stále mnohem nižší, než číslo zmíněné ve videu.

„Od 14. prosince 2020 do 13. září 2021 bylo v USA podáno více než 380 milionů dávek vakcíny proti Covid-19. Během tohoto období obdržel VAERS 7653 hlášení o úmrtí (0,0020%) u lidí, kteří měli byli očkováni proti covidu,” řekla agentuře AFP Abigail Capobianco, tisková mluvčí FDA.

Článek, který ověřujeme, také tvrdí, že vakcíny zabíjejí více lidí, než zachraňují. I když je těžké s jistotou určit, kolik životů bylo očkováním skutečně zachráněno, několik studií s to pokusilo odhadnout, a všechny přesahují počet úmrtí hlášených po očkování, jak jsme vysvětlili zde.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) k 5. říjnu evidoval 116 úmrtí po očkování. SÚKL, který tyto údaje dále posílá do evropské databáze EudraVigilance spravované Evropskou lékovou agenturou, uvedl, že dosud nebyla stanovena žádná přímá příčina mezi úmrtími a očkováním. K 17. říjnu bylo v České republice podáno více než 11,9 milionu dávek vakcín proti viru covid.

Závěr

Není pravda, že vakcíny proti covidu jsou neúčinné a že zabíjejí více lidí, než jich zachraňují. Autoři studie citované jako důkaz těchto tvrzení agentuře AFP potvrdily, že jejich závěry byly nesprávně interpretovány. Oficiální statistiky navíc ukazují, že úmrtí způsobená očkováním proti covidu jsou extrémně vzácná a že ve většině případů nebyla dokázána příčinná souvislost.

COVID-19 VAKCÍNY