Citát přisouzený šéfce ECB Lagardeové o starých lidech, kteří „žijí příliš dlouho”, je falešný

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů Facebooku sdílely údajný citát prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové o tom, že „staří lidé žijí příliš dlouho” a „něco se s tím musí udělat”, což jeden z příspěvků označuje za „genocidu”. Podle ECB však Lagardeová nikdy nic takového neřekla. Citát buď překrucuje její slova z různých projevů nebo záměrně ohýbá varování Mezinárodního měnového fondu, jemuž dříve šéfovala, o ekonomických výzvách spojených s prodlužujícím se věkem populace.

„Lagardeová: ‚Staří lidé žijí příliš dlouho a je to riziko pro globální ekonomiku, něco se s tím musí udělat,’” stojí v tomto příspěvku ze 4. dubna 2021, který již sdílelo přes 1 600 uživatelů. Příspěvek obsahuje fotografii Christine Lagardeové s anglickou verzí údajného citátu a doprovází jej komentář uživatele: „Cílená genocida se stále více potvrzuje”. Některé starší, hojně sdílené příspěvky z minulého roku, jako například tento, ji dokonce nazývají „zrůdou”. 

Snímek facebookového příspěvku pořízený 6. dubna 2021

Fotografie Lagardeové v příspěvku s pozadím hor pochází z roku 2017, kdy se jako tehdejší šéfka Mezinárodního měnového fondu (IMF) zúčastnila panelové diskuse v rámci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Autorem snímku je fotograf agentury Reuters Ruben Sprich. 

Snímek z fotoarchívu Reuters pořízený 6. dubna 2021

Citát je ovšem smyšlený. Po zadání údajného citátu v angličtině do vyhledávače Google vyskákaly pouze příspěvky na sociálních sítích, nebylo však možné dohledat žádný původní zdroj. AFP poté kontaktovala ECB, která potvrdila, že Lagardeová, která se narodila v roce 1956, nikdy nic takového neřekla.

„Tento citát není správný”, řekla AFP mluvčí ECB Valentina Geneva 25. listopadu 2020 prostřednictvím e-mailu. „Vypadá to jako překroucená slova z projevu, který paní Lagardeová pronesla před pěti lety,” dodala s tím, že se pravděpodobně jedná o projev Lagardeové ze 4. března 2016, který pronesla na Massachusettském technologickém institutu (MIT) ještě jako šéfka IMF.

V tomto projevu, nazvaném „Demografické změny a ekonomická prosperita: role fiskální politiky”, Lagardeová řekla, že kromě jižní Asie a subsaharské Afriky čeká zbytek světa včetně nejvyspělejších ekonomik „významný přechod ke stárnutí a snižování populace”. 

„Bude to mít nedozírné následky pro ekonomiku, finanční trhy, společenskou stabilitu i geopolitiku. Pokud něco neuděláme, penzijní a zdravotní systémy nebudou dlouhodobě udržitelné,” řekla tenkrát Lagardeová. 

Snímek projevu Lagardeové na MIT pořízený 6. dubna 2021

Zprávy IMF o ekonomických výzvách dlouhověkosti

Falešný citát se na Facebooku šířil v mnoha jazycích a jeho autenticita byla vyvrácena například ve španělštině, francouzštině či v chorvatštině. Španělský ověřovatel faktů Malditas zmínil tuto zprávu IMF z roku 2012, která se zabývá ekonomickými riziky dlouhověkosti. 

Lagardeová se tiskové konference 11. dubna 2012, na níž byla zpráva představena, nezúčastnila. Hovořil tam však ředitel Divize globální finanční stability José Viñals, který zmínil „obrovské nadcházející náklady na stárnutí, což je dobře známý problém, a další finanční a fiskální náklady, které lze očekávat v důsledku toho, že lidé se budou dožívat vyššího věku, než se nyní očekává.” 

„Jádro problému je v tom, že délka lidského života byla v minulosti soustavně podceňována, a i když se všichni shodneme na tom, že dlouhověkost je dobrá věc, nese s sebou finanční riziko. Peníze na penze mohou dojít,” řekl tenkrát Viñals. 

Zástupkyně ředitele IMF divize monetární politiky a kapitálových trhů Laura Kodresová během té samé tiskové konference dále rozvedla problémy způsobené prodlužujícím se průměrným věkem: 

„Nejříve ze všeho bych ráda uvedla, že žít déle je v zásadě dobrá věc. Nazývat to rizikem se proto může zdát zvláštní. Ale pokud se na věc podíváme z hlediska finančního plánování, existuje jasné riziko spojené s tím, že lidé žijí déle, než se očekávalo,” řekla. 

 

„Téměř všechny země dlouhodobě podceňovaly délku lidského života průměrně o tři roky,” uvedla Kodresová s tím, že riziko se týká „jednotlivců, ale také organizací, které poskytují garantované důchody a penzijní plány, pojišťoven poskytujících roční renty a vlád, které garantují všeobecné starobní důchody.”

 

AFP již v minulosti vyvrátila například konspirační teorii o údajných plánech Billa Gatese na depopulaci planety zde, či tvrzení, že česká Pirátská strana chce okleštit práva seniorů zde

 

COVID-19