Toto video nedokazuje, že po očkování dochází ke změnám v krvinkách

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Desítky tisíc uživatelů sociálních médií sdílely od konce srpna německé video, jehož aktéři tvrdí, že objevili závažné změny v krvi očkovaných pacientů. Tito odpůrci vakcín dále naznačují přítomnost „kovových" částic ve zkoumaných krevních vzorcích a uvádějí, že vakcíny mohou způsobit rakovinu. Podle odborníků, které AFP kontaktovala, však metody použité při pokusu ve videu nesplňují základní lékařské normy a jejich výsledek nelze je tudíž považovat za důkaz toho, že vakcíny ohrožují zdraví.

V šestnáctiminutovém videu vystupují tři muži a jedna žena v prostoru připomínajícím privátní lékařskou ordinaci. Zkoumají údajné vzorky krve očkovaných lidí, které podle nich mohou obsahovat abnormální „kovové" částice. Podle jednoho z mužů, právníka a známého odpůrce očkování Holgera Fischera, jsou ve vzorcích přítomny „věci, které by tam vůbec být neměly".

Video opatřené českými titulky zhlédlo přes 55 000 uživatelů, přičemž jej prostřednictvím tohoto facebookového příspěvku dále sdílelo přes 8 400 lidí. Německý originál zhlédly stovky tisíc uživatelů na Telegramu (zde, zde, zde) a na Facebooku se video šířilo na příklad na Slovensku či ve Francii. Video se šířilo i v angličtině poté, co se objevilo v dezinformačním pořadu "Stew Peters Show", o kterém jsme již psali například zde.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 30. září 2021

Kdo vystupuje ve videu?

Podle závěrečných titulků je video dílem „Die entfesselte Kamera", jehož tvůrce Dominik Stapf jej sdílel na Facebooku a Telegramu 12. srpna. Stapf je popsán jako „odpovědný redaktor" a jména aktérů videa uvedená na konci jsou Bärbel Ghitalla, Axel Bolland, Holger Fischer a Elmar Becker.

Tyto čtyři osoby společně na obrazovce zkoumají mikroskopické snímky. Bärbel Ghitalla, jediná žena mezi nimi, ostatním ukazuje fotografie, o nichž tvrdí, že jsou to krevní vzorky jejích očkovaných pacientů. Několik blogů (zde, zde), včetně pořadu Stew Peters show, se o ní zmiňuje jako o lékařce, ale Ghitalla je ve skutečnosti alternativní přírodní léčitelka ve spolkové zemi Porýní-Falc. Podle její webové stránky je zdravotní sestra a v rámci svých služeb poskytuje tzv. analýzu živé krve. Sama o sobě nehovoří jako o lékařce.

Druhá osoba ve videu je Axel Bolland, dle vlastní webové stránky praktický lékař specializující se na přírodní léčitelství. Bolland ve videu několikrát zmiňuje problémy svých pacientů poté, co se nechali očkovat proti covidu.

Další dva muži, Holger Fischer a Elmar Becker, jsou představeni jako právníci. Becker je aktivním členem organizace „Klagepaten", která sympatizuje s hnutím proti očkování zvaném Querdenker. Také Fischer v minulosti vystupoval na demonstracích Querdenkeru a účastnil se setkání takzvané Korona komise (Corona Ausschuss), o které již AFP psala v minulosti mnohokrát (například zde, zde či zde).

Nespolehlivá metoda

Aktéři ve videu tvrdí, že v krevních vzorcích objevili neobvyklé formace buněk, které nazývají „ruličky mincí" nebo „trnitá jablečná semínka". Podle odborníků, které AFP kontaktovala, však tyto formace mohou mít mnoho různých příčin.

„Formace známé jako ‚ruličky mincí‘ jsou normální," řekl AFP Alexander Lerchl, profesor biologie na Jacobsově univerzitě v Brémách, prostřednictvím e-mailu 20. září.

Co se týče červených krvinek se špičatými hroty připomínajících trnitá semínka jablek, nazývají se echinocyty. Občas je tento typ buňky nazýván datura podle latinského názvu jedovaté rostliny durman, jejíž tvar připomíná.

Mikroskopické snímky krevních uskupení ve videu „nemají žádný klinický význam", tvrdí Carsten Müller-Tidow, vedoucí oddělení hematologie, onkologie a revmatologie na Univerzitní nemocnici v Heidelbergu. „Navíc zde není nic smysluplného k vidění, protože vyšetřovaná krev nebyla správně obarvena," řekl v e-mailu 16. září.

Aby bylo možné zkoumané buňky správně identifikovat a učinit diagnózu, je podle vědce třeba krevní vzorek obarvit. Analýza na videu však neodpovídá jakýmkoliv běžným lékařským normám a nelze z ní tedy vyvodit žádné relevantní závěry.

„Formy jako ‚ruličky mincí‘ a ‚datury‘ mohou být správně identifikovány pouze ve stabilizovaném a obarveném vzorku, což není tento případ," řekl Müller-Tidow. Pro správnou diagnózu by prý bylo třeba krev rozetřít na mikroskopické sklíčko a obarvit pomocí speciální techniky: „Bez rozetření, obarvení a antikoagulace se krev srazí a nelze nic pozorovat," dodal.

S tím souhlasí i profesor Lerchl. „Nevidím zde nic patologicky relevantního. Za prvé jsou snímky nekvalitní a za druhé obsahují různé neznámé elementy (prach? vlasy? poškrábané sklíčko?)", napsal.

Lidé ve videu neuvádějí, jakou metodu pro svou analýzu použili. Agentura AFP se 23. září pokusila spojit s Bärbel Ghitallou, Axelem Bollandem i editorem Dominikem Stapfem, ale nedostala žádnou odpověď.

Autoři videa však přímo na kameru přiznávají, že jejich metoda není diagnostická. Fischer ve videu říká: „Tato metoda sice není schválena pro diagnostiku, ale my tu neděláme diagnózy, my popisujeme úkazy a nabádáme vědce k tomu, aby rozšířili pole svého bádání a začali se o to zajímat."

Je možné, že ve videu byla použita tzv. analýza živé krve, kterou svým klientům nabízí Bärbel Ghitalla. Tato procedura je Svazem německých léčitelů (BDH) popsána následovně: „V průběhu vyšetření je pacientovi odbrána z prstu či z ušního lalůčku kapka krve, která je poté přímo pozorována pod speciálním mikroskopem. Díky bočnímu dopadu světla z tohoto přístroje jsou všechny buňky jasně osvětleny, zatímco krevní tekutina tvoří tmavé pozadí. Speciálně vyškolený alternativní lékař posoudí tvar a změny krevních buněk a dalších struktur přítomných v krevní tekutině."

Profesor Lerchl, který se již v minulosti zabýval změnami červených krvinek údajně zpozorovanými díky analýze živé krve, vysvětlil, proč není tato metoda vhodná k identifikaci možných vedlejších účinků vakcín či k nálezu kovových částic. I kdyby se teoreticky kovové částice dostaly do krve vpichem, vstoupily by do krevního řečiště a musely by bát nalezeny přesně v té kapce krve, která byla odebrána a zkoumána pod mikroskopem. Podle Lerchla se však daleko pravděpodobněji jedná o kontaminaci vzorku v důsledku nesterilního prostředí.

Projekt Dunajské univerzity v rakouské Kremži nazvaný „Medizin Transparent" označuje metodu zvanou darkfield microscopy, což je jen jiné jméno pro analýzu živé krve, jako „nevhodnou pro diagnózy".

Očkování a krevní sraženiny

Aktéři videa mimo jiné tvrdí, že údajné změny v krvinkách očkovaných lidí přestavují „základní předpoklad pro trombózu". Neuvádějí však, jak k tomuto závěru dospěli.

Je pravda, že Evropská léková agentura (EMA) v dubnu 2021 oznámila, že krevní sraženiny figurují mezi „velmi vzácnými" vedlejšími účinky vektorových vakcín od výrobců AstraZeneca a Johnson & Johnson. Co se týče mRNA vakcín, EMA v květnu uvedla, že neexistují žádné důkazy o spojitosti mezi krevními sraženinami a vakcínami od výrobců Moderna a Pfizer/Biontech. AFP o tom informovala zde.

Komplikace spojené s vakcínou AstraZeneca navíc nejsou způsobeny shlukováním červených krvinek, jak je tomu v případě formací „ruličky mincí" ve videu. Vzácné trombózy zjištěné ve spojitosti s vakcínou AstraZeneca jsou spojovány s nedostatkem krevních destiček (tzv. trombocytopenií), jak zjistili vědci z Lékařské univerzity ve Vídni a Greifswaldské univerzity.

„Trombocytopenie a trombóza jsou důsledky imunitní reakce a nemají nic společného s vývojem ostatních trombóz," tvrdí Rakouská společnost pro boj s rakovinou a německý lékařský portál infektionsschutz.de.

Manuel Cliquennois, vedoucí hematologického oddělení nemocnice Saint-Pierre v Bruselu, AFP v předchozím článku řekl, že přítomnost krevních sraženin nelze dokázat jednoduchým pozorováním pod mikroskopem. „Srážlivost se zjišťuje pomocí funkčních testů, kdy měříte čas srážení, aktivitu různých faktorů srážlivosti, jejich koncentraci v krvi či přítomnost produktů vznikajících při rozpadu sraženin," řekl Cliquennois.

Srážlivost lze „daleko přesněji" zjistit pomocí vyšetření D-dimerů než pod mikroskopem, řekla AFP Chloé James, specialistka na hematologii and hemostázu na Univerzitní nemocnici v Bordeaux. Cliquennois dodal, že je sice možné pozorovat červené krvinky v kapce krve na mikroskopickém sklíčku, ale „to nám v žádném případě neumožní zjistit přítomnost sraženin".

Vakcíny neurychlují vývoj rakoviny

Právník Holger Fischer ve videu tvrdí, že vakcíny „urychlují" rakovinu, neboť prý po dobu dvou týdnů „téměř vyřadí z provozu" imunitní systém. Během těchto dvou týdnů je tělo méně schopné se bránit rakovině. A během té doby se rozvinou metastáze a za chvíli je po vás," řekl Fischer ve videu.

AFP se obrátila na Timma Dauelsberga, ředitele Kliniky pro onkologickou rehabilitiaci při Univerzitní nemocnici ve Freiburgu. „Metastáza rakovinových buněk je velmi komplexní proces," řekl Dauelsberg v rozhovoru 20. září. „V momentě, kdy nádor dosáhne určité velikosti, se jednotlivé nádorové buňky začnou oddělovat od nádoru a pomocí nově vytvořených krevních žilek odplují krevním řečištěm k novému cíli, například k jinému orgánu, který napadnou, usadí se v něm a začnou se rozmnožovat."

Vědci dosud s jistotou neví, proč tomu tak je. „Dodnes nebyla věda schopna zjistit, co je spouštěčem toho, že se rakovinné buňky oddělí od původního nádoru. Tato otázka je pro výzkum rakoviny navýsost důležitá, protože lepší pochopení procesu metastází může otevřít nové terapeutické možnosti," řekl Dauelsberg.

Přesto však dodal: „V současnosti se domníváme, že neexistuje žádná spojitost mezi metastázemi a vakcínami. Pacientům s rakovinou již léta doporučujeme nechat se každý rok očkovat proti chřipce a mnoho z nich tuto možnost využilo. Neexistují žádné důkazy o tom, že by tato vakcína urychlovala metastáze."

Müller-Tidow k tomu dodává: „Neexistuje důkaz o tom, že by vakcíny urychovaly vývoj rakoviny. Naopak, mnoho vakcín, jako například ta proti hepatitidě B či papilomaviru, působí jako prevence."

Německá Společnost pro hematologii a zdravotní onkologii (DGHO) pacientům s rakovinou očkování doporučuje: „Obecně by se pacienti s rakovinou měli rozhodně nechat očkovat proti onemocnění covid-19." DGHO dále uvádí, že „pro pacienty s rakovinou neexistují žádné specifické kontraindikace pro vakcínu proti covidu".

V případě diagnózy rakoviny nelze prý proti očkování nic namítat. V případě, že onemocní covidem, však u pacientů s rakovinou existuje zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. Timm Dauelsberg dodal, že ke očkování by mělo pokud možno dojít ještě před zahájením léčby rakoviny.

Utajené vedlejší účinky vakcín?

Na začátku videa Bolland mimo jiné říká, že média a většina lékařů „tutlají" závažné vedlejší účinky vakcín proti covidu, protože nahlašování těchto účinků by lékařům přidělávalo práci. „Raději řeknou, že to není způsobeno vakcínou, než aby si dali práci s nahlášením," tvrdí Bolland.

Rozhodnutí nahlásit případné vedlejší účinky po vakcíně však není na lékařích; v Německu jim totiž zákon ukládá povinnost nahlásit „jakoukoliv újmu na zdraví způsobenou vakcinací která se vymyká obvyklým reakcím na vakcínu".

Ústav Paula Ehrlicha (PEI), který v Německu dohlíží nad farmaceutiky, dostává zprávy nejen přímo od lékařů, ale i od různých zdravotnických zařízení, dále od lékárnických asociací a také přímo od očkovaných lidí či jejich příbuzných prostřednictvím tohoto nahlašovacího portálu. Ve skutečnosti může každý sám nahlásit podezření na vedlejší účinek po vakcíně.

Závěr

Toto video natočené odpůrci očkování nedokazuje, že by vakcíny byly nebezpečné. Odborníci, které AFP kontaktovala, potvrdili, že metody použité ve videu nesplňují zdravotnické normy a proto z nich nelze spolehlivě vyvodit žádné závěry. Neexistují ani důkazy o urychlení metastází po očkování a výskyt trombóz po vakcínách je velmi vzácný. Hematolog Müller-Tidow to shrnul následovně: „Celkově lze říci, že tato tvrzení se neopírají o fakta." Ke stejnému závěru dospěly i agentury dpa a Reuters.

AFP již v minulosti vyvrátila celou řadu dezinformací o vakcínách, naposledy například zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
COVID-19 VAKCÍNY