Krabice se zdravotnickými rouškami pořízená v lékařském testovacím centru v Paříži 27. března 2020 (AFP / Philippe Lopez)

Nesprávně provedený pokus zveličuje riziko zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v rouškách

Copyright AFP 2017-2023. Veškerá práva vyhrazena.

Tisíce uživatelů sdílely video snažící se dokázat, že nošení roušek je pro děti nebezpečné, neboť se v nich hromadí oxid uhličitý. Toto tvrzení je zavádějící. Odborníci, které AFP oslovila, pokus na videu označili za nesprávně provedený a odmítli, že by nošení roušek mělo vážné dopady na zdraví. 

„Také dodržujete zákony, které poškozují zdravý vývoj mozku vašeho dítěte?” ptá se v tomto videu americký aktivista Del Bigtree, který jej 7. srpna 2020 umístil na svůj portál The Highwire. Video opatřené českými titulky sdílelo podle monitorovacího nástroje CrowdTangle více než 2 200 uživatelů Facebooku.

Bigtree, známý například svými výhradami proti očkování, na videu měřil pomocí digitálního přístroje koncentraci CO2 pod různými typy roušek, které si za tím účelem nasadil jeho jedenáctiletý syn. Čidlo postupně zachytilo koncentraci 8 486 ppm pod respirátorem N95, dále 8 934 ppm pod zdravotnickou rouškou, a 9 129 ppm pod rouškou vyrobenou z látky.  

Poté Bigtree tyto hodnoty porovnal s čísly v tabulce zveřejněné v odborném časopise Occupational Health & Safety, ve které jsou zároveň uvedeny vedlejší účinky práce v prostředí při různých hladinách CO2.

Snímek videa na YouTube pořízený 20. srpna 2020

Bigtree sice video posléze ze svého YouTube kanálu smazal kvůli tomu, že porušovalo komunitní pravidla této platformy, ale to se mezitím objevilo na jiných místech, kde jej shlédly stovky tisíc lidí. 

Nošení roušek bylo zejména ve Spojených státech značně zpolitizováno a stalo se z něj kontroverzní téma. Sám Bigtree je zakladatelem hnutí proti vakcínám, ale na svých webových stránkách nezmiňuje jakoukoliv lékařskou či vědeckou kvalifikaci.

Chybně provedený pokus

„Při pokusu používají nesprávný přístroj a výsledky srovnávají se špatnými čísly,” řekl Hyo-Jick Choi, výzkumný pracovním na univerzitě v kanandské Albertě. Choi vyvinul filtr do roušek a respirátorů, který je schopen deaktivovat určité virové kmeny.

„Ta čísla by měla být naprosto opačná,” řekl Choi AFP v telefonickém rozhovoru a zdůraznil, že pokud by byl pokus proveden správně, nejvyšší koncentrace CO2 by byla nalezena pod respirátorem N95 a nejnižší pod látkovou rouškou, protože ta je nejpropustnější. 

„Každému snad musí být jasné, že látková rouška bude vykazovat nejmenší účinnost, lékařská rouška bude filtrovat lépe a nejúčinnější bude respirátor,” řekl. 

Choi poukázal na to, že nálezy mohou být chybné, protože čidlo použité ve videu se pro tento typ experimentu nehodí. Jedná se o měřič oxidu uhličitého vyrobený společností AZ Instrument Corp. na Tchaj-wanu, jehož citlivost se pohybuje v rozmezí 0 až 2000 ppm, jak je uvedeno v následující tabulce. Displej je sice schopen zobrazit hodnoty až do 9 999 ppm, ale s menší přesností.

Snímek sensoru CO2 použitého ve videu pořízený 21. srpna 2020
Snímek specifikací sensoru CO2 pořízený 21. srpna 2020

„Není nejmenších pochyb o tom, že nošení roušky způsobí určité zvýšení hladiny CO2,” řekl Choi. Video je však podle něj zavádějící, protože uvádí hodnotu 5 000 ppm jako hladinu, která začne být pro člověka nebezpečná. Je ovšem třeba dodat, že  5 000 ppm je uváděna jako nejvyšší doporučená hodnota CO2 pro lidi pracující s rouškou 8 hodin denně, zejména v uzavřených prostorách. 

Zavádějící je také to, že Bigtree ve svém pokusu tabulku toxicity utnul na hodnotě 5 000 ppm. Celá tabulka ve skutečnosti uvádí jako nebezpečnou úroveň hladiny CO2 při krátkodobém vystavení 40 000 ppm, tedy osmkrát vyšší koncentraci.

Tabulka úrovní hladiny CO2 z odborného časopisu OHS

Bezpečné používání roušek

Belgický lékař Steven Vercammen, který napsal hodnocení řady studií na téma otravy oxidem uhličitým, označil Bigtreeho pokus za „pavědu”. Podle něj je nejdůležitějším ukazatelem hladina kyslíku a CO2 v krvi. 

„Webové stránky věnující se bezpečnosti práce nastavily jasná pravidla pro koncentraci vzduchu v uzavřených prostorách, například pro pracovníky čistící sila či jiné uzavřené prostory, ve kterých může dojít k masivnímu nárůstu objemu CO2”, sdělil Vercammen AFP prostřednictvím e-mailu. „Na toto téma již bylo provedeno bezpočet studií, které ukazují, že nošení roušky zdraví nijak zásadně neohrožuje.”

Jedna z takových studií například sledovala stav zdravotnického personálu, který v rouškách cvičil. Studie dospěla k závěru, že i přes zvýšenou hladinu CO2 respirátor N95 účastníkům studie „nezpůsobil zásadní fyziologickou zátěž během jedné hodiny používání.” K podobnému závěru dospěla i studie na těhotných ženách. N95 je přitom respirátor, který sedí pevněji než obyčejná rouška a během pandemie se doporučuje pouze pro zdravotnický personál, nikoliv pro běžnou populaci či pro děti.

AFP již o nepravdivých informacích souvisejících s nošením roušek informovala v angličtině například zde či zde, a v češtině zde, zde a zde

Článek preložil/-a
COVID-19