Běžkyně se protahuje na Karlově mostě 22. října 2020 (AFP / Michal Cizek)

Americký lékař šíří nepravdivé informace o rouškách, vakcínách a síti 5G

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Mezi českými uživateli sociálních sítí se rychle šíří video, ve kterém americký lékař Rashid Buttar tvrdí, že nošení roušek je nebezpečné, síť 5G oslabuje lidskou imunitu a vakcíny mohou zabíjet. Tyto informace se nezakládají na pravdě. 

Dr. Rashid Buttar je známým odpůrcem vakcín a proponentem konspiračních teorií o novém koronaviru. Mnoho jeho videí bylo odstraněno z platformy YouTube pro porušování komunitních pravidel. Buttar v nich tvrdil, že očkování proti chřipce má za následek falešně pozitivní výsledek testu na Covid-19, což AFP ve Spojených státech vyvrátila v květnu 2020. 

Buttar byl také opakovaně napomenut Lékařskou komorou v Severní Karolíně (NCMB) a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mu zaslal varovný dopis kvůli prodeji neschválených, špatně označených a kontaminovaných léčiv. 

K Buttarovým sporným léčebným metodám patří například nitrožilní podávání peroxidu vodíku pacientům s rakovinou. Podle záznamu NCMB (odstavec 9 a 11) jeho pacienti později stejně na rakovinu zemřeli. „Dr. Buttar si za své neúčinné terapie účtoval horentní sumy,” stojí v záznamu. 

Ve čtyřminutovém videu opatřeném českými titulky, které na Facebooku sdílelo téměř 2 000 uživatelů prostřednictvím tohoto příspěvku z 5. října 2020, Buttar naznačuje, že druhá vlna onemocnění Covid-19 byla naplánována za účelem zavedení povinného očkování. V pořadu odvysílaném křesťanskou evangelickou stanicí Daystar Television tvrdí, že druhou vlnu mají na svědomí tři faktory: nošení roušek, o kterých tvrdí, že jsou „nebezpečné”, oslabení imunity lidí „pomocí sítě 5G” a „smrtící vakcíny”. 

Snímek facebookového postu pořízený 27. října 2020

Video sdílely desetitisíce lidí i v jiných jazycích, napříkad v srbštině. Pojďme si tvrzení dr. Buttara projít jedno po druhém. 

1. Roušky jsou nebezpečné

Buttar tvrdí, že „člověk, který nosí roušku, vdechuje svůj vlastní oxid uhličitý, což způsobuje hypoxii”, že tělo je ve stresu kvůli „nedostatku kyslíku”, a že „dojde k útlumu imunitního systému, čímž se člověk stane citlivějším vůči patogenům, jako jsou viry a bakterie.” 

Není to pravda. AFP opakovaně citovala odborníky, kteří údajnou nebezpečnost roušek odmítli, například zde, zde či zde. Podle nich nehrozí žádné nebezpečí nikomu, kdo roušku používá správně. 

„Oxid uhličitý byste znova vdechovali pouze v případě, že by nedocházelo k žádné výměně plynů mezi vámi a okolím, ale to se při nošení správně nasazené roušky nemůže stát. Vzduch proudí do vaší roušky a zpět naprosto normálně,” řekl AFP v květnu Rodney Adam, specialista na infekční choroby v Nairobi. 

Podle Vinity Dubey, lékařky z veřejného zdravotnického ústavu Toronto Public Health, je vysoce nepravděpodobné, že by správně nasazená látková rouška omezila proud kyslíku natolik, aby způsobila ztrátu vědomí. „Textilní rouška obyčejně nepasuje tak těsně,” sdělila AFP v e-mailu. „Umožňuje proudění vzduchu jak kolem, tak skrz póry v materiálu,” který ovšem stále zachycuje kapénky obsahující virus, řekla. 

Další odborníci zase trvají na tom, že vydechnutý oxid uhličitý se nehromadí pod rouškou. „CO2 je plyn, a jako takový nezůstává zachycený pod materiálem roušky,” vysvětlil berlínský lékař a mluvčí Profesního sdružení lékařů pro děti a mládež (BVKJ) Jakob Maske v tomto článku z deníku Stuttgarter Zeitung.

Podle Německé ligy pro dýchací cesty, která poskytuje informace o respiračních onemocněních lékařům a pacientům, nejsou obyčejné roušky úplně nepropustné, takže nebezpečné zvýšení hladiny CO2 v krvi zdravým lidem nehrozí. 

Žena si sundavá roušku při východu z nákupního centra v Praze 22. září 2020 (AFP / Michal Cizek)

2. Technologie 5G škodí zdraví

Podle Buttara bude mít frekvenční pásmo nové generace telekomunikačních technologií 5G „nedozírný dopad na imunitní systém”. Lékař také tvrdí, že by technologie 5G mohla vyvolávat rakovinu a neurologické choroby. 

Ačkoliv někteří vědci vyjádřili znepokojení nad možnými dopady 5G na lidské zdraví a požadovali hlubší výzkum, mezinárodní organizace jako International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci IARC či Evropská komise mají za to, že frekvenční pásmo 5G neoslabuje imunitu ani nezpůsobuje rakovinu. 

Sítě 5G, používající vysokofrekvenční rádiové vlny k rychlejšímu přenosu dat, považuje globální organizace ICNIRP, která má chránit veřejnost a životní prostředí před zářením, za bezpečné. „Žádné nepříznivé účinky na zdraví způsobené 5G neexistují,“ řekl AFP v dubnu 2020 Rodney Croft, profesor na univerzitě v australském Wollongongu a člen ICNIRP.

Také Český telekomunikační úřad na svých stránkách zdůrazňuje, že 5G sítě nepředstavují riziko pro lidské zdraví: „V případě dodržení hygienických limitů nemají vysílače sítí 5G negativní vliv na lidské zdraví”, píše ČTÚ. „Výzkum účinků elektromagnetického pole na zdraví, včetně těch dlouhodobých, probíhá několik desetiletí napříč různými státy, expertními týmy a institucemi. Použity byly přitom nejrůznější metodiky epidemiologického výzkumu. Specificky byla zkoumána souvislost mezi používáním mobilního telefonu a incidencí karcinomu v oblasti hlavy. Žádná významná souvislost mezi účinky mobilních sítí a lidským zdravím ale nebyla prokázána.”

Evropská komise taktéž zdůraznila, že limity pro elektromagnetickou frekvenci doporučené EU jsou popsány jako třetí z pěti „potenciálně karcinogenních”.

„Tato úroveň je ve stejné kategorii ‚potenciálně karcinogenních‘ jako nakládaná zelenina. Znamená to, že je považována za méně riskantní než konzumace červeného masa, práce na noční směně nebo pití horké kávy, které jsou klasifikovány jako druhé nejvážnější z kategorie ‚potenciálně karcinogenních‘, a daleko méně riskantní než znečištěný vzduch, dřevný prach či alkoholické nápoje, které jsou v kategorii ‚potenciálně karcinogenních‘ na prvním místě,” uvádí se v odpovědi na otázku č. 8.

Ve svém hodnocení karcinogenních rizik způsobených radiofrekvenčními elektromagnetickými poli dospěla IARC k závěru, že „neexistují dostatečné důkazy pro to, že změny imunitní funkce vyvolané vystavením vysokofrekvenčnímu záření ovlivňují karcinogenezi u lidí“ (strana 416).

Stožár 5G v Pekingu 24. září 2020 (AFP / Nicolas Asfouri)

3. Vakcíny mohou způsobit onemocnění či dokonce smrt

Buttar ve videu tvrdí, že s imunitou již tak oslabenou nošením roušek, přítomností 5G a stresem z pandemie Covid-19 se lidé „pohrnou na očkování”, což „je skutečně nebezpečné, protože mohou zemřít nebo onemocnět”. 

Tvrzení o nebezpečí vakcín byla již mnohokrát vyvrácena. „Očkování chrání lidské bytosti a jejich zdraví před velmi nebezpečnými chorobami,” řekl AFP Srdža Jankovič, imunolog hlavní dětské nemocnice v Bělehradě. 

V České republice je očkování proti mnoha dětským chorobám ze zákona povinné dle očkovacího kalendáře a hradí je zdravotní pojišťovna. 

Co se týče vakcíny proti onemocnění Covid-19, na jejím vývoji se podílejí vědci mnoha zemí světa. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo k 19. říjnu 2020 ve hře 44 kandidátů ve fázi klinických testů. Přes zrychlený proces vývoje vědci kladou důraz na bezpečnost vakcíny. Některé klinické testy byly zastaveny kvůli vedlejším účinkům, např. v případě vakcíny vyvíjené společností AstraZeneca či té, kterou vyvíjí Johnson&Johnson.

Vývoj vakcín proti onemocnění Covid 19, aktualizovaný 14. října 2020. Data z London School of Hygiene and Tropical Medicine

AFP Na pravou míru již o dezinformacích kolem vakcín informovala mnohokrát, například zde, zde, zde či zde.

4. Vysoká úmrtnost na Covid-19 povede k povinnému očkování

Mnoho odpůrců očkování, jejichž řady se od vypuknutí koronavirové nákazy v prosinci 2019 neustále rozšiřují, spekuluje, že jakmile bude vakcína proti Covid-19 vyvinuta, stane se povinnou. Tvrdí to i Buttar, který říká, že vysoká úmrtnost poslouží jako záminka k zavedení povinného očkování. 

„Použijí to jako falešnou záminku, aby mohli říci: ‚Vidíte, říkali jsme vám, že přijde druhá vlna, teď zavedeme povinnou vakcínu‘,” řekl.

Neexistuje však žádný důkaz, že se chystá plošné očkování proti nemoci Covid-19. Existují sice některé země, kde se o tom vede debata, například Austrálie, ale zatím není vakcína povinná nikde. Naopak, Spojené státy již tuto možnost odmítly a Velká Británie ji prohlásila za „vysoce nepravděpodobnou”. 

Co se týká České republiky, v Národní strategii očkování proti nemoci Covid-19 ze 7. září 2020, která je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví, jasně stojí, že vakcína proti koronavirovému onemocnění bude dobrovolná.

Článek preložil/-a
5G COVID-19 VAKCÍNY