Neexistuje žádný důkaz o tom, že ve Vídni hospitalizovali děti s plicní infekcí způsobenou rouškami

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů Facebooku od včerejška sdílely tvrzení nejmenované lékařky o tom, že ve Vídni bylo hospitalizováno 10 dětí s plísněmi na plicích způsobenými nošením roušky. AFP však kontaktovala všechny nemocnice disponující dětským oddělením ve Vídni a ani jedna existenci těchto dětských pacientů nepotvrdila. 

Příspěvek o nemocných dětech z 12. ledna 2021 sdílelo již přes 5 200 českých uživatelů Facebooku. Obsahuje snímek údajně nemocné dívky opatřený německým textem, ve kterém stojí: „Lékařka potvrdila, že 10 dětí ve Vídni již leží v nemocnici s plísňovou infekcí plic v důsledku toho, že nosily roušky!” 

Autor příspěvku dále dodává v doprovodném českém textu: „Dle našich dat od jednoho našeho korespondenta víme, že po celé Evropě se plní nemocnice právě malými dětmi s poruchami plic a nervového systému, kde pravděpodobně vznikají neopravitelné škody na lidském organismu.”

Snímek facebookového příspěvku pořízený 13. ledna 2021

Přesně to samé tvrzení, dokonce opatřené identickou fotografií dítěte v nemocnici, se mezi německy mluvícími uživateli sociálních sítí začalo šířit již začátkem loňského října, a to jak na Facebooku, tak na Twitteru nebo například na aplikaci Telegram. Německý tým AFP v té době tato tvrzení ověřil a nenašel žádné důkazy o tom, že by ve vídeňských nemocnicích ležely děti s plicními infekcemi v důsledku nošení roušek. 

AFP od té doby nenalezla žádné takové zprávy ani v rakouských médiích. Jediným zdrojem této informace tak zůstává blíže neidentifikovaná lékařka citovaná v příspěvku.

Vzhledem k tomu, že autor příspěvku hovoří o dětech „ležících v nemocnici” ve Vídni, rozhodla se AFP kontaktovat všechny nemocnice disponující dětskými odděleními ve městě. 

Podle Vídeňské lékařské asociace a Rakouské zdravotní pojišťovny je ve Vídni osm nemocnic s dětským oddělením: Donaustadt, Favoriten, Floridsdorf, Hietzing, Landstraße, Ottakring, AKH a Nemocnice Svaté Anny. Některé z nich byly nedávno přejmenovány; například nemocnice Ottakring se dříve jmenovala Wilhelminenspital.

Vídeňská zdravotní asociace (Wiener Gesundheitsverbund) má v gesci sedm ze zmíněných osmi nemocnic. Mluvčí asociace Gabi Egartnerová v e-mailu 13. ledna 2021 AFP potvrdila, že v těchto nemocnicích nebylo hospitalizováno ani jedno jediné dítě s infekcí plic v důsledku nošení roušky. „Jsou to falešné zprávy,” dodala Egartnerová. 

Mluvčí Nemocnice Svaté Anny, která pod Wiener Gesundheitsverbund nespadá, již loni v říjnu AFP potvrdila, že ani u nich žádný takový případ nezaznamenali. 

AFP mimo to již loni v říjnu, tj. v době, kdy se zpráva začala šířit, kontaktovala několik dalších velkých vídeňských nemocnic, které dětská oddělení nemají. Ani ty o údajných deseti dětských pacientech nic nevěděly. Sdělily nám však, že téměř žádné dětské pacienty nepřijímají, a pokud už k tomu dojde, jedná se o speciální případy jako operace. Pouze Nemocnice Bratrů milosrdných (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder) přijímá dětské pacienty pro zákroky jako odstranění krčních mandlí, ale ani ta podle mluvčího žádné případy dětí s plicní infekcí neevidovala.

Neexistují tudíž naprosto žádné důkazy o tom, že by děti ve Vídni onemocněly z nošení roušek. Naopak, všechny vídeňské nemocnice přijímající dětské pacienty AFP řekly, že takové případy nezaznamenaly. 

AFP již v minulosti vyvrátila řadu nepravdivých tvrzení ohledně bezpečnosti roušek, například zde, zde, zde či zde

COVID-19