Romové demonstrují proti diskriminaci před budovou vlády v Praze 11. 4. 2007 (AFP / Michal Cizek)

Šíří se falešné informace o kriminalitě Romů v ČR a jejich údajných výhodách ve srovnání s většinovým obyvatelstvem

Na sociálních sítích se v posledních dvou měsících opět začaly šířit dezinformace o výhodách českých Romů vůči většinovému obyvatelstvu a o podílu tohoto etnika na celkové míře kriminality v zemi. Není to pravda. Ústava České republiky nedovoluje shromažďovat osobní údaje na základě rasového či etnického původu, tudíž žádné takové statistiky neexistují. 

Text v různých formách sdílejí tisíce uživatelů na Facebooku již řadu let, a to například zde či zde. Uvádí se v něm mimo jiné: „Věznění 12 000 cikánských vězňů nás stojí letos 4 miliardy korun. Sociální dávky pro cikány 20 miliard… Cikáni jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma.”

Image
Snímek facebookového postu pořízený 23. července 2020

Text je plný nepravdivých informací. Pojďme si je projít jednu po druhé.

Tvrzení č. 1: Věznění 12 000 cikánských vězňů nás letos stojí 4 miliardy korun a podíl tohoto etnika na zločinu je 75%”

Ničím nepodložená informace. Když pomineme, že stejná čísla sdílejí lidé již nejméně osm let, není možné k nim vůbec dospět. V České republice totiž neexistují statistiky o počtu vězňů podle rasového či etnického původu, sdělil AFP mluvčí Policejního prezidia ČR David Schön.

„Statisticky sledujeme pouze konkrétní trestné činy, případně věk pachatelů a jejich pohlaví, nikoliv rozdělení pachatelů dle etnického původu či náboženství,” napsal Schön v emailu 23. července 2020. Co se týče údajného podílu Romů na páchání trestných činů ve výši 75%, dodal mluvčí: „Z vlastní dlouholeté zkušenosti mohu jednoznačně vyloučit, že by se uvedená informace zakládala na pravdě.”

Tvrzení č. 2: „Sociální dávky pro cikány 20 miliard”

Ani toto není dohledatelná informace. Stejně jako v případě vězeňské služby nemá stát přehled o příjemcích sociálních dávek na základě jejich rasového a etnického původu. 

„Neevidujeme dávky podle etnika. Je to proti listině základních práv a svobod,” řekl AFP mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Vladimír Dostálek. „Zákony upravující nepojistné sociální dávky jsou aplikovány na všechny osoby stejně, a to bez ohledu na jejich pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, věk, náboženské vyznání, politické přesvědčení a podobně.”

Informace o tom, kolik je ročně vyplaceno na sociálních dávkách v České republice, lze najít na stránkách MPSV zde. Vyplývá z nich, že v loňském roce vyplatil stát na dávkách včetně důchodů něco přes 583 miliard Kč: 

Image
Snímek webové stránky MPSV pořízený 23. července 2020

Tvrzení č. 3: „Cikáni jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma”

I toto je nesmysl. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění stát platí pojistné za příjemce dávek pomoci z hmotné nouze, tj. např. za nezaměstnané, stejně jako za děti, studenty a jinak nezaopatřené osoby. „Pokud někdo není z nějakého důvodu v pracovním poměru, nemocenské odvody za něj provádí stát,” řekl Dostálek. 

Případy, kdy je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu, jsou uvedeny v paragrafu 7 zákona č. 48/1997 Sb.:

Image
Snímek webové stránky sbírky zákonů pořízený 23. července 2020

Nikde v zákoně není zmínka o romském či jiném etniku. I zde totiž platí, že by evidence podle etnického původu byla protiústavní.

Tvrzení č. 4: „Je pravidlem, že cikánovi platí advokáta u soudu stát”

Podle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním má kterýkoliv obviněný u soudu nárok na bezplatnou obhajobu dosvědčí-li, že nemá dostatek prostředků, aby si náklady na ní uhradil sám. Toto se týká kohokoliv, kdo v ČŘ stane před soudem bez ohledu na etnický či rasový původ.

V České republice se k romské národnostní menšině přihlásilo během sčítání lidu v roce 2017 celkem 240 300 lidí, což představovalo 2,2 % z celkové populace země. Jde o poslední oficiální statistiku počtu romského obyvatelstva v České republice. Skutečné číslo je ovšem pravděpodobně vyšší, neboť někteří Romové nedeklarují svou příslušnost k národnostní menšině kvůli „strachu ze stigmatizace, diskriminace až po nevnímání vlastní osoby jako příslušníka národnostní menšiny,” píše se ve vládní Zprávě o stavu romské menšiny v České republice z roku 2018. 

Romové čelí v České republice i jinde v Evropě systémové diskriminaci. Menšina se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti a s nízkou úrovní vzdělanosti, kterou má na svědomí především dlouholetá politika umísťování romských dětí do zvláštních škol a zařízení pro děti se sníženou schopností se vzdělávat. Na sociálních sítích je romská menšina často terčem útoků, a to nejen v ČR, ale i na Slovensku a jinde ve střední a východní Evropě. AFP již o dezinformacích týkajících se Romů informovala v češtině zde a ve slovenštině zde, zde, zde a zde.

Chcete, aby agentura AFP ověřila nějakou informaci? Napište nám!

Kontaktujte nás