Ne, německá vláda nikoho neplatí, aby udával jako důvod úmrtí pacientů v nemocnicích COVID-19

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích koluje text, podle něhož se německá vláda snaží uměle navýšit oficiální počet obětí COVID-19 tím, že zdravotnickému personálu platí tučné prémie a pozůstalým po zesnulých nabízí „finanční bonus”, pokud podepíší prohlášení, že pacient zemřel na tuto nemoc. Není to pravda. Prémie pro zdravotnický personál se v Německu neodvíjejí od počtu nakažených v jejich péči a federální vláda ani zdravotní pojišťovny pozůstalým nic nehradí. 

V tomto postu, který za poslední dva týdny sdílely již bezmála 4000 lidí, se píše: Dobrý přítel z Berlína mi dnes psal, že jeho žena dělá na patologii v nemocnici. A dějí se tam velice prazvláštní věci! Když totiž přidou pozůstalí převzít tělo neboštíka, lékař jim kromě jiného navrhne, že když podepíšou papíry se souhlasem akceptace, že jejich mrtvý příbuzný zemřel na COVID 19, dostanou k pohřbu od státu finanční bonus kolem 6 000 Eur.” Autor dále uvádí, že za každý případ koronaviru dostane lékař bonus 1600 eur a zdravotnický personál 500 eur. Celý text vypadá takto: 

Snímek zavádějícího postu z 11. května 2020

Ani jedno z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě, jak AFP potvrdil mluvčí německého ministerstva zdravotnictví Sebastian Gülde v e-mailu z 27. května 2020. Pojďme si je projít jedno po druhém: 

Nepravdivá informace. „Ani federální vláda, ani veřejné zdravotní pojišťovny žádné příspěvky příbuzným obětí COVID-19 neposkytují,” uvedl Gülde. „Taktéž pohřební výdaje nejsou pokryty ani federální vládou, ani příslušnou pojišťovnou.” 

Nepravdivá informace. Neexistuje žádný vládní program, který by motivoval lékaře a zdravotnický personál k tomu, aby vykazovali co nejvyšší počet úmrtí na COVID-19, řekl AFP Gülde. "Mohu potvrdit, že tato informace je nepravdivá a že se v Německu na toto téma objevuje čím dál více konspiračních teorií. Federální vláda zatím žádné bonusy pro zdravotnický personál neuvolnila,” dodal.

Nemocniční lékaři i sestry jsou placeni ze speciálního zdravotnického rozpočtu, který není financován z federálního rozpočtu, ale přímo zdravotními pojišťovnami. Tento rozpočet bere v úvahu individuální požadavky nemocnic na personál a podle toho je vyplácí. Každá nemocnice si může schválit jednorázový bonus pro své stálé zaměstnance, který je taktéž vyplácen z toho speciálního zdravotnického rozpočtu. 

Kdo tedy dostává peníze z federálního rozpočtu? 

Peníze z německého federálního rozpočtu získávají nemocnice, ale nikoliv za vykázaná úmrtí pacientů s novým koronavirem. Naopak, jedná se o kompenzaci za ušlý zisk, neboť nemocnice musely uvolnit kapacity pro možný příliv pacientů s nemocí COVID-19. Podle zákona z 25. března 2020 dostanou německé nemocnice finanční náhradu za všechny plánované zákroky a operace, které musely odložit, aby měly dostatek volných lůžek pro pacienty nakažené novým koronavirem.

V praxi to znamená, že v době mezi 16. březnem a 30. zářím 2020 dostanou nemocnice paušální kompenzaci 560 eur za den za každého pacienta, který ve srovnání s předchozím rokem v nemocnici takzvaně „chybí,” protože se vychází z předpokladu, že jeho lůžko bylo uvolněno pro pacienta s koronavirem. Tato kompenzace bude placena z rezerv německého zdravotního fondu, který je financován z federálního rozpočtu.

Dále nemocnice získají bonus 50 000 eur za každé nově vytvořené lůžko na jednotce intenzivní péče. I toto je financováno z rezerv německého zdravotního fondu. 

Co se týče dalších nákladů, zvláště na ochranné pomůcky pro zdravotnický personál, dostanou nemocnice bonus 50 eur za pacienta na den, a to v období od 1. dubna do 30. června s tím, že tato doba může být v případě potřeby prodloužena:

Snímek pořízený na stránkách německého ministerstva zahraničí 27. května 2020

tohoto prohlášení ministerstva zdravotnictví z 27. května 2020 vyplývá, že na pomoc nemocnicím v době koronavirové krize německá vláda vyčlenila 8,5 miliardy eur: „Zákon o pomoci nemocnicím v době pandemie COVID-19 garantuje finanční a organizační podporu ve výši cca 8,5 miliardy eur… aby nemocnice mohly odložit operace a zredukovat příjem pacientů tam, kde je to možné, a navýšit kapacity na jednotkách intenzivní péče v přípravě na rostoucí počet pacientů s COVID-19. Kromě toho bude nemocnicím po omezenou dobu vyplácen paušální příspěvek na pokrytí vyšších nákladů na ochranné pomůcky pro personál.”


Příslušná sekce z prohlášení na stránkách ministerstva je zde vyznačena červeně: 

Snímek pořízený na stránkách německého ministerstva zahraničí 27. května 2020

Kromě těchto opatření neexistují žádné další bonusy či příplatky na financování péče o pacienty s nemocí COVID-19, řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Gülde. Německé nemocnice jsou financovány na základě systému, který pro danou nemocnici vypočítá výdaje na pacienta s určitou nemocí zprůměrováním výdajů na všechny pacienty s podobnou diagnózou v předchozím roce. Tato průměrná částka je nemocnici vyplacena na každého pacienta, a to bez ohledu na délku hospitalizace. Výdaje na zdravotnický personál pod tento systém nespadají; jak už bylo uvedeno výše, lékaři a sestry jsou vypláceni z jiného rozpočtu financovaného pojišťovnami.

„Fakturace za léčbu pacientů s diagnózou COVID-19 se bude řídit stejnými pravidly jako ostatní diagnózy,” řekl AFP Gülde.

Pomoc okolním zemím

Německo, země s 83 miliony obyvatel, do včerejšího dne zaregistrovalo 179 002 potvrzených případů nového koronaviru. Na nemoc v zemi dosud zemřelo 8 302 lidí. Vyplývá to ze statistik Institutu Roberta Kocha. Ve srovnání s některými evropskými sousedy se jedná o relativně nízká čísla. Díky vysokému počtu volných lůžek na jednotkách intenzivní péče Německo přijímá i pacienty z okolních zemí, o čemž média psala například zde či zde

Dezinformace o nemocnicích a lékařích vydělávajících na koronavirové krizi se objevily například ve virálním videu „Plandemic,” v němž zdiskreditovaná americká vědecká pracovnice Judy Mikovits tvrdí, že nemocnice dostane za každého pacienta „13 000 dolarů od Medicare, pokud nahlásí COVID-19”. Medicare je veřejné zdravotní pojištění pro důchodce od 65 let hrazené z federálního rozpočtu USA. O videu jsme již psali zde.

COVID-19