Vyschlé dno říčního koryta řeky Rýn v Duesseldorfu v západním Německu 25. července 2022 ( AFP / Ina FASSBENDER)

Příspěvky na sociálních sítích srovnávají meteorologické mapy, aby zpochybnily globální oteplování

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

V červenci se na sociálních sítích objevily příspěvky zpochybňující globální oteplování tím, že srovnávaly meteorologickou mapu německé televize z roku 2017 s mapou z roku 2022, která sice ukazovala nižší teploty, ale byla výrazně červenější. Odborníci se však shodují na tom, že změna klimatu je reálný problém. Dotyčná televizní stanice AFP sdělila, že před dvěma lety přešla na nový formát zpráv o počasí, který pro větší přehlednost a srozumitelnost používá nejen čísla, ale i barvy. Tyto mapy doprovázelo zavádějící tvrzení, že takto média manipulují s informacemi o globálním oteplování. Tentýž kanál používá stejný formát již desítky let používá v jiném programu, přičemž pro všeobecné předpovědi používá zelenou barvu.

„Mezi těmi dvěma fotografiemi je rozdíl pět let. Nic neukazuje lépe, jakými metodami je veřejnost manipulována. Fakt peklo!“ tvrdí text tohoto příspěvku z 23. července 2022, který na Facebooku sdílelo přes 1000 uživatelů.

Srovnání obou map s obdobnými tvrzeními o údajné mediální manipulaci byly sdíleny i v mnoha dalších jazycích včetně slovenštiny, rumunštiny, angličtiny, chorvatštiny či finštiny.

Přestože se odborná veřejnost již dlouho shoduje na tom, že globální oteplování je reálný problém, na sociálních sítích se šíří čím dál tím více příspěvků, které se snaží popírat či alespoň zlehčovat velikost a rozsah klimatických změn. Často jsou jejich cílem mainstreamová média, o nichž kritici tvrdí, že dopad klimatických změn systematicky zveličují, a jako příklad dávají právě různé meteorologické mapy vytržené z kontextu. Agentura AFP již o takových případech psala například zde nebo zde.

Z komentářů pod těmito zavádějícími příspěvky vyplývá, že mnoho uživatelů skutečně v klimatické změny nevěří:

 

 

 

 

Snímky komentářů pod zavádějícími facebookovými příspěvky pořízené 1. srpna 2022

První mapa z roku 2017

Agentura AFP zjistila, že meteorologické mapy v zavádějícím článku byly převzaty z německého zpravodajského pořadu Tagesthemen, který vysílá německá veřejnoprávní televize ARD.

První mapa byla součástí předpovědi počasí z 21. června 2017 a lze ji vidět zde na YouTube v čase 1:37.

Předpověď počasí uvádí hlasatelka Claudia Kleinert. Na severu hlásí teploty 20-26 stupňů Celsia, na západě a jihozápadě 33-38 stupňů.

Snímek zavádějícího příspevku na Facebooku (vlevo) a předpovedi počasí z 21. června 2017 uverejněné na Youtube (vpravo)

Druhá mapa z roku 2022

Obrázek s červenou meteorologickou mapou pochází rovněž z pořadu Tagesthemen, který uvádí Claudia Kleinert. Snímek byl pořízen při vysílání z 20. června 2022, tedy o den dříve, než je uvedeno na koláži sdílené na sociálních sítích. Záběry jsou rovněž k dispozici na YouTube a scéna s červenou mapou počasí začíná ve 34:33.

Kleinert v relaci uvádí, že teploty dosáhly 20 až 25 stupňů Celsia na severu Německa a 26 až 32 stupňů na jihu. Jsou tedy nižší než u mapy z doby před pěti lety, u které byl použit „zelený“ formát.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku (vlevo) a předpovědi počasí z 20. června 2022 na Youtube (vpravo)

V další části pořadu jsou k vidění různé další zelené mapy, které se netýkají přímo naměřených nebo předpovídaných teplot, ale jedná se o obecné předpovědi na následující dny, které kromě teploty zohledňují i srážky.

Různé týmy vytvořily různé mapy

Příprava předpovědi počasí v relaci Tagesthemen se v posledních letech vyvíjela. Na začátku roku 2020 síť ARD spustila společné meteorologické centrum zodpovědné za přípravu mnoha zpráv o počasí a předpovědí, které se vysílají v různých pořadech a programech ARD, včetně pořadu Tagesthemen.

Provozem tohoto centra, nazvaného ARD-Wetterkompetenzzentrum (Kompetenční centrum ARD pro počasí, pozn. překl.), byl pověřen regionální vysílatel HR (Hessischer Rundfunk neboli Hesenský rozhlas).

Jak agentuře AFP vysvětlila mluvčí HR Sabine Renken, do konce roku 2019 se předpovědi počasí pro program Tagesthemen připravovaly externě.

„Do konce roku 2019 vytvářela meteorologické mapy pro Tagesthemen externí meteorologická společnost Cumulus a pořad Tagesthemen je od ní přebíral,“ uvedla Renken v e-mailu zaslaném agentuře AFP 27. července 2022.

„Až do konce roku 2019 ukazovaly dodané teplotní mapy v relaci Tagesthemen teplotu výhradně v číslech - zelené pozadí nemělo s teplotou žádnou souvislost,“ pokračovala dále Renken.

Mluvčí ještě dodala, že další zpravodajský pořad ARD, Tagesschau, „ukazuje teplotu jak číselně, tak prostřednictvím barevných ploch“.

Německá redakce AFP již letos vyvrátila podobná zavádějící tvrzení o meteorologických mapách z pořadu Tagesschau jak v červnu, tak v červenci.

V roce 2019 pořad Tagesschau reagoval na obvinění, že manipuloval s mapou počasí, aby záměrně zveličil dopady změny klimatu. V prohlášení se uvádí, že „barvy umožňují odhadnout, jak vysoké budou teploty i tam, kde není uvedeno žádné číslo“.

Zpravodajská stanice: ne alarmismus, pouze srozumitelnost

Renken také 26. července agentuře AFP sdělila, že když ARD-Wetterkompetenzzentrum převzalo v lednu 2020 výrobu předpovědí počasí, došlo ke sjednocení designu v rámci jednotné prezentace i v pořadech Tagesschau a Tagesthemen.

Barevné i číselné zobrazení teploty se na meteorologických mapách v Tagesschau používá již více než 30 let, vysvětlila mluvčí.

„Teplotní předpověď pomocí barev umožňuje odhadnout, jak vysoké budou teploty i tam, kde není uvedeno žádné číslo. Nejde o alarmismus nebo poplašné zprávy, ale o to, aby grafické řešení bylo co nejjasnější a nejrychleji pochopitelné.“

„Barevná škála sahá od tmavě červené pro vysoké teploty po modrou pro nízké teploty. Vybarvení upravuje redakce Hessischer Rundfunk v závislosti na ročním období, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost. Například 5 stupňů Celsia v létě by bylo označeno modře, ale v zimě by se používala žlutá nebo oranžová barva,“ řekla Renken.

Tagesschau již léta používá pro meteorologické mapy dva formáty: jeden používá červené odstíny a zaměřuje se pouze na teplotu pro konkrétní den a druhý ukazuje obecný odhad počasí pro následující dny. Příkladem je vysílání z června 1999 (od 15:25), kde byla červená barva použita i pro teploty 25-30 stupňů Celsia.

Například ve vysílání Tagesschau z července 2010 je také vidět použití různých map. Na obrázcích z vysílání níže je vlevo „červená“ mapa předpovědi teploty a vpravo obecnější předpověď včetně oblačnosti na následující dny:

Snímek vysílání Tagesschau z 15. července 2010 ze záznamu na YouTube

Co se týče relace Tagesthemen, ta přijala tento formát v roce 2020, například zde pro červen 2020, zde pro červenec a zde pro srpen. Tagesthemen použil červeně zbarvené meteorologické mapy také v létě 2021, například zde pro červen, zde pro červenec a zde pro srpen.

Snímky z předpovědí počasí v relaci Tagesthemen v různých odstínech červené za červen (vlevo), červenec (uprostřed) a srpen (vpravo) 2020. Snímky ze záznamu zverejněném na Youtube byly pořízeny 27. července 2022

Léta jsou stále teplejší

Přestože ne každý extrémní meteorologický jev lze přičíst změně klimatu, odborníci a vědci v současnosti skutečně pozorují systematické změny klimatu. Léta v Evropě jsou stále teplejší a sušší, jak ukazuje srovnání teplotních výkyvů v Evropě v porovnání s předchozími roky:

Rozdíly v letních teplotách (červen – srpen) v Evropě od roku 1950 do roku 2021 v porovnání s průměrem v letech 1991 – 2020

To potvrzují i meteorologické ústavy v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Ve společném hodnocení letního počasí od roku 2020 národní meteorologické ústavy těchto tří zemí uvedly: „Léta ve Švýcarsku, Německu a Rakousku se od 90. let 20. století výrazně oteplila.“ Podle vědců budou vlny veder častější a delší. V hodnocení se dále uvádí: „To co bylo v minulosti považováno za extrémně horké léto, je nyní léto průměrné.“

Odborníci tvrdí, že vlny veder jako ty dvě, které nedávno zasáhly velkou část Evropy, nebo rekordní vedra, která zasáhla Indii a Pákistán v březnu 2022, jsou neklamným důkazem změny klimatu.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) pravidelně vydává zprávy, které jsou vědeckou komunitou považovány za spolehlivý a respektovaný zdroj informací o globálním oteplování. Dne 4. dubna 2022 zveřejnil IPCC poslední část své šesté hodnotící zprávy, v níž vyzval k dalekosáhlým opatřením. Odborníci navrhují strukturální změny, které by měly zabránit průměrnému oteplení o 3,2 stupně do roku 2100, což by mohlo učinit některé části světa neobyvatelné.

V první části šesté hodnotící zprávy, která byla zveřejněna 9. srpna 2021, se jasně uvádí, že „je zřejmé, že vlivem člověka došlo k oteplení atmosféry, oceánů a povrchu pevniny“.

Článek preložil/-a
Změna klimatu