Předseda české Pirátské strany Ivan Bartoš hovoří s novináři v pražské volební místnosti během parlamentních voleb 20. října 2017 (AFP / Michal Cizek)

Seznam údajných pirátských „neomarxistických” návrhů je zavádějící

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

S blížícími se volbami se na sociálních sítích šíří čím dál tím více dezinformací o Pirátské straně. Jeden z těchto příspěvků obsahuje celý seznam údajných návrhů, které Piráti chtějí prosadit, včetně přijímání migrantů, oklešťování práv seniorům a zabavování nevyužitých nemovitostí. Některá z těchto tvrzení jsou přímo nepravdivá, zatímco jiná jsou buď vytržená z kontextu nebo překroucená.

Již přes 8 700 uživatelů sdílelo tento příspěvěk ze 14. března 2021 obsahující snímek stánky ve formátu novinového článku, který se ovšem AFP nepodařilo dohledat. Je na něm fotografie předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše, snímek protestu aktivistů Antify, a seznam pěti návrhů, které Pirátská strana údajně prosazuje. Patří mezi ně prohlášení jako „Koalice Pirátů a STAN bude prosazovat přijímání migrantů” nebo tvrzení, že Piráti zkonfiskují lidem nemovitosti, do nichž „nastěhují bezdomovce a migranty”. 

Snímek facebookového příspěvku pořízeného 18. března 2021

Ne všechna tvrzení, která příspěvek obsahuje, jsou nepravdivá. Jsou však vytržena z kontextu a účelově poskládána tak, aby v jejich světle Pirátská strana vypadala jako ultralevicové uskupení kladoucí si za cíl zaplavit zemi migranty a zbavit staré lidi svéprávnosti. Pojďme si jednotlivá tvrzení společně projít.

1. „Koalice Pirátů a STAN bude prosazovat přijímání migrantů a přijetí eura v ČR” (ZAVÁDĚJÍCÍ A VYTRŽENO Z KONTEXTU)

Co se týče eura, jeho přijetí mají Piráti skutečně podporují: „Nemyslíme si, že euro je zkrachovalý projekt. Fandíme mu, jeho udržení je zásadní pro ekonomickou stabilitu celé Evropy. Přijetí by ulehčilo život českým podnikatelům, kterým by klesly náklady za pojištění proti výkyvům kurzu, přitáhlo by zahraniční investory a český akciový trh by se stal atraktivnějším,” stojí v programu strany

Zároveň však Piráti dodávají, že „je nutné zvážit i možná rizika a vyřešit strukturální problémy eurozóny” s důrazem na stanovení jasných pravidel pro bankroty států a bank. Nelze tedy tvrdit, že strana prosazuje přijetí společné měny za každou cenu, naopak volá po reformě a „stabilizaci evropského bankovního sektoru” jako podmínce přijetí eura.

Co se týče přijímání uprchlíků, Piráti žádají „férové a hlavně efektivní opatření na celoevropské úrovni, které zajistí bezpečnost našich obyvatel a omezí nelegální migraci” a odmítají povinné  přerozdělovací kvóty jako „nefunkční mechanismus”, sdělila AFP mluvčí strany Karolína Sadílková v e-mailu 18. března 2021. 

„Za zásadní považujeme předcházet důvodům, které k migraci vedou - více přispívat na boj proti suchu, boj s chudobou, zakázat nezodpovědné vyvážení zbraní do nestabilních regionů a bojovat za zvyšování vzdělání lidí žijících v postižených regionech. Musíme i posílit ochranu evropských hranic a zefektivnit společnou návratovou politiku,” dodala Sadílková.

To vyplývá i z oficiálního stanoviska Pirátské strany o migraci z listopadu 2020, které je k dispozici zde.

Snímek webové stránky Pirátské strany pořízený 19. března 2021

Pirátská strana se tedy nechystá „prosazovat přijímání migrantů a přijetí eura” bezpodmínečně a za každou cenu. Naopak ve svém programu nabádá k obezřetnosti a stanovuje přesné podmínky. Stejná stanoviska k problematice eura a migrace zaujímá i STAN, což vyplývá ze společné pozice obou stran, která je k dispozici zde v sekci „EU, zahraniční politika a obrana”, ve které stojí: 

„V zahraniční politice se orientujeme na užší mezinárodní spolupráci s podobně smýšlejícími  demokratickými  státy a na obchod, kulturní výměnu a mírovou spolupráci   s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace, změny klimatu a dalších globálních problémů. Kvóty na počty migrantů nepodporujeme.”

2. „Starším lidem nad 70 let zpřísnit podmínky pro držení řidičského průkazu” (VYTRŽENO Z KONTEXTU)

I toto tvrzení je zavádějící. Je sice pravda, že Piráti ve Sněmovně navrhovali zpřísnit podmínky pro držení řidičského průkazu, ale opatření nemířilo výhradně na seniory. Týkalo se kromě lidí nad 70 let i řidičů nováčků, kteří jsou statisticky náchylnější k pochybení. Není tedy pravda, že by si strana brala na mušku pouze starší občany.

V každém případě pirátské návrhy na snížení bodové hranice pro mladé a starší řidiče Sněmovnou nakonec neprošly, takže novela silničního zákona, schválená Parlamentem České republiky 4. března 2020, je neobsahuje

Na sociálních sítích již v minulosti kolovaly dezinformace o tom, že Piráti chtějí seniorům řidičské průkazy odebrat. AFP o tom psala zde.

3. „Piráti zvýšili v hlavním městě daň z nemovitosti o 100 procent” (ZAVÁDĚJÍCÍ)

Je sice pravda, že si Piráti prosadili reformu daně z nemovitosti, ale to zdaleka neznamená, že se daň všude v Praze zdvojnásobí. Naopak, v mnoha městských částech zůstala daň nezměněna nebo se zvýšila pouze částečně. Dopad reformy na daň v různých městských částech je vyčíslen například zde

4. „Zabavování nevyužitých nemovitostí státem, do kterých nastěhují bezdomovce a migranty, chce vedoucí Pirátů v Ústeckém kraji Kateřina Stojanová” (NEPRAVDIVÉ)

Tato dezinformace pravděpodobně vznikla na základě tweetu, ve kterém krajská zastupitelka Pirátů Kateřina Stojanová volá po reformě zákona o sociálním bydlení:

 

V tomto tweetu není ani slovo o bezdomovcích či migrantech. Ty si tam autor dezinformace zřejmě dosadil z obratu„umrznout na ulici”, který Stojanová použila. Ona sama však tuto interpretaci odmítla: „To, o čem jsem psala, je snaha mapovat volné objekty na území obce, komunikovat s vlastníky (potažmo SVJ) nevyužívaných bytových jednotek nebo soukromými investory k jejich odkupu a rozšiřování bytového fondu ve vlastnictví veřejné správy,” napsala AFP v e-mailu 18. března.

Toto vysvětlení dále rozvedla na své facebookové stránce, kde 14. března napsala: „Nechci zabavovat byty lidem, nechci jim do nich stěhovat bezdomovce a migranty a rozhodně nejsem žádná vedoucí Ústeckých Pirátů.”

5. „Staré lidi, kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, chtějí Piráti ukládat do společných hrobů” (VYTRŽENÉ Z KONTEXTU)

Pražská zastupitelka Pirátů Eva Horáková skutečně v listopadu 2019 přišla s nápadem vybudovat hromadnou hrobku zesnulým z domovů pro seniory, kteří nemají příbuzné. Svůj nápad obhajovala tím, že by to starým, opuštěným a nemajetným lidem poskytlo důstojné pietní místo, protože jinak by jejich ostatky skončily na anonymní rozptylové loučce či ve skladišti krematoria. Nápad prý dostala poté, co chtěla uctít památku muže bez příbuzných, který městu Praze odkázal svou pozůstalost, ale nebyla schopna dohledat jeho náhrobek. 

Její návrh však vyvolal vlnu kritiky, a to i ze strany koaličních partnerů. Horáková proto nakonec od svého nápadu odstoupila. V žádném případě se nejedná o oficiální politiku Pirátů a strana to nemá ve svém programu.