Vakcínu Moderna připravuje zdravotnický personál pojízdné kliniky v Židovském komunitním centru v New Yorku 16. dubna 2021 ( AFP / Angela Weiss)

Údaje z Anglie nedokazují, že vakcíny proti covidu ničí imunitu a způsobují nemoc podobnou AIDS

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Stovky uživatelů Facebooku sdílely od konce října informaci o tom, že lidé očkovaní proti covidu začínají vykazovat známky onemocnění AIDS, neboť „jejich imunitní systém mizí.” Tuto informaci, publikovanou původně britským webem The Exposé na základě anglických zdravotnických údajů, však popřeli odborníci, které AFP oslovila. Ti také potvrdili, že vakcíny imunitní systém neoslabují, naopak jej stimulují k výrobě protilátek, které pomáhají chránit organismus proti viru.

„Lidé ve věku 40-69 let již ztratili 40% schopností svého imunitního systému a postupně je ztrácejí, a to rychlostí 3,3% až 6,4% týdně," stojí v tomto příspěvku z 22. října, který sdílelo přes 900 uživatelů. Jako zdroj cituje příspěvek právě server The Exposé. „Všichni lidé starší 30 let ztratí 100% veškeré imunity (proti virům a některým druhům rakoviny) během 6 měsíců," zatímco lidé ve věku 30 až 50 let imunitu „ztratí do Vánoc", pokračuje autor příspěvku.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 3. listopadu 2021

Původní text publikoval 10. října server The Exposé UK, který se již několikrát ocitl v hledáčku AFP kvůli zveřejňování nepravdivých informací o vakcínách proti covidu (zde, zde). Právě tento text byl přeložen do češtiny:

Snímek webové stránky The Exposé pořízený 3. listopadu 2021

Nepravdivá tvrzení sdílely tisíce uživatelů také ve francouzštině, a to jak v Kanadě prostřednictvím stránek Québec Nouvelles a La Page Gaulliste de Réinformation, tak z francouzského serveru Le Grand Réveil.

Co doopravdy tvrdí britští zdravotníci?

Článek na stránce The Exposé citovaný ve facebookových příspěvcích tvrdí, že „z oficiálních vládních zpráv vyplývá, že se u plně očkovaných lidí rozvíjí syndrom získaného imunodeficitu."

Článek odkazuje na týdenní zprávy o vakcínách vydávané britskou UK Health Security Agency spadající pod ministerstvo zdravotnictví. Konkrétně se jedná o zprávy z týdnů 36, 37, 38, 39, a 40 z roku 2021, které pokrývají období od 6. září do 10. října. Tyto dokumenty obsahují tabulky s počty případů covidu podle očkovacího statusu rozdělené do věkových skupin.

Snímek zprávy UK Health Security Agency pořízený 4. listopadu 2021

Je tak možné vidět podíl případů covidu ve Velké Británii mezi plně očkovanými i mezi těmi, kteří nebyli očkováni vůbec. Následuje příklad tabulky ze zprávy z 37. týdne.

Snímek zprávy UK Health Security Agency pořízený 4. listopadu 2021

V článku webu The Exposé se objevuje tabulka se stejnými věkovými kategoriemi, která má údajně znázorňovat „týdenní úbytek výkonu imunitního systému plně očkovaných ve srovnání s neočkovanými”:

Snímek webové stránky The Exposé pořízený 3. listopadu 2021

V článku se dále tvrdí, že „všichni očkovaní nad 30 let ztratí 100% své imunitní schopnosti během šesti měsíců”, zatímco “lidé mezi 30ti a 50ti lety ji ztratí do Vánoc”. V té chvíli u očkovaných lidí “v podstaně naplno propukne syndrom získaného imunodeficitu a oni zničí NHS (zkratka pro britský zdravotnický systém)", dodává autor článku.

Chybně interpretované údaje

AFP se obrátila na agenturu Public Health England, jejíž pravomoce od té doby převzala výše zmíněná UK Health Security Agency). Ta prostřednictvím svého zástupce 20. října potvrdila, že článek je „nepravdivý". Co tedy čísla v něm mají vlastně dokázat?

The Exposé používá rovnici, v níž je počet očkovaných nakažených covidem odečten od počtu nakažených bez očkování a výsledek je vydělen buď počtem neočkovaných (pro „posílení imunity") nebo očkovaných (pro „úbytek imunity"). Výsledné procento má ukázat, nakolik byla imunita pozorovaných v každé věkové kategorii posílena či oslabena. Tyto výsledky jsou porovnávány s předchozím týdnem a prezentovány jako „týdenní úbytek":

Snímek webové stránky The Exposé pořízený 3. listopadu 2021

Podle člena České vakcinologické společnosti MUDr. Daniela Dražana jsou kalkulace v článku nesmyslné a nic nedokazují. „Neexistuje jediný důkaz, že by covid-19 vakcíny nebo jakákoli jiná vakcína negativně ovlivňovala imunitní systém," řekl AFP v e-mailu 4. listopadu.

Výpočet údajné ztráty imunity použitý v článku The Exposé zřejmě kopíruje rovnici pro výpočet účinnosti vakcín, v níž je tzv. míra napadení nemocí u očkovaných (attack rate in the vaccinated neboli ARV) odečtena od míry napadení nemocí u neočkovaných (attack rate in the unvaccinated neboli ARU) a výsledek je vydělen hodnotou ARU. O výpočtu účinnosti vakcín pojednává tento článek v odborném časopise The journal of Infectious Diseases.

Snímek stránky Journal of Infections Diseases pořízený 5. listopadu 2021

Míra napadení nemocí je procento populace, které se nakazí během daného časového intervalu, a podle článku se vypočítává tak, že je počet nových případů nákazy vydělen velikostí populace. Narozdíl od rovnice v článku The Exposé tedy započítává nejen nakažené, ale i nenakažené.

„Účinnost vakcín se měří v kontrolovaném klinickém testu a odráží, kolik očkovaných lidí vykázalo ‚pozorovaný výsledek' (obyčejně onemocnění) ve srovnání s lidmi, kterým bylo podáno placebo a kteří vykázali stejný výsledek," vysvětluje Světová zdravotnická organizace (WHO) zde.

Naproti tomu zprávy britské zdravotnické agentury Public Health England obsajují pouze počty infikovaných covidem na 100 000 očkovaných a na 100 000 neočkovaných. Tato čísla byla dosazena do rovnice pro účinnost vakcín místo míry napadení nemocí a prezentována jako způsob výpočtu imunity, který Dražan prohlásil za „nesmysl". V článku navíc podle něj chybí údaje o průběhu onemocnění, komplikacích a úmrtích, což jsou pro zkoumání dopadu vakcín relevantní informace.

Britské zdravotnické zprávy imunitu ani AIDS nezmiňují

Prohledání pěti zmíněných zpráv za použití klíčových slov „imunitní systém" nepřineslo žádný výsledek. Zprávy neobsahují ani zmínku o „ztrátě výkonu imunitního systému u očkovaných" či podobné výrazy. Naopak chválí účinnost vakcíny u těžkých případů covidu.

Například zpráva z 37. týdne poukazuje na to, že míra hospitalizace a úmrtí mezi 28. a 60. dnem u lidí s pozitivním testem na covid „se zvyšuje s věkem a je podstatně vyšší u neočkovaných jedinců ve srovnání s očkovanými".

Zpráva nicméně dodává, že „i s vysoce účinnou vakcínou lze očekávat, že k velké části případů nákazy, hospitalizací a úmrtí dojde u očkovaných jednoduše proto, že větší část společnosti byla již očkována a žádná vakcína není 100% účinná. „Toto je zvláště pravda kvůli tomu, že očkování bylo prioritou u náchylnějších jedinců, u nichž hrozí větší nebezpečí těžkého průběhu nemoci," stojí ve zprávě.

O čem se zprávy citované v článku The Exposé naopak nezmiňují vůbec je to, že by vakcíny mohly způsobit AIDS. Tato klíčová slova se v dokumentech vůbec neobjevují.

AIDS je onemocnění způsobené virem HIV, který napadá lidský imunitní systém a narušuje schopnost těla se bránit. Při správném podání sterilizovanými nástroji vakcíny proti covidu virus HIV nepřenášejí.

Žádný dopad na přirozenou imunitu

Podle odborníků, které AFP oslovila, neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by vakcíny oslabovaly imunitní systém. Naopak, vakcíny proti covidu jej stimulují k tomu, aby začal tělo proti koronaviru bránit, a to použitím různých technologií (mRNA nebo vektorové vakcíny).

„Covid-19 vakcíny neničí ani nepoškozují T buňky, ale naopak kromě protilátkové odpovědi stimulují i T buněčnou složku imunitní odpovědi, čímž nás chrání před onemocněním," řekl Dražan.

„Vakcíny nemají na přirozenou imunitu žádný vliv," řekl AFP již loni v březnu profesor imunopatologie na univerzitě v Liège Michel Moutschen. Podporují imunitní systém tím, že přirozenou imunitu doplňují takzvanou získanou imunitou, jak zde vysvětluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Bezpečnost vakcín podrobně zkoumá Světová zdravotnická organizace (WHO) i Evropská léková agentura (EMA), přičemž obě studují jakékoliv vedlejší účinky, které s sebou očkování může nést. V České republice nad bezpečností vakcín dohlíží právě SÚKL.

COVID-19 VAKCÍNY