Injekční stříkačka a dávka vakcíny Covid-19 vedle loga společnosti Moderna (AFP / Joel Saget)

Zastaralé informace ve vědcově projevu zveličují nebezpečí vakcíny proti Covid-19

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sdílely na Facebooku video s projevem amerického vědce tvrdícího, že vakcína proti Covid-19 od společnosti Moderna způsobila „závažné nežádoucí účinky” u 21 procent pacientů, kterým byla podána. Vědec ovšem cituje data z limitované první fáze klinických testů. Ve třetí fázi, během níž byla vakcína podána tisícům lidí, se závažné reakce objevily jen v 0,5 procentu případů. 

„Naslouchejme skutečným odborníkům”, vyzývá čtenáře autor tohoto příspěvku z 25. ledna 2021 obsahující čtrnáctiminutové video s projevem vědeckého pracovníka v oblasti biomedicíny proneseným na schodech budovy kongresu státu Pennsylvánie. Výzkumník jménem James Lyons-Weiler v něm tvrdí, že vakcína společnosti Moderna není bezpečná, neboť během klinických testů způsobila „závažné nežádoucí účinky” u plných 21 procent pacientů. 

Video shlédlo více než 27 000 uživatelů a příspěvek dále sdílelo přes 1 800 lidí. Další stovky uživatelů jej šířily například zde či zde

Snímek facebookového postu pořízený 27. ledna 2021

Video bylo podle popisků natočeno 20. října 2020 a na YouTube jej zhlédly stovky tisíc lidí. Lyons-Weiler v něm mimo jiné tvrdí: „Jediný údaj, který máme k dispozici o tom, jaké je procento pacientů, kteří dostali vakcínu proti koronaviru, a měli závažné nepříznivé účinky, je z testů Moderny, a toto číslo je 21 procent. Dvacet jedna procent lidí v tomto testu mělo vážnou nepříznivou reakci na tuto vakcínu. Ostatní svá data ještě nezveřejnili.”

V době, kdy Lyons-Weiler svůj projev přednesl, byla k dispozici pouze data z předběžné zprávy o první fázi klinických testů, kterou Moderna vydala 14. července 2020. To však není jasné uživatelům, kteří video šířili na Facebooku i poté, co již byla k dispozici čerstvější data. 

Společnost Moderna v červencovém tiskovém prohlášení řekla: „Nejzávažnější negativní účinky byly zpozorovány při dávce 250 mikrogramů, když tři ze čtrnácti účastníků (21 procent) nahlásili jeden či více takových závažných účinků.”

U skupiny, které byla podána nejvyšší dávka, se podle studie projevily dvě závažné nepříznivé reakce: „mdloby a závratě”. Tato dávka nebyla nikdy podána široké veřejnosti.

Autoři studie neshledali dostatečně závažné důvody k přerušení studie a kandidát na vakcínu postoupil do fáze rozsáhlých klinických studií. 

William Moss, výkonný ředitel Mezinárodního centra pro přístup k vakcínám na Univerzitě Johnse Hopkinse, AFP řekl: „Těch dvacet jedna procent přestavovalo tři z čtrnácti účastníků, u kterých se projevily závažnější nežádoucími účinky v první fázi studie vakcíny Moderna... došlo k tomu při podání nejvyšší dávky (250 µg). Kvůli těmto reakcím Moderna nepokračovala v podávání tak vysoké dávky. Aktuální dávka je 100 µg.“

V listopadu 2020 společnost Moderna zveřejnila data z třetí fáze klinické studie. 

Poté tato vakcína obdržela nouzové povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). V prosinci byla schválena také vakcína od společností Pfizer-BioNTech založená na stejné technologii mRNA. 

V České republice se aktuálně podávají obě vakcíny, přičemž ta od Pfizer-BioNTech se začala používat již koncem prosince, kdežto vakcína od Moderny až 12. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že jsou obě vakcíny založeny na stejné technologii, jsou si velmi podobné. Více informací o vakcíně Moderna je k dispozici zde, o vakcíně od konsorcia Pfizer-BioNTech pak zde

Podle profesora Mosse byly údaje o nežádoucích účincích nahlášeny Poradnímu výboru pro vakcíny při FDA. 

„Výskyt závažných nežádoucích účinků nahlášený během třetí fáze studie je důvěryhodnější, protože odráží skutečnou dávku použité vakcíny Moderna jakož i skutečnost, že výsledky fáze 3 jsou založeny na mnohem větší velikosti vzorku. Klást důraz na 21 procent z velmi malého vzorku pacientů za použití nejvyšší dávky v první fázi studie bylo zavádějící,” uvedl Moss.

Společnost Moderna předložila FDA dokument, podle kterého nežádoucí účinky pocítilo pouze 82 z celkového počtu 15 184 pacientů, tj. 0,5 procenta. Pouze u pěti z nich, tj. Méně než 0,1 procenta, byly tyto účinky spojeny s očkováním. Ve skupině, které bylo podáno placebo, nahlásilo nežádoucí účinky 86 lidí neboli 0,6 procenta z celkového počtu 15 162 účastníků (viz sekce „Bezpečnost“ na stránce 32 dokumentu).

Snímek dokumentu na stránce fda.gov pořízený 27. ledna 2021

U klinických testů na vakcínu podle Mosse „není taková četnost závažných nežádoucích účinků neočekávaná“.  Profesor také zveřejnil blog, v němž odpovídá na nejpalčivější otázky týkající se bezpečnosti vakcín proti onemocnění Covid-19. 

„Jak u vakcíny Pfizer, tak u vakcíny Moderna byly zaznamenány mírné až středně závažné vedlejší účinky, které se projevily do dvou dnů po očkování a neměly dlouhodobé následky,” napsal Moss. „Závažné nežádoucí účinky včetně těžšího onemocnění po očkování, ať už s vakcínou souvisí nebo ne, se vyskytly u méně než pěti procent pacientů," dodal.

André Veillette, ředitel oddělení výzkumu molekulární onkologie v Montrealském klinickém výzkumném ústavu (IRCM), uvedl v e-mailu, že počet reakcí byl „celkem standardní, s nežádoucími účinky jak ve skupině, která obdržela vakcínu, tak ve skupině s placebem“. K těmto reakcím patřily například bolesti, zarudnutí, otoky, horečku či malátnost.

"V každé skupině je asi 15 000 lidí, takže frekvence nežádoucích účinků není vysoká," řekl Veillette, který je od srpna součástí pracovní skupiny pro vakcíny Covid-19 v Kanadě.

O tom, že silné alergické reakce na vakcínu od Moderny jsou velmi vzácné, informovala AFP zde. Moderna neodpověděla na žádost o komentář.

AFP již vyvrátila řadu nepravdivých informací o vakcínách proti Covid-19, například zde, zde či zde.

Článek preložil/-a
VAKCÍNY COVID-19