Ranní dopravní špička v Los Angeles 25. ledna 2024 ( AFP / Frederic J. BROWN)

Britská studie nezjistila, že elektromobily znečišťují ovzduší více než auta se spalovacími motory

Zatímco USA i EU postupně přecházejí na elektromobily, na sociálních sítích se šíří příspěvky citující zprávu o emisích z pneumatik, podle níž by vozy na elektrický pohon měly znečišťovat ovzduší výrazně více než auta se spalovacími motory. Jedná se však o chybnou interpretaci, neboť zpráva porovnává pouze emise pevných částic z výfuků s emisemi z pneumatik: nesrovnává elektromobily s auty na fosilní paliva a nezohledňuje vliv skleníkových plynů vypouštěných z výfuků. Jakkoliv se výroba a způsob nabíjení elektromobilů podílí na dopadu na životní prostředí, podle odborníků jsou k němu stále celkově šetrnější než auta spalující benzín či naftu.

„Podle studie provedené ve Velké Británii elektrická vozidla znečišťují životní prostředí mnohem více než jejich protějšky na benzin a naftu,“ tvrdí tento příspěvek na Facebooku z 16. března 2024, který sdílelo více než 2 200 uživatelů. Jako zdroj pro své tvrzení uvádí „studii nezávislé globální testovací a výzkumné skupiny Emissions Analytics z roku 2022“.

Příspěvek odkazuje na blog bývalého poslance Lubomíra Volného, jehož dezinformace již AFP v minulosti kontrolovala. Podle Volného zpráva „zjistila, že během cesty 1 000 mil (cca 1600 km) vypustí elektromobily do okolního prostředí 1 850krát více škodlivin než vozidla poháněná fosilními palivy, a to v důsledku jejich vyšší hmotnosti, která více opotřebovává pneumatiky“. Jako zdroj uvádí The People's Voice, webovou stránku, kterou AFP v minulosti ověřovala již mnohokrát (například zde nebo zde).

Podobná tvrzení se objevila i v dalších jazycích, včetně angličtiny, francouzštinyřečtiny či rumunštiny

Zpráva (archiv) společnosti Emissions Analytics však porovnávala hmotnostní emise částic z výfuků s emisemi způsobenými opotřebením pneumatik za „normálních“ jízdních podmínek u různých vozidel. Neobsahovala přímé srovnání mezi elektromobily a vozidly na fosilní paliva a experiment nebral v úvahu emise oxidu uhličitého (CO2).

Image
Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 3. dubna 2024

Srovnání emisí částic z výfuků a emisí z opotřebení pneumatik 

Při analýze byly sledovány emise částic z různých druhů vozidel. Jak je uvedeno ve zprávě, společnost Emissions Analytics porovnávala „reálné emise částic ve výfukových plynech s emisemi vzniklými z opotřebení pneumatik, obojí při ‚normální‘ jízdě“. 

Emissions Analytics zjistila, že „druhý zmíněný typ emisí je ve skutečnosti přibližně 1850krát vyšší než ten první“. 

To, co se ve výzkumu občas označuje jako „emise z výfuku“, jsou ve skutečnosti „emise pevných částic z výfuku“, které se liší od emisí CO2 (archiv). Generální ředitel a zakladatel společnosti Emissions Analytics Nick Molden (archiv), řekl AFP 21. března 2024, že zpráva „porovnává hmotnost drobných částic vylučovaných pneumatikami při jejich opotřebení s částicemi ve výfukových plynech, čímž dospějeme k poměru 1 850 ku jedné“. Tento výsledek „je správný a stojíme si za ním“, dodal. 

Zatímco emise z výfuku postupně klesají díky čím dál účinnějším výfukovým filtrům, „emise z opotřebení pneumatik rostou, protože vozidla jsou stále těžší a řidič má k dispozici větší výkon a točivý moment“,  uvádí zpráva.

Molden uvedl, že příspěvky na sociálních sítích výsledky výzkumu zkreslují, protože naznačují, že přímo srovnává elektrická a palivová vozidla, „zatímco jsou porovnávány emise z výfuku s emisemi z pneumatik - a to bez ohledu na typ vozu.“

Jeho společnost prý v žádném případě nezjistila, že by elektromobily znečišťovaly ovzduší více.

„To by byl zcela falešný závěr, a to i kvůli významným emisím CO2 z výfuku,“ řekl 21. března agentuře AFP. „Emise z pneumatik jsou problémem, který je třeba zmírnit, nikoli důvodem, proč vůbec neelektrifikovat.“

Simona Onori, docentka energetických věd a inženýrství na Stanford University (archiv), v rozhovoru 22. března uvedla , že „znečištění způsobené opotřebením pneumatik je problémem pro všechna vozidla, ať už jsou poháněna elektřinou nebo fosilními palivy“.

Emise skleníkových plynů

Několik nezávislých odborníků agentuře AFP potvrdilo, že elektromobily mají na životní prostředí celkově menší dopad než auta na benzinový pohon.

Elektromobily jsou však kvůli hmotnosti baterie obvykle těžší než ostatní automobily. To urychluje opotřebení jejich pneumatik a vede k většímu množství emisí z nich, uvedla Onori.

Ve srovnání s jinými zdroji znečištění, například emisemi CO2 z výfuků, je však tento rozdíl relativně malý.

„Pokud mluvíme o změně klimatu, jsou emise z opotřebení pneumatik do značné míry nepodstatné,“ řekl 25. března agentuře AFP Dennis Wamsted, analytik z Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (archiv). „Pokud se bavíme o emisích skleníkových plynů, elektromobily jsou mnohem čistší než auta na benzín či naftu.“

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „typický elektromobil v Evropě během svého životního cyklu produkuje méně skleníkových plynů (GHG) a látek znečišťujících ovzduší nebo hluku ve srovnání se svým benzinovým nebo dieselovým ekvivalentem“ (archivováno zde). Agentura EEA rovněž uvádí, že emise jsou u elektromobilů sice obvykle vyšší ve fázi výroby, to je ale vyváženo nižšími emisemi v následné fázi používání.

To potrvzuje i studie společnosti Volvo z roku 2020, která zjistila, že při výrobě elektrického modelu SUV produkuje o 70% více emisí CO2 než při výrobě srovnatelného modelu SUV s benzinovým motorem. Přesto však dospěla k názoru, že když se vezme v úvahu celý životní cyklus elektromobilu, je pro životní prostředí méně škodlivý než model se spalovacím motorem. Také tato studie byla na sociálních sítích chybně interpretována, o čemž AFP informovala zde

Analýza americké nevládní organizace International Council on Clean Transportation z roku 2021 (archiv) uvádí, že elektromobily ve Spojených státech vytvoří v průběhu svého životního cyklu - tj. od výroby až po likvidaci - až o 68 % méně emisí skleníkových plynů než automobily se spalovacími motory, a to navzdory skutečnosti, že energetická síť je stále závislá na fosilních palivech (archiv).

Podle odborníků se elektromobily stanou ještě ekologičtějšími, jakmile se energetický sektor posune směrem k udržitelným zdrojům a zlepší se účinnost baterií.

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že pokud jsou elektromobily poháněny nízkouhlíkovou elektřinou, „představují mechanismus pro významné snížení emisí skleníkových plynů z největších zdrojů v odvětví dopravy, včetně automobilů“ (archiv).

Jeremy Michalek, profesor z Carnegie Mellon University (archiv), 22. března zdůraznil, že je třeba vyvíjet „automobilový a energetický sektor souběžně“. 

Bidenova vláda v USA oznámila 20. března revidované normy znečištění pro osobní a nákladní automobily, které mají urychlit přechod amerického automobilového průmyslu na elektrickou energii. Cílem je, aby do roku 2030 tvořily elektromobily 50% nových vozidel.

Strategie Evropské komise počítá s investicemi do bateriových elektrických vozidel jako jedním ze způsobů, jak do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Počet elektromobilů v České republice sice v říjnu 2023 vzrostl na více než 20 000, ale v rámci EU jsme v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel stále na předposledním místě, uvedl portál Oenergetice.cz (archiv).

Image
Počet nových automobilů prodaných v Evropské unii v letech 2022 a 2023 podle zdrojů energie. Zdroj: Evropského sdružení výrobců automobilů (AFP / ANIBAL MAIZ CACERES)

Agentura AFP nedávno vyvrátila zavádějící tvrzení, že EU plánuje zakázat opravy vozidel starších 15 let. Úplný seznam našich článků týkajících se životního prostředí a klimatu je k dispozici zde.

Chcete, aby agentura AFP ověřila nějakou informaci? Napište nám!

Kontaktujte nás