Česká republika neposkytla své občany jako dobrovolníky pro klinickou studii experimentální vakcíny

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů Facebooku sdílely v posledních několika týdnech příspěvky tvrdící, že všichni lidé očkovaní proti onemocnění Covid-19 v České republice jsou v podstatě dobrovolníci pro probíhající klinickou studii experimentální, dosud neschválené vakcíny. Jako důkaz byl citován anglickojazyčný dokument z webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, k němuž ovšem nebyl poskytnut odkaz. Toto tvrzení je nepravdivé: SÚKL pro AFP potvrdil, že bez souhlasu dobrovolníků se žádné klinické testy neprovádějí a že všechny vakcíny proti Covid-19 používané v České republice jsou již řádně zaregistrované. 

„Dokument z webu SUKLu – jediný v angličtině, jinak vše v češtině,” stojí v tomto příspěvku z 2. května 2021, který již sdílelo přes 1 600 uživatelů. „Česká republika se dobrovolně přihlásila do klinické studie používání experimentální vakcíny Covid 19…Aby toto mohlo probíhat, protože ta vakcína nikde na světě není schválená, je prostě experimentální, tzn. že probíhají klinické studie, tak aby se mohla používat, musí být nouzový stav.”

Snímek facebookového příspěvku pořízený 7. května 2021

Informace o tom, že lidé podstupující očkování proti nemoci Covid-19 jsou vlastně dobrovolníci pro klinické testování neschválených vakcín, koluje na sociálních sítích již nejméně od března, například zde či zde. Podobné příspěvky se objevily i na Slovensku, o čemž jsme informovali zde.

AFP proto kontaktovala SÚKL, jehož mluvčí Klára Brunclíková označila příspěvek za „dezinformaci” a potvrdila, že Česká republika se nemůže sama dobrovolně přihlásit do klinického hodnocení žádného neschváleného léčiva. 

„O provedení klinického hodnocení musí někdo požádat, takzvaný zadavatel studie,” sdělila Brunclíková v e-mailu zaslaném 6. května 2021. Takový požadavek však žádná z farmaceutických firem nevznesla, řekla. 

V každém případě však podle mluvčí v České republice nelze na někom provádět klinickou studii bez jeho souhlasu. „V klinické studii má každý subjekt volbu, zda se chce nebo nechce klinického hodnocení účastnit. Není možné, aby byl někdo zařazen proti své vůli,” řekla. 

SÚKL prostřednictvím Brunclíkové AFP dále sdělil, že v České republice jsou v rámci očkování používány pouze registrované vakcíny proti Covid-19, takže jejich použití není klinickým hodnocením.

ČR nyní objednává čtyři typy vakcín, a to od výrobců Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Všechny čtyři byly registrovány v Evropské unii a mají tudíž klinické testy ukončené. Podle informací na stránce Ministerstva zdravotnictví bylo k dnešnímu dni v ČR podáno již přes 3,5 milionu dávek vakcíny proti Covid-19. 

„V ČR není a ani nebylo dosud schváleno žádné klinické hodnocení, které by se týkalo použití neregistrované vakcíny proti Covid-19,” sdělila AFP Brunclíková. Nadále ovšem probíhají studie kontrolující bezpečnost a účinnost již schválených vakcín. 

Jedná se o tyto tři případy: 

1. Poregistrační sledování bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19: jak již název napovídá, tato studie sleduje jen řádně registrované vakcíny

2. Dynamika postvakcinačních protilátek anti-SARS-CoV-2 u zaměstnanců SZÚ a dobrovolníků: této studii podléhá jen limitované množství subjektů, a navíc se znovu jedná pouze o již registrované vakcíny

3. Protilátková a buněčná odpověď v odstupu 28 dní po podání první dávky COVID-19 vakcíny (Moderna) u klinicky stabilních pacientů s funkční transplantovanou ledvinou: tato studie se vztahuje jen na velmi omezené množství pacientů a sledována je jen vakcína od výrobce Moderna, která je řádně zaregistrována a jako taková má ukončené klinické studie

Z informací SÚKLu tedy vyplývá, že v České republice neprobíhá žádná klinická studie „experimentální vakcíny” proti onemocnění Covid-19. Všechny podávané vakcíny byly řádně schváleny na úrovni Evropské unie, takže toto tvrzení je nepravdivé. 

AFP již v minulosti vyvrátila řadu nepravdivých tvrzení o vakcínách proti Covid-19, například zde, zde či zde.

COVID-19