Česká republika má více nakažených koronavirem než sousedé i přesto, že všechny země evidují případy stejně

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se v uplynulém týdnu znovu začalo šířit tvrzení, že Česká republika používá při počítání nákazy Covid-19 přísnější metodologii než její sousedé, takže ve srovnání s nimi vychází hůře. Není to pravda. Stejně jako v České republice jsou i v okolních zemích evidovány všechny pozitivní případy koronaviru, ať už pacienti vykazují příznaky nemoci, či nikoliv.

„V Německu, Polsku, Rakousku a Maďarsku nezanášejí do statistik lidi s pozitivním testem, ale bez příznaků nemoci, jako potvrzené případy,” píše se v tomto příspěvku z 2. března 2021, který již sdílelo přes 4 200 uživatelů Facebooku. „Nemůžou za to ani montovny, ani britská /jihoafrická, severovietnamská, eskymácká/ mutace, ani nezodpovědní Češi. Může za to jen a pouze statistická metodika Ministerstva zdravotnictví, která se pečlivě stará, aby problém vypadal co nejhůře a trval co nejdéle.”

 K příspěvku je přiložena mapa střední Evropy s barevným označením koncentrace nákazy, ze které vyplývá, že Česká republika je na tom v regionu zdaleka nejhůře.

Snímek facebookového příspěvku pořízený 9. března 2021

Tvrzení, že sousední země narozdíl od České republiky nezahrnují do statistik nákazy Covid-19 asymptomatické případy, se nezakládá na pravdě. AFP již podobnou dezinformaci vyvrátila zde. V tomto případě se jednalo pouze o srovnání Německa s Českou republikou, ale i zde uživatel tvrdil, že Německo počítá jako pozitivní pouze ty případy, u nichž pacient vykazuje příznaky onemocnění Covid-19. Jak jsme uvedli v našem článku, povinnost nahlásit jakékoliv podezření na nákazu vyplývá z německého zákona o ochraně proti infekcím. Jde tedy o stejnou metodu počítání případů jako v České republice

Stejně je tomu tak i v Polsku, Rakousku a Maďarsku, tedy v zemích, které příspěvek zmiňuje a jejichž úřady AFP kontaktovala. 

Polské ministerstvo zdravotnictví AFP potvrdilo, že celkový počet nakažených zahrnuje veškeré případy, u nichž vyšel test na koronavirus pozitivně. Neexistuje žádná oficiální statistika, která by rozlišovala mezi lidmi vykazujícími příznaky nemoci Covid-19 a lidmi bez příznaků, jak AFP sdělil zaměstnanec tiskového oddělení polského ministerstva zdravotnictví Jarosław Rybarczyk v e-mailu 9. března 2021. 

To vyplývá i z metodologie na stánkách ministerstva zdravotnictví, zejména z bodu č. 3, kde jasně stojí: „Pozitivní výsledky jak antigenních, tak ostatních komerčních testů jsou průběžně zahrnovány v prezentovaných datech.” Souhrnné statistiky pro onemocnění Covid-19 v Polsku jsou k dispozici zde

Maďarské ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách v sekci č. 2.1. uvádí: „Lékaři či zařízení, které se o pacienty starají, mají povinnost nahlásit všechny osoby, kterým vyšel pozitivně test na Covid-19 nebo jsou podezřelé z nákazy, do databáze OSZIR spravované Národním centrem pro veřejné zdraví. V případě, že se jedná o infekci virem SARS-CoV-2, jsou použity následující mezinárodní kódy (BNO): U0710 COVID-19 pro případy, kdy byla zaznamenána přítomnost viru (infekce zjištěna laboratorními metodami, a to jak se symptomy tak bez nich); U0720 COVID-19 v případě, že přítomnost viru nebyla zjištěna (klinicko-epidemiologická diagnóza Covid-19). 

A nakonec Rakousko. Jak vyplývá z informací na stránkách rakouského úřadu pro zdraví a potravinovou bezpečnost AGES, pozitivní výsledek PCR testů je zaznamenáván automaticky a u rychlých antigenních testů je brána v potaz i přítomnost alespoň jednoho ze symptomů Covid-19, konkrétně kašle, horečky, dušnosti či ztráty čichu a chuti. V takovém případě jsou ovšem podezřelé případy znovu poslány na spolehlivější PCR test, takže i zde lze říci, že jsou evidovány jak případy symptomatické, tak asymptomatické.

To, že má Česká republika vyšší počet případů nákazy než její sousedé, vyplývá z grafu založeného na aktuálních údajích shromažďovaných Univerzitou Johnse Hopkinse:

AFP již vyvrátila řadu nepravdivých tvrzení o onemocnění Covid-19, například zde, zde či zde

COVID-19