Ne, očkování proti obrně podporované Billem Gatesem nezpůsobilo ochrnutí 496000 dětí v Indii

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se mezi českými uživateli začal šířit článek o tom, že téměř půl milionu dětí v Indii ochrnulo v důsledku obrny, která se u nich rozvinula po očkování financovaném Billem Gatesem. Tato informace se nezakládá na pravdě: podle statistik je počet případů obrny po vakcíně naprosto zanedbatelný. Naopak, díky hromadnému očkování se v Indii podařilo tuto nemoc v podstatě vymýtit. 

Nepravdivý článek byl publikován 3. května 2020 zde na dezinformačním webu Quapel.cz. Uvádí se v něm, že v období mezi lety 2000 a 2017 v Indii ochrnulo 496 000 dětí poté, co jim byla podána vakcína proti obrně financovaná Billem Gatesem. V článku plném gramatických chyb se dále uvádí, že indické úřady očkovací kampaň v roce 2017 ukončily, přestaly spolupracovat s Nadací Billa a Melindy Gatesových a vykázaly ji ze země. Poté prý „rychlost ochrnutí dětské obrny prudce poklesla.”

Článek do dnešního dne sdílelo již přes 3 300 uživatelů, například prostřednictvím této či této stránky. 

Snímek zavádějícího postu z 3. května 2020

Jedná se o zkrácenou a velmi špatně přeloženou verzi tohoto anglického postu, který je založen na informacích sdílených 7. dubna 2020 na instagramovém účtu známého odpůrce vakcín Roberta F. Kennedyho Jr., synovce bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho:

Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz o tom, že by téměř půl milionu indických dětí ochrnulo poté, co se u nich po očkování rozvinula obrna.

Může vakcína způsobit obrnu? 

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v daném období mezi lety 2000 a 2017 zaznamenáno pouze 17 případů nákazy poliovirem, tj. virem způsobujícím dětskou obrnu, v důsledku očkování. Polioviry vzniklé z vakcín (vaccine-derived polioviruses neboli VDPV) jsou zmutované kmeny virů obsažených v orální vakcíně proti dětské obrně. K této mutaci ovšem dochází jen velmi vzácně. Viry mohou v ojedinělých případech zmutovat do formy způsobující ochrnutí, známé pod označením „circulating vaccine-derived poliovirus” (cVDPV). 

Data WHO jsou k dispozici zde: stačí vybrat Indii a příslušný rok, a v kolonce cVDPV vyskočí počet případů. Ze statistik vyplývá, že k nakažení poliovirem v důsledku očkování došlo v daném období jen v letech 2009 a 2010, jak vidíme na snímcích, kde jsou relevantní čísla označena červeně:

Snímky ze stránky WHO pořízené 21. května 2020

Kontroverzní studie z roku 2018

Falešná tvrzení o souvislosti mezi očkováním proti dětské obrně a  ochrnutím se často odkazují na studii indických lékařů z roku 2018 publikovanou v časopise „International Journal of Environmental Resarch and Public Health."

Autoři článku analyzovali počet případů ochrnutí známého pod jménem „non-polio acute flaccid paralysis" neboli AChP nezpůsobeného poliovirem během let, kdy v Indii probíhala očkovací kampaň proti obrně. 

Autoři studie zaznamenali, že v letech 2000 až 2017 došlo k tomuto typu ochrnutí u 640 000 dětí ve dvou oblastech Indie. Jimi „očekávaná“ míra tohoto typu ochrnutí měla být 2 případy na 100 000 dětí, ale počet případů dětí  s tímto typem chrnutí jejich očekávání přesáhl o 491 000, což se nápadně blíží oněm 496 000 případům „dětí paralyzovaných obrnou”, o kterých se zmiňuje zavádějící článek na webu Quapel.cz, ale i mnoho dalších, v angličtině například zde

Podle autorů studie existuje „korelace" mezi případy AChP a probíhající očkovací kampaní: křivky případů se úzce následují a ve chvíli, kdy došlo ke snížení počtu podávání orálních vakcín proti obrně, snížil se i počet případů AChP. 

Je pravda, že podle údajů WHO skutečně došlo k prudkému nárůstu počtu případů AChP v letech, kdy byla očkovací kampaň v Indii nejintenzívnější. Přesná čísla lze dohledat v druhém sloupku tabulky WHO pod hlavičkou AFP: 

Snímek databáze WHO pořízený 12. května 2020

Autoři studie z těchto pozorování vyvodili, že „by bylo možné snížit výskyt případů AChP dalším omezením očkování."

Nepodařilo se jim ovšem dokázat, že to byly vakcíny proti obrně, které zvýšený počet ochrnutí způsobily. Sami uvádí, že korelace mezi počtem podaných vakcín a počtem případů AChP „neprokazuje příčinnou souvislost."  V textu to zmiňují dokonce několikrát a uvádějí, že je třeba provést další studie na toto téma.

Kromě toho také tvrdí, že nepřišli na „fyziologický mechanismus," jakým by vakcíny mohly takovéto ochrnutí způsobit.

V závěrečném odstavci studie se uvádí následující:

„Díky programu na vymýcení dětské obrny se podařilo drasticky snížit globální šíření této choroby, čehož bylo dosaženo za použití ústně podávané vakcíny. I když uznáváme, že na vymýcení choroby bylo vynaloženo ohromné úsilí, naše pozorování podporuje hypotézu, že frekvence podávání těchto vakcín přímo nebo nepřímo souvisí s výskytem AChP. Doufáme, že toto zjištění pomůže v další optimalizaci dávkovacího rozvrhu podávání ústní vakcíny a bude mít za následek snížení počtu případů AChP, což je reálná naděje, protože výskyt divoké dětské obrny je v současnosti na historicky nejnižší úrovni."

Studie byla navíc kritizována jiným vědcem, který tvrdí, že nezohlednila „několik důležitých proměnných," které „mohly ovlivnit platnost korelací." Mezi tyto proměnné patří věkové rozdíly mezi očkovanými dětmi (jen do 5 let) a dětmi, u nichž se rozvinula AChP (až do 15 let). V úvahu prý nebyly brány ani regionální rozdíly či skutečnost, že v daném období zlepšila indická vláda dokumentaci případů ochrnutí, což vedlo k odhalení více případů.

Autoři studie v lednu 2019 své metody obhajovali zde, ale na závěr uvedli: „Netvrdíme, že případy AChP v naší studii byly způsobeny vakcínou proti obrně. Tento typ paralýzy to ze své podstaty vylučuje.” 

Bylo by proto nesprávné tvrdit, že studie dokazuje, že případy ochrnutí byly způsobeny očkováním proti dětské obrně.

Obrovský pokrok v Indii

Indie učinila v boji s dětskou obrnou obrovský pokrok. Ještě v roce 2009 bylo 60 procent všech případů obrny na světě zaznamenáno právě v této druhé nejlidnatější zemi světa. Po masivní očkovací kampani nebyl již v roce 2011 zaznamenán jediný případ nákazy z divokého kmene viru a v roce 2014 byla dětská obrna v Indii oficiálně prohlášena za vymýcenou. To se dosud nepodařilo například v sousedním Pákistánu, v Afghánistánu či na Filipínách.


Na dotaz naší agentury, zdali vakcína proti obrně způsobila ochrnutí dětí v Indii, odpověděla Nadace Billa a Melindy Gatesových e-mailem: „Tato tvrzení jsou nepravdivá.” 

„Společná studie WHO a Indického ústavu pro vědu zjistila, že ke zvýšenému počtu případů AChP v Indii přispívá řada faktorů, např. velmi intenzivní pozorování. Obrna je jen jedním z důvodů, proč se u dítěte může rozvinout AChP,” zdůraznila Gatesova nadace.

WHO zde uvádí, že ve „velmi vzácných” případech může dojít k ochrnutí dítěte po podání orální vakcíny proti obrně. Dochází k tomu ovšem zhruba v jednom případu z 2,7 milionu podaných vakcín, na což ve svém článku upozornil i server Lead Stories.

Aktivity Gatesovy nadace

Nadace Billa a Melindy Gatesových se na kampani za vymýcení polioviru v Indii podílí prostřednictvím tzv. Global Polio Eradication Initiative, kde má za partnery globální organizace jako WHO, Rotary International, americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) či UNICEF. 

Informace, že byla Nadace Gatesových vykázána z Indie, je rovněž falešná. V roce 2017 indická vláda prohlásila„V některých médiích se objevila zpráva, že indický zdravotnický systém NHM ukončil veškerou spolupráci s Nadací Gatesových. Toto je nepřesné a zavádějící. Nadace nadále podporuje indické ministerstvo zdravotnictví a spolupracuje s ním.” 


Zavádějící informace o ochrnutí dětí v Indii v důsledku očkování proti obrně je jen jednou z mnoha nepravd a konspiračních teorií, které v poslední době začaly cílit na Billa Gatese a jeho filantropické aktivity. Spoluzakladatel Microsoftu, který se již po desetiletí angažuje za lepší dostupnost vakcín a zdravotní péče obecně, je také jedním z největších soukromých přispěvatelů do rozpočtu WHO a nyní aktivně podporuje vývoj vakcíny proti nemoci COVID-19. Objevila se například informace o tom, že chce prostřednictvím vakcín implantovat lidem do těla mikročip a tím získat kontrolu nad světovou populací, o které jsme psali zde; teorie o tom, jak se prostřednictvím vakcíny chystá otrávit celou Afriku, kterou jsme vyvraceli zde; či podvržený dopis, v němž si měl Gates údajně pochvalovat, že pandemie koronaviru slouží jako „skvělá náprava” přebujelé lidské aktivity, o němž jsme jsme psali zde.

BILL GATES