People wait to receive a dose of the Pfizer-BioNTech vaccine against COVID-19 at the vaccination center set up at the University City Exhibition Center and Congress in Coyoacan, Mexico City on March 24, 2021. (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP) (AFP / Claudio Cruz)

Riziko „imunitního úniku” neospravedlňuje zastavení plošné vakcinace

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sociálních sítí šířily v průběhu března v různých jazycích varování belgického vědce tvrdícího, že probíhající plošné vakcinace proti onemocnění Covid-19 mohou způsobit „globální katastrofu” způsobenou „virovým imunitním únikem”. Podle expertů, které AFP kontaktovala, sice k posílení viru a jeho úniku může dojít, ale plošná vakcinace mu naopak může zabránit, takže rozhodně není důvod k tomu ji zastavovat. Odborníci navíc tvrdí, že mutace viru je normální jev, ale to ještě neznamená, že se virus stává více nakažlivým a nebezpečnějším.

„Rozšířená a přísná preventivní opatření proti infekcím v kombinaci s plošnými vakcinačními kampaněmi používajícími nedostatečné vakcíny nepochybně povedou k situaci, kdy se pandemie stále více vymkne kontrole”, stojí v tomto článku, který na Facebooku sdílely tisíce lidí, například prostřednictvím tohoto příspěvku z 19. března 2021. Podobný text se šířil také zde či zde

Snímek facebookového příspěvku pořízený 31. března 2021

Zdrojem tvrzení je vlámský vědec Geert Vanden Bossche, který se na svém twitterovém účtu představuje jako „nezávislý poradce při výzkumu vakcín”. Podle vlastních slov pracoval v několika farmaceutických společnostech a pro Nadaci Billa & Melindy Gatesových. 

Texty šířící se po internetu čerpají z dvou verzí dopisu, který Bossche podle svých slov zaslal „kvalifikovaným odborníkům a organizacím po celém světě”.

Jednu z verzí dopisu, která jeho argumenty shrnuje, Bossche údajně prezentoval na setkání vakcinologů v Ohiu. Druhý dopis, který je delší a zachází do technických detailů, sdílel například francouzský portál France Soir

Bosscheho texty se nadále šíří v několika jazycích a tvrzení v nich již byla vyvrácena například zde a zde. Také AFP již o těchto dezinformacích psala ve francouzštině a v holandštině.

Před čím Geert Vanden Bossche varuje?

Vědcova teorie je založena na myšlence, že plošná vakcinace, která momentálně probíhá v mnoha zemích světa, je potenciálně nebezpečnější než samotný virus. Podle něj by totiž očkování mohlo způsobit masívní „virový imunitní únik”, což znamená, že by se vyvinuly varianty daleko odolnější vakcínám, a tudíž daleko nebezpečnější. 

Podle odborníků, které AFP kontaktovala, sice toto teoretické riziko existuje, ale lze mu předejít právě rychlou a masivní očkovací kampaní. V žádném případě to neznamená, že by se vakcinace měla zastavit, právě naopak. 

Zastavení očkování by nezabránilo výskytu nových variant viru, neboť většina z nich se objevila již před začátkem vakcinace. Naopak, volné šíření viru by usnadnilo vývoj mutací, čímž by se zvýšilo riziko výskytu nakažlivějších či nebezpečnějších variant.

Viry mutují neustále

Podle Geerta Vanden Bossche je Sars-Cov-2 vysoce náchylný k mutacím. Toto tvrzení je zavádějící.

V momentě, kdy virus vnikne do buňky, začne se reprodukovat za účelem rychlého rozšíření v organismu. Při každé replikaci dojde k drobným chybičkám v přenosu informací o virovém genomu. Virový genom je tudíž neustále modifikován, i když ve většině případů tyto změny nejsou nijak důležité. 

Jakýkoliv virus, zvláště ten, který je hodně rozšířený, neustále mutuje a adaptuje se. Výskyt nových variant sledují pečlivě vědci po celém světě, jak uvedla AFP v této březnové reportáži. 

Koronaviry však mají tu zvláštnost, že jsou oproti jiným RNA virům stabilnější. „Narozdíl od jiných RNA virů mají koronaviry systém pro opravu chyb při kopírování”, řekl AFP Michel Moutschen, vedoucí oddělení infekčních onemocnění a profesor imunopatologie na univerzitě v Liège. „To znamená, že pravděpodobnost závažných mutací je daleko nižší než například u viru HIV.” 

Moutschen dodal: „Je třeba si uvědomit, že spike protein, který podléhá těmto ‚únikajícím’ mutacím, je přesně to, co virus používá k proniknutí do našich buněk: množství mutací schopných uniknout bez toho, že by oslabily sílu viru, je proto omezené.” Virus se podle něj nemůže měnit libovolně: „To je jako s autem: můžete donekonečna měnit barvu jeho kol, ale nikdy neuvidíte auto se čtvercovými pneumatikami,” řekl profesor AFP v rozhovoru 22. března 2021.

Teoretické riziko imunitního úniku, jemuž lze zabránit plošným očkováním

Zmíněný „imunitní únik” je schopnost viru „uniknout” protilátkám vyprodukovaným po podání vakcíny či jinou reakcí imunitního systému. Může k němu dojít v případě vzniku odolné mutace.

Tuto tezi Bossche rozvíjí v kratší verzi svého varovného dopisu , kde uvádí, že „probíhající plošné očkovací kampaně s vysokou pravděpodobností dále posílí adaptabilitu viru a zvýší jeho schopnost imunitního úniku, neboť žádná z existujících vakcín nebude schopna zabránit replikaci a přenosu nových virových variant. Čím více budeme tito vakcíny používat uprostřed pandemie, tím se virus stane nakažlivějším.” 

Aby se předešlo „globální katastrofě“, Bossche požaduje „okamžité ukončení všech probíhajících očkovacích kampaní proti Covid-19“. O riziku imunitního úniku se začalo mluvit v době, kdy se v určitých variantách Sars-Cov-2 objevila mutace E484K, jež se zdá být schopna snížit odhalitelnost viru pomocí protilátek, a tedy i jeho neutralizaci. 

Vědci se o toto riziko zajímají zejména v souvislosti s počtem podaných dávek vakcíny a intervalu mezi těmito dvěma dávkami. Studie publikovaná 9. března 2021 týmem vědců z Princetonské univerzity, která je k dispozici v plném rozsahu zde, vysvětluje, že „po aplikaci první dávky dvoudávkové vakcíny proti SARS-CoV-2 se v případě silné imunitní reakce sníží riziko infekce, ale pokud je imunitní reakce proti první dávce slabá, je tu naopak nebezpečí, že v dlouhodobém horizontu může zvýšit potenciál viru k „úniku.”

Aby se toto riziko eliminovalo, je podle vědců potřeba proočkovat populaci co nejrychleji. Narozdíl od Bossche nedoporučují plošnou vakcinaci zastavit, ale naopak ji ještě zrychlit. 

Tento závěr sdílí i profesor Michel Moutschen. „Pokud dáte každý den do mraveniště velmi malé množství insekticidu, zabijete sice několik procent mravenců, ale někteří mravenci se stanou vůči jedu velmi odolní. Pokud ale do mraveniště vložíte velké množství jedu najednou, mutanti nebudou schopni přežít, “ řekl. 

„Je to princip Darwinovy teorie: pokud se virus intenzivně rozmnožuje v přítomnosti slabé imunitní reakce, dojde k selekci rezistentních mutací,” řekl Moutschen, podle kterého „mnoho odborných článků” dokazuje, že v průměru imunita získaná díky vakcínám je silnější než ta, kterou organismus získá po prodělání infekce přírodní cestou. „Vakcíny jsou tudíž efektivní způsob, jak co nejvíce zredukovat šanci viru k tomu, aby zmutoval.” 

Světová zdravotnická organizace (WHO) k tomu dodává: „Pokud neudržíme optimální míru očkování, nemoc se vrátí“ a „pokud lidé nebudou očkováni, již téměř vymýcené choroby jako kašel, obrna a spalničky se rychle se znovu objeví.”

Poodle studie publikované v lednu 2021 odborným časopisem Cellular & Molecular Immunology existuje korelace mezi závažností příznaků pacientů s onemocněním Covid-19 a množstvím protilátek produkovaných těmito pacienty. Pacienti se slabými příznaky vyvinuli jen málo neutralizujících protilátek, což poskytuje možnost imunitního úniku viru. „Očkování toto riziko snižuje”, uzavřel profesor Michel Moutschen.

Neexistují žádné důkazy toho, že by vakcíny způsobily mutace viru

Bossche tvrdí, že kvůli vakcínám se začne objevovat čím dál více nových a více nakažlivých variant viru, čímž se „poměrně neškodný vir promění v biologickou zbraň hromadného ničení”. 

Podle Pascala Cépeyho z francouzské vysoké školy pro studium veřejného zdraví EHESP není v této chvíli možné z dostupných dat vyvodit, zdali jsou „varianty viru vyvolány očkováním”. 

„S každou infekcí hostitelského organismu se virus rozmnožuje a vytváří chyby v kopii”, což mu „čas od času dává výhodu” a umožňuje mu „snadněji se rozšířit”, řekl. To podle něj vysvětluje to, že „čím více je virus v populaci přítomen, tím více má možností nalézt řešení problému jako plošné očkování či hromadná imunita”. 

„Ideální strategií je udržovat hladinu přítomnosti viru v populaci na co nejnižší úrovni a očkovat co nejrychleji,“ řekl Crépey. To podle něj ponechá viru „co nejméně času a příležitosti, aby si vytvořil odolnost vůči vakcínám.”

Tento názor sdílí i několik vědců z projektu Flanders Vaccine, který sdružuje odborníky v oblasti imunoterapie a vakcín pro lidi i zvířata. Ti agentuře AFP prostřednictvím e-mailu sdělili, že riziko, že vakcína způsobí výskyt variant Covid-19, není vyšší než v případě, že by by se koronavirus volně šířil. „K mutacím by pravděpodobně došlo i bez vakcín. Vždy je třeba vážit poměr rizika a přínosu: pokud lidi nenaočkujete, varianty budou stejně smrtelné. A pokud je neochráníte, riskujete, že prostě zemřou.“

Některé z mutací Sars-Cov-2, například anglická či jihoafrická varianta, se objevily ještě před zahájením očkovacích kampaní. Nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí RIVM tvrdí, že tyto varianty a jejich možné důsledky pečlivě sleduje.

Podle Flanders Vaccines je možné již vyvinuté vakcíny rychle přizpůsobit novým variantám. „Přizpůsobit vakcíny novým mutacím je celkém snadné,“ řekl AFP jeden z vědců tohoto projektu v rozhovoru 19. března 2021. Podle něj „druhá generace vakcín“, které jsou nyní vyvíjeny, „již obsahuje nové mutace viru.” Vakcínu první generace Johnson & Johnson doporučuje WHO, neboť ji považuje za účinnou i v zemích, kde se již vyskytují nové varianty viru.

Imunita získaná díky vakcíně neohrožuje přirozenou imunitu

Bossche také tvrdil, že po vakcinaci proti Covid-19 by lidé ztratili nejen specifickou ochranu proti koronaviru, ale také „přirozenou nespecifickou imunitu”. 

Podle profesora Moutschena to však nedává žádný smysl, protože „vakcíny nemají na přirozenou imunitu žádný vliv.” 

Podle francouzského regionálního centra pro informace a prevenci proti AIDS CRISP spoléhají vakcíny na to, že kromě získané imunity mají organismy i přirozenou imunitu. V současnosti panuje ve vědecké komunitě shoda o tom, že globální očkování funguje. To AFP sdělila v e-mailu 25.března 2021 i Evropská agentura pro léčiva EMA: „Ve vědecké komunitě panuje velmi široká shoda na tom, že vakcíny jsou schopny zabránit šíření nakažlivých chorob včetně Covid-19.” 

„Bezpečné a efektivní vakcíny proti Covid-19 chrání lidi proti závažné chorobě, která by jinak mohla vést až k hospitalizaci a úmrtí. To je velmi důležité zejména pro zdravotníky a rizikové skupiny populace jako jsou senioři či chronicky nemocní,” tvrdí EMA.

Zatímco pandemie Covid-19 si již po celém světě vyžádala více než 2,7 milionu obětí, mnoho zemí se nyní snaží naočkovat co nejvíce lidí v co nejkratší době. K 29. březnu 2021 bylo podáno více než 462 milionů dávek vakcín. Zvyšující se tempo očkování nahrává vzniku nepravdivých či zavádějících informací o vakcínách, jejich účinnosti a vedlejších účincích.


AFP již vyvrátila řadu dezinformací o očkování proti onemocnění Covid-19, naposledy například zde, zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY