Ne, test sítě 5G nezabil špačky v Haagu

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

V poslední době začaly tisíce uživatelů na Facebooku opět sdílet dva roky starý konspirační článek dávající do spojitosti hromadný úhyn ptáků s testováním sítě 5G v nizozemském Haagu. Jde o dezinformaci: v době incidentu na místě žádný test 5G neprobíhal. Pitva ptačích těl provedená vědci z veterinárního ústavu prokázala silné vnitřní krvácení v důsledku nárazu.

Tento slovenský článek z roku 2018 sdílelo v posledních dvou týdnech na Facebooku přes 2500 českých a slovenských uživatelů, jak vyplývá z dat monitorovacího nástroje CrowdTangle. V článku se uvádí, že v haagském parku Huijgenspark bylo nalezeno téměř 300 mrtvých špačků, a jejich smrt je spojována s nedalekým stožárem sítě 5G: „Na rohu střechy HS telecentra vyrostl nový stožár 5G, nízký, takže na střeše není viditelný... Bezprostředně po tom začali ze stromů hromadně padat mrtví ptáci...Prakticky přesně v té samé chvíli, kdy zvířata umírala, testovala nedaleká stanice Holland Spoor přenosový vysílací stožár 5G.”

Následuje snímek jednoho z postů z 23. dubna 2020, který byl sdílen téměř stovkou uživatelů: 

Snímek zavádějícího postu z 23. dubna 2020

Žádná spojitost mezi úhynem ptáků a přítomností stožáru 5G nebyla prokázána. Tělíčka mrtvých špačků z Haagu vyšetřovali vědci z Bioveterinárního výzkumného ústavu univerzity ve Wageningenu ve středním Nizozemsku, jehož úkolem je studovat zdravotní stav zvířat a jeho dopady na veřejné zdraví. Vědci již v prosinci 2018 dospěli zde zde k závěru, že špačci zemřeli na vnitřní krvácení v důsledku natržených jater a lebečního traumatu. „Tyto příznaky poukazují na to, že ptáci bezpochyby obrovskou silou na něco narazili - do větví stromů, do země, do sebe navzájem. Mohli být dezorientováni přítomností dravce, jako je například sovaa náhle zpanikařit. Vědci se nedomnívají, že špačci spadli ze stromů v důsledku nemoci, slabosti, nevolnosti, nebo že byli mrtví již před dopadem,” uzavírá studie. Vědci se také zmínili o přítomnosti jedu z bobulí tisu (Taxus baccata) v tělech mrtvých ptáků; nedomnívají se však, že přímo způsobil jejich smrt.

Mluvčí ústavu Annet Blanken AFP po telefonu potvrdila, že závěry studie jsou konečné a že od té doby k žádnému dalšímu rozsáhlému úhynu ptáků v Nizozemsku nedošlo. 

Haag nebo Wales?

Přesto další stovky uživatelů sdílely podobný příspěvěk z 22. dubna, který se již objevil například také zde zde. Tato verze sice nezmiňuje přímo Huijgenspark v Haagu, ale tvrdí, že k úhynu ptáků došlo na západním pobřeží Nizozemska”, a jejich smrt taktéž připisuje přítomnosti mobilní sítě 5G. 

Jedná se o doslovný překlad tohoto anglickojazyčného postu z 22. dubna, který byl již vyvrácen jinými nezávislými ověřovateli faktů zde. Z chyb je jasné, že text byl do češtiny přeložen automaticky, například zde: Ukázalo se, že na druhé straně parku je nově postavená 5 G pošta a v době smrti bylo testováno 5 G! Příspěvek 5 G na blízkém nádraží se testuje, aby zjistili, zda odkaz, vysílací kontrola vzdálenost a zda vysílání 5 G ovlivňuje elektřinu na stanici.” V původním příspěvku je použit výraz „5G post”, který měl být v tomto kontextu přeložen jako „5G stožár”. V českém textu ovšem nacházíme „5G poštu”, jak je zřetelné z následujícího snímku:

Snímek zavádějícího postu z 22. dubna 2020

Příspěvek navíc obsahuje snímky, které nemají s incidentem v Haagu co dělat. První obrázek je„reprezentativní” fotka gumových plameňáků rozházených po zemi a druhá fotografie mrtvých ptáků na cestě pochází z britského Walesu. Jedná se o případ, který se udál koncem roku 2019, tj. více než rok po incidentu v Haagu, jak vyplývá z tohoto článku obsahujícího zmíněnou fotografii:

Ptáci ve Walesu zřejmě zemřeli podobným způsobem jako ti v Haagu, tj. v důsledku vnitřního krvácení způsobeného nárazem. Nikde ovšem není zmínka o 5G. Velšští odborníci se domnívají, že ptáci pravděpodobně zpanikařili poté, co spatřili dravce nebo je vyděsil hluk, a hromadně narazili do země, popřípadě že kvůli silnému větru ztratili orientaci.

Žádný test

V každém případě k úhynu ptáků v Haagu nemohlo dojít v důsledku testování sítě 5G. K žádnému testu totiž v dané době nedošlo, jak potvrdil Nizozemský komunikační úřad Antennenbureau v tomto tiskovém prohlášení 14. listopadu 2018. „Z vědeckého hlediska není důvod domnívat se, že by ptáci mohli zemřít v důsledku radiace ze stožáru,” stojí v prohlášení. „Stožáry jsou postaveny podle bezpečnostních standardů a jsou zcela bezpečné. Měření ukázala, že úroveň radiace je hluboko pod těmito bezpečnostními standardy.”

Před úhynem špačků proběhl v Haagu v roce 2018 jen jediný test sítě 5G, a to 28. června 2018, tj. téměř půl roku před incidentem v Huijgensparku.

5G