Smrtnost na Covid-19 není nižší než smrtnost na chřipku

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sociálních sítí v uplynulém týdnu sdílely záznam debaty na CNN Prima, v níž česká komentátorka Lenka Zlámalová tvrdí, že smrtnost u onemocnění Covid-19 je nižší než u chřipky. Jako důkaz cituje údajnou studii Světové zdravotnické organizace (WHO). Zlámalová však neinterpretovala data správně a WHO popřela, že by se jednalo o její vlastní souhrnnou studii. 

Analytička portálu Echo24.cz Zlámalová byla jednou z účastnic televizní debaty Prima Partie na stanici CNN/Prima News 25. října 2020 (úsek, ve kterém hovoří, začíná v čase 24:40). Během ní mimo jiné uvedla: „Světová zdravotnická organizace aktuálně vydala úplně novou studii, je to dokonce takzvaná metastudie, která dává dohromady data asi ze sedmdesáti studií z celého světa, ze kterých se ukazuje, že nebezpečnost toho viru, smrtnost toho viru, je násobně nižší než se uvádělo… WHO, což stále je snad nějaká autorita čárka říká, že to je 0,23%. Aby měli diváci představu, to je na úrovni ne chřipky, ale běžných viróz.” Dodává, že v takovém případě „ta tvrdá plošná opatření jsou naprosto neadekvátní.”

Tento její ani ne minutový vstup se začal rychle šířit na YouTube, kde má již přes 310 000 zhlédnutí, a na Facebooku prostřednictvím tohoto příspěvku z 26.října 2020, který sdílelo již přes 15 000 uživatelů. 

Snímek facebookového postu pořízený 3. listopadu 2020

Problém je v tom, že Zlámalová podala nesprávné informace, a to hned na několika úrovních. Pojďme si je společně projít.

1. Jedná se o oficiální studii WHO?

Nejedná. Studie, kterou Zlámalová v debatě cituje, je jen jednou z mnoha vědeckých publikací, které WHO na svých stránkách periodicky zveřejňuje. Neznamená to ovšem, že se jedná o oficiální dokument této organizace, což česká kancelář WHO potvrdila na své facebookové stránce

„Studii Johna P. A. Ioannidise zaměřené na míru smrtnosti onemocnění covid-19 vycházející z dat o séroprevalenci zveřejněných v Bulletinu WHO byla věnována velká pozornost. Rádi bychom uvedli, že za tvrzení zveřejněná v této publikaci jsou zodpovědní pouze autoři. Její postoje a závěry nereprezentují postoje WHO.”

Sám autor studie, profesor medicíny na Stanfordské univerzitě John P. A. Ioannidis, hned v záhlaví uvádí, že studie sice prošla tzv. peer review, ale ještě nebyla finalizována. Je třeba také vzít v úvahu, že data, která ve studii použil, pocházejí z doby před 9. zářím, takže závěry neberou v úvahu současnou druhou vlnu nákazy. 

Dr. Ioannidis ve studii tvrdí, že smrtnost nelze brát jako pevnou fyzikální konstantu, již lze aplikovat napříč populací. „V různých lokalitách se může výrazně lišit v závislosti na struktuře populace, kombinaci případů infekce a úmrtí a dalších lokálních faktorech. Mnou analyzované studie představují 82 různých odhadů míry úmrtnosti na infekci COVID-19, ale nejsou zcela reprezentativní pro všechny země a lokality po celém světě,” stojí ve studii. 

Ioannidis navíc dodává, že odhadovat paušálně míru smrtnosti na jednu infekci pro celý stát může být značně zavádějící, protože existují velké odchylky v úmrtnosti napříč různými sociálními skupinami. 

2. Medián nebo průměr?

Hodnota smrtnosti onemocnění Covid-19 ve výši 0,23%, kterou Zlámalová v debatě citovala, je tzv. medián neboli středová hodnota v řadě čísel, nikoliv průměrná hodnota. To ovšem komentátorka Echo24 nezmiňuje. Nelze s jistotou říci, jestli to byl záměr či zdali to nepovažuje za důležité.

V tomto případě je to ale velmi relevantní informace, protože dr. Ioannidis do studie zahrnul jak vzorky z oblastí, kde bylo málo testovaných a žádná úmrtí, tak čísla z míst, která byla epidemií silně zasažena a kde byla smrtnost daleko vyšší. Použitím mediánu místo průměru se ale všem souborům dat dává stejná váha bez ohledu na to, kolik kde bylo provedeno testů, což je velmi zavádějící. 

3. CFR versus IFR

„Smrtnost toho viru je násobně nižší, než se uvádělo. Ta původní čísla byla 3,4%. Ta poslední, o kterých se mluvilo byla třeba mezi 1% a 0,4%,” řekla Zlámalová v pořadu Prima Partie. Zde se lze domnívat, že komentátorka míchá dohromady dvě různé hodnoty: Case Fatality Rate, neboli počet úmrtí vydělený počtem pozitivních testů (CFR), a Infection Fatality Rate, neboli počet úmrtí vydělený odhadovaným počtem všech nakažených (IFR). 

CFR se zakládá na potvrzeném počtu odhalených případů, takže je sice přesnější, ale také vychází z daleko menšího vzorku. Podle WHO v České republice byl k 24. říjnu tento ukazatel 2,22 % (2 087 úmrtí k 93 969 uzdravených či zemřelých), pokud se počítala smrtnost z počtu již uzavřených případů. Globálně se CFR pohybuje mezi 3% až 4%, uvádí WHO.

Naproti tomu IFR je nižší, protože je založen na poměru mrtvých k odhadovanému celkovému počtu nakažených (tj. i těch, kteří ještě nebyli testováni), což podle WHO může být až desetina populace. Zde WHO odhaduje, že globální IFR se aktuálně může pohybovat kolem 0.6%. Uvedla to na dotaz AFP dr. Maria van Kerkhove během tiskové konference WHO z 12. října.

„Možná to nezní jako moc, ale je to daleko více než u chřipky,” řekla van Kerkhove. „A navíc se IFR dramaticky zvyšuje s věkem.”

4. Má Covid-19 nižší smrtnost než sezónní chřipka?

Nemá. I kdybychom pominuli veškeré předchozí argumenty a vycházeli jako Zlámalová z přepokladu, že globální hodnota IFR onemocnění Covid-19 je 0,23%, stále by toto číslo bylo vyšší než smrtnost sezónní chřipky. Ta totiž podle WHO zůstává většinu času hluboko pod hranicí 0,1%:

Snímek webové stránky WHO pořízený 3. listopadu 2020

S tím souhlasí i lékaři a další odborníci, které AFP kontaktovala. „Podle všech dostupných ukazatelů má Covid-19 daleko vyšší smrtnost než sezónní chřipka," tvrdí epidemioložka Sibylle Bernard-Stoecklin působící ve francouzské národní agentuře pro veřejné zdraví Santé Publique France. A to i přesto, že v souvislosti s koronavirovým onemocněním jsou dodržována daleko přísnější opatření jako nošení roušek, časté mytí rukou, dodržování rozestupů a dokonce zákaz vycházení. Proti chřipce navíc již existuje vakcína, která její šíření dále snižuje, dodala. 

Také americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) potvrzuje, že Covid-19 je ve srovnání s chřipkou daleko nakažlivější. „I když se Covid-19 a chřipka šíří podobným způsobem, Covid-19 je v jistých částech populace a věkových skupinách nakažlivější. Také u něj bylo zaznamenáno více případů hromadné nákazy. To znamená, že virus způsobující Covid-19 je schopen se snáze a rychleji rozšířit mezi lidmi v čase,” uvádí CDC.

Na nesprávnost výroků Zlámalové v pořadu Prima Partie již poukázal portál Manipulátori.cz a varovalo proti nim dokonce i Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

COVID-19