Zavádějící tvrzení amerického kardiologa o vakcínách proti covidu se virálně šířila na sociálních sítích

Zdravotnické instituce odhadují, že vakcíny proti covidu zachránily během pandemie miliony životů po celém světě. Na internetu se však dále šíří nepravdivé či zavádějící informace o jejich bezpečnosti. V září 2023 americký kardiolog Peter McCullough během setkání v Evropském parlamentu prohlásil, že mRNA vakcíny způsobily „vlnu“ vážných vedlejších účinků srovnatelných se samotnou pandemií, a vyzval k jejich zákazu. Video s jeho projevem se stalo virálním v několika jazycích, přičemž jen v češtině jej sdílely tisíce uživatelů. Podle několika vědeckých studií a odborníků oslovených agenturou AFP ovšem vakcíny sice mají vedlejší účinky, ale závažné případy jsou velmi vzácné. Některé ze stavů, které McCullough zmiňuje, jsou častěji způsobeny covidem než očkováním. Lékař navíc nepronášel v Evropském parlamentu oficiální proslov, jak naznačovaly některé zprávy, ale jeho vystoupení bylo součástí akce pořádané několika poslanci Evropského parlamentu.

„Kardiolog Dr. Peter McCullough, který se zasloužil o stažení vakcín v USA, hovoří velmi otevřeně o následcích očkování,“ tvrdí tento příspěvek ze 4. listopadu 2023, který na Facebooku sdílelo přes 5 300 uživatelů. Podle příspěvku je McCullough „nejcitovanější lékař světa“.

Příspěvek obsahuje zhruba osmiminutové video se slovenskými titulky s MCCulloughovým projevem.

Image
Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 9. listopadu 2023

Video sdílely tisícovky uživatelů i v dalších jazycích, například ve slovenštině, němčině, angličtině či švédštině. Některé příspěvky tvrdily, že jde o oficiální projev před plenárním zasedáním Evropského parlamentu.

McCullough, kardiolog známý šířením konspirací a nepravd o vakcínách proti covidu, ve videu hovoří o této pandemii a o vakcínách na bázi mRNA. Mimo jiné tvrdí, že pacienti byli nesprávně léčeni a že vakcíny způsobily „druhou vlnu následků“, která přišla po vlně onemocnění covid-19. Na konci videa vyzývá k zákazu těchto vakcín.

Video je doplněno logem „Courageous Discourse“ odkazujícího na McCulloughovu webovou stránku a newsletter.

Agentura AFP již některá McCulloughova tvrzení vyvrátila dříve, například zde či zde.

V rozporu s McCulloughovým tvrzením zachránily vakcíny proti covidu podle Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) miliony životů (archiv). Podle agentury EMA „neexistuje žádný důkaz o zvýšení úmrtnosti v souvislosti s očkováním proti Covidu-19 v jakékoli věkové skupině“ (archiv).

Jak vysvětluje EMA, program očkování proti covidu je největším svého druhu v historii a v EU nebo Evropském hospodářském prostoru byla podána téměř miliarda dávek této vakcíny. Vědci odhadli (archiv), že během prvního roku očkování vakcínou Covid se počet úmrtí na covid celosvětově snížil o více než polovinu. WHO podle odhadu WHO došlo v letech 2020 až 2021 v souvislosti s covidovou pandemií k 14,9 milionu tzv. nadúmrtí (archiv).

V e-mailu zaslaném agentuře AFP 26. září mluvčí EMA vysvětlil, že „před schválením byly vakcíny testovány na desítkách tisíc účastníků v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích, aby se potvrdilo, že splňují vědecké standardy EMA pro bezpečnost, účinnost a kvalitu“.

„Nemůžeme připustit, aby se virus dostal k nechráněné populaci v situaci, kdy WHO zaznamenala více než 6,9 milionu úmrtí na covid-19 a více než 23 milionů odhadovaných nadměrných úmrtí spojených s pandemií, přičemž neznáme dlouhodobé důsledky covid-19 a náklady na vybudování přirozené imunity vůči této nemoci,“ uvedl mluvčí s odkazem na údaje zveřejněné časopisem The Economist.

Dne 12. července 2023 Evropský parlament v usnesení o pandemii (archiv) uvedl, že potvrdil, že vakcíny povolené v EU jsou účinné při prevenci závažných onemocnění a úmrtí.

McCulloughova zářijová přednáška je plná konkrétních zavádějících a nepravdivých tvrzení. Odborníci oslovení agenturou AFP uvedli, že přínosy spojené s vakcínami proti covidu zatím převažují nad jejich riziky, přičemž závažné vedlejší účinky jsou vzácné a méně závažné než ty, které jsou spojeny se samotným onemocněním. Výzkum přínosů a rizik vakcín podle nich nadále pokračuje.

Projev na setkání, nikoliv oficiálním zasedání

Některé příspěvky odkazovaly na webovou stránku Christine Anderson, německé europoslankyně za krajně pravicovou stranu AfD, která propagovala „zasedání odborníků v Evropském parlamentu“ dne 13. září 2023 pod názvem „Zdraví a demokracie podle nově navrhovaných pravidel WHO“. Toto setkání se mělo konat v zasedací místnosti v budově Evropského parlamentu. Na jejích internetových stránkách je uvedeno několik řečníků a také pět poslanců Evropského parlamentu jako hostitelé akce. Na videu vidíme německý nápis „Identität und Demokratie“, jenž odkazuje na krajně pravicovou skupinu poslanců Evropského parlamentu.

Nejednalo se však o oficiální slyšení před Evropským parlamentem, jak uvádějí některé příspěvky na sociálních sítích.

Jak vysvětlují internetové stránky Evropského parlamentu, výbor „může uspořádat slyšení odborníků, pokud to považuje za nezbytné pro svou práci na určitém tématu“, přičemž „většina výborů pořádá pravidelná slyšení, neboť jim umožňují vyslechnout odborníky a projednat klíčové otázky“.

Na internetových stránkách je uveden seznam všech slyšení ve výborech. Na 13. září, kdy se konalo setkání s McCulloughovou přednáškou, nejsou v seznamu uvedena žádná slyšení.

Tisková služba Evropského parlamentu 28. září v e-mailu agentuře AFP potvrdila, že toto setkání „nebylo oficiální akcí Evropského parlamentu a nebylo organizováno ani financováno Evropským parlamentem“.

„Zdá se, že někteří poslanci Evropského parlamentu se akce zúčastnili. Jak je uvedeno v článku 2 jednacího řádu EP, poslanci Evropského parlamentu ‚vykonávají svůj mandát svobodně a nezávisle, nejsou vázáni žádnými pokyny a nedostávají závazný mandát‘,“ dodal EP.

Množství mRNA z vakcíny časem klesá

Během svého projevu McCullough uvádí několik zavádějících a nepravdivých tvrzení o bezpečnosti mRNA vakcín proti covidu.

Vakcíny proti covidu na bázi mRNA - tj. vakcíny od společností Pfizer BioNTech a Moderna - obsahují mediátorovou ribonukleovou kyselinu (mRNA), která buňky příjemce donutí produkovat tzv. spike protein, bílkovinu umožňující koronaviru proniknout do lidských buněk. Imunitní systém začne proti tomuto proteinu vyrábět protilátky a specifické bílé krvinky, takže pokud se organismus později setká se skutečným virem, vyvolá to imunitní reakci. Jiné vakcíny, například od společností AstraZeneca a Janssen, fungují na bázi virového vektoru - ty rovněž obsahují genetické instrukce pro protein, ale jsou dodávány ve formě oslabeného viru. Vakcíny proti covidu na bázi proteinů, jako je vakcína společnosti Novavax, jsou zase založeny na specifických částech viru, které musí imunitní systém rozpoznat, aby mohl reagovat, a jsou dodávány s fragmentem proteinu vyrobeným v laboratoři.

Obě mRNA vakcíny, tj. jak Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech, tak Spikevax od společnosti Moderna, jsou podle českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) považovány za bezpečné a schválené k podávání.

McCullough ve videu tvrdí, že mRNA a spike proteiny nadále kolují v těle a že mRNA nemůže být rozložena, což vede k řadě nežádoucích účinků. Tvrdí, že „neexistuje jediná studie, která by dokazovala, že se mRNA rozkládá“. Podle odborníků to však není pravda.

Frédéric Altare z francouzského Národního ústavu pro zdraví a lékařský výzkum (Inserm) v červenci 2023 agentuře AFP řekl, že „tvorba spike proteinů je velmi pomíjející - stačí sice k vyvolání určité imunitní reakce, ale vpíchnutá RNA, stejně jako spike proteiny, jejichž produkci vyvolává, se v těle velmi rychle odbourávají“. Dne 5. září 2023 dodal, že „jisté modifikace vakcínové RNA a spike proteinu, který produkuje, zlepšily jejich životnost, čímž se zlepšila i jejich schopnost aktivovat silnější imunitní reakci“. Dodal však, že v těle mohou zůstat pouze kousky tohoto spike proteinu a že „nikdo zatím neprokázal žádnou aktivitu těchto fragmentů“.

S tím souhlasí i Bowen Li, výzkumný pracovník z Torontské univerzity, který se specializuje na vakcíny a léky na bázi RNA. „mRNA se kvůli vlastní křehkosti v tkáních a krvi rychle rozkládá, často během několika dní,“ uvedl 6. října v e-mailu pro agenturu AFP. „Tato vlastnost vysvětluje pečlivé zacházení s mRNA vakcínami a přísné požadavky na jejich skladování v chladu.“

Tento článek (archiv) od organizace na ověřování faktů Health Feedback cituje několik studií poukazujících na to, že mRNA z vakcín má v těle jen omezenou životnost.

McCullough se také odvolává na jakousi „studii Castruity“, která údajně ukazuje, že „mRNA koluje v těle měsíc“, což používá jako důkaz pro svá tvrzení.

McCullough neuvádí konkrétní studie, ale pomocí online vyhledávání jsme našli tuto studii (archiv) kterou v březnu 2023 uveřejnil APMIS, časopis pro patologii, mikrobiologii a imunologii. Jako autor je uveden Jose Alfredo Samaniego Castruita a jeho tým.

Ve studii stojí, že vědci nalezli „buď v plné délce nebo stopově SARS-CoV-2 spike z mRNA z vakcíny v krvi až 28 dní po očkování“ u 10 ze 108 vzorků pacientů s chronickou hepatitidou C. Tato zjištění však nelze použít na podporu McCulloughova tvrzení, že mRNA z vakcíny z těla nemizí.

„Žádný důkaz o dlouhodobém přetrvávání v těle neexistuje,“ uvedl 29. září v e-mailu pro agenturu AFP Henrik Westh, jeden z autorů zmíněné studie a klinický profesor na katedře klinické medicíny Kodaňské univerzity. Vysvětlil, že takzvané pokrytí, neboli kolik vakcíny lze v těle pozorovat, „je bezprostředně po očkování na vysoké úrovni, v průběhu času klesá a po 28 dnech v naší skupině pacientů mizí“.

„V souvislosti s našimi zjištěními nemáme žádné údaje o vedlejších účincích. Domnívám se, že by to ve skutečnosti mohla být výhoda pro imunitní odpověď na očkování proti covidu,“ uvedl a dodal, že například vakcínu proti hepatitidě B lze v plazmě naměřit i „2-3 týdny po podání“.

Image
Infografika zobrazujúca fungovanie technológie mRNA vakcín ( AFP / John SAEKI, Laurence CHU)

Vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací při covidu než u vakcín

McCullough dále ve videu tvrdí, že spike protein z vakcíny vyvolává onemocnění ve „čtyřech hlavních oblastech“. Jako první oblast uvádí „kardiovaskulární onemocnění“ a zmiňuje myokarditidu, „urychlení aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění“, srdeční infarkt nebo „srdeční zástavu“, syndrom posturální ortostatické tachykardie (POTS), disekci aorty, fibrilaci srdečních síní a jiné arytmie.

Odborníci však vysvětlují, že u samotného onemocnění covid-19 existuje vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací než u vakcín.

V informačních dokumentech o vakcínách společností Pfizer (archiv) a Moderna (archiv) je z nemocí uvedených McCulloughem uvedena pouze myokarditida - zánět srdečního svalu - a perikarditida - zánět výstelky srdečního svalu. Oba tyto nežádoucí účinky jsou v informačních dokumentech o přípravku i na webových stránkách EMA uvedeny v kolonce „velmi vzácné“ nežádoucí účinky.

Agentuře AFP to 4. října potvrdil Peter Liu, viceprezident pro výzkum a vedoucí vědecký pracovník Kardiologického institutu Ottawské univerzity. „Je pravda, že tyto vzácné případy myokarditidy a perikarditidy se po mRNA vakcínách vyskytují, o něco častěji u vakcín Moderna než u vakcín Pfizer, a obecně u mladých mužů,“ uvedl. „Ale výskyt je stále velmi, velmi nízký, méně než osm případů na milion.“

Také Tomáš Szemes, vedoucí Centra genomiky a bioinformatiky ve Vědeckém parku Univerzity Komenského v Bratislavě, agentuře AFP řekl, že „výskyt myokarditidy u mladých mužů byl po očkování výrazně nižší než při očkování Covid-19“.

„Z kontrolovaných studií a také z praxe víme, že téměř všechny léky včetně vakcín mají vedlejší účinky. V porovnání se staršími technologiemi je však mRNA vakcíny mají velmi zřídka. Důležité je, že přínos vakcín (vysoká účinnost, a tedy výrazné snížení výskytu dlouhých, závažných a smrtelných forem onemocnění covid-19) výrazně převyšuje riziko spojené se vzácnými nežádoucími účinky, a to ve všech věkových kategoriích. Kromě toho se stejné komplikace vyskytují i u pacientů s covidem, ale ve výrazně vyšší míře,“ uvedl Szemes.

Na základě studie (archiv) zveřejněné v květnu 2022 bylo zjištěno, že 9 až 28 ze 100 000 mužů ve věku 16 až 24 let onemocnělo myokarditidou po vakcíně Moderna a 4 až 7 ze 100 000 po vakcíně Pfizer. K těmto případům docházelo „velmi zřídka“ a vyskytovaly se nejčastěji u mužů ve věku 16 až 24 let. Většinou měly mírný průběh.

McCullough se ve videu odvolává na článek, jehož je spoluautorem a který údajně dokazuje, že 100 % úmrtí, u nichž existuje podezření na myokarditidu, je způsobeno vakcínou. Agentura AFP tento článek označila jako preprint publikovaný v roce 2023, který se zabýval 28 pitevními případy s „myokarditidou vyvolanou vakcínou Covid-19 jako možnou příčinou úmrtí“. Preprinty nebyly podrobeny recenznímu řízení a jejich kvalita může značně kolísat.

Stuart Ray, profesor medicíny na Univerzitě Johnse Hopkinse, který se mimo jiné specializuje na virologii, poukázal na několik problémů s výše uvedeným preprintem. „Je plný nepřesných tvrzení o vakcínách proti covidu a zavádějících citací zdrojů. Retrospektivní analýza 28 pitev provedených v časovém období souvisejícím s 1 miliardou podaných dávek vakcíny, na kterou se studie odvolává, neposkytuje žádný důkaz o příčinné souvislosti mezi očkováním a kardiovaskulárními komplikacemi. Autoři se dostatečně nezabývají souvisejícími příčinami ani dalšími důležitými omezeními,“ uvedl v e-mailu zaslaném agentuře AFP 4. října.

Liu dodal, že v mnoha případech uvedených v článku byli pacienti ve velmi pokročilém věku. Tento věk podle něj není slučitelný s myokarditidou vyvolanou očkováním.

Pokud jde o další komplikace zmíněné McCulloughem, Liu vysvětlil, že ačkoli jsou někdy hlášeny po očkování, jedná se o běžné stavy a doposud nic nenasvědčuje příčinné souvislosti s vakcínou.

„O tom, zda vakcíny mohou způsobit jiné závažné kardiovaskulární příhody než ty, které jsou způsobeny samotnou infekcí, se vedou diskuse,“ uvedl Mats Börjesson, profesor a konzultant na univerzitě ve švédském Göteborgu, v e-mailu z 10. října. „Byly zaznamenány zprávy o takových případech (fibrilace síní apod.), ale neexistují žádné populační studie, které by to potvrzovaly. Existuje jedna studie, která neprokázala žádné zvýšení výskytu infarktu myokardu po očkování, zatímco jiná studie prokázala nižší riziko infarktu myokardu u covidu u plně očkovaných osob. Pokud jde o cévní mozkovou příhodu, jsou výsledky rozporuplné (zvýšené i snížené riziko),“ dodal Börjesson, který se mimo jiné specializuje na sportovní kardiologii.

Liu vysvětlil, že lékařská komunita spíše diskutuje o rizicích spojených se samotným covidem. „(McCullough) hovoří například o urychlení aterosklerózy nebo syndromu ortostatické tachykardie a síňových arytmiích. Ty jsou ve skutečnosti spíše spojeny s covidem jako takovým. Jsou to některé z dopadů tzv. dlouhého covidu,“ řekl k tvrzení amerického kardiologa.

Ray se k tomuto názoru připojil. „Očkování proti covidu-19 je velmi zřídka spojeno s kardiovaskulárními komplikacemi - ty jsou spíše spojeny s covidem-19,“ řekl.

McCullough dále uvedl, že „kardiovaskulární oblast poškození lidského organismu v důsledku očkování je značná, větší než cokoli, co jsme kdy viděli u cholesterolu, vysokého krevního tlaku nebo cukrovky“.

Liu se odvolával na studii (archiv) Globálního konsorcia pro kardiovaskulární rizia zveřejněnou v časopise The New England Journal of Medicine v říjnu 2023, která uvádí nejčastější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

„Na prvním místě je vysoký krevní tlak, následuje vysoká hladina cholesterolu a pak cukrovka; to jsou běžné příčiny úmrtí na kardiovaskulární onemocnění na celém světě,“ uvedl Liu k výsledkům studie. „Musíte mít na paměti, že vysoký krevní tlak se vyskytuje u každého čtvrtého člověka (...),“ dodal s tím, že infarkty a mrtvice nejsou pozorovány v takovém počtu, jaký by se dal očekávat, kdyby souvisely s vakcínami, jak tvrdí McCullough.

Ray to potvrdil. „S výjimkou vzácných případů myokarditidy (která je silněji spojena s infekcí Covid-19 než s vakcínami) neexistuje žádný konkrétní důkaz, který by podporoval předpoklad, že očkování mRNA vakcínou proti covidu s sebou nese riziko kardiovaskulárních komplikací srovnatelné s vysokým cholesterolem, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.“

McCullough také spojuje myokarditidu způsobenou vakcínou se srdečními zástavami u mladých sportovců. Agentura AFP již v minulosti vyvrátila několik podobných tvrzení, například zde nebo zde.

Image
Slovenští zdravotníci podávají svému kolegovi vakcínu proti onemocnění covid-19 ve Fakultní nemocnici v Nitře 26. prosince 2020 ( AFP / VLADIMIR SIMICEK)

Riziko vzniku krevních sraženin je u covidu vyšší než u vakcín

Jako další oblast uvádí McCullough „krevní sraženiny, jaké jsme nikdy předtím neviděli“ a spike protein označuje za „nejvíce trombogenní“ v lidské medicíně.

Komplikace se srážlivostí sice byly spojovány s vakcínami proti covidu, ale jednalo se o vakcíny společností AstraZeneca a Janssen na bázi virových vektorů, nikoliv o mRNA vakcíny.

„Některé vakcíny založené na adenovirovém vektoru covidu-19 byly vzácně spojovány se závažnějšími komplikacemi srážlivosti krve. Závažné komplikace srážlivosti krve však nejsou silně spojeny s mRNA očkováním,“ uvedl Ray.

Liu dodal, že „sice existuje riziko mozkové žilní trombózy, které je velmi, velmi nízké a vyskytuje se častěji u žen středního věku (...), ale ve skutečnosti je spojeno s vakcínou společnosti AstraZeneca, která funguje na tradičnější bázi“. Upozornil také na to, že krevní srážlivost se častěji vyskytuje u pacientů, kteří se nakazili covidem.

Agentura AFP v minulosti ověřila několik tvrzení o krevních sraženinách a vakcínách, například zde či zde.

Neurologické a imunologické nežádoucí vedlejší účinky velmi vzácně spojené s adenovirovými vakcínami

Další dvě takzvané „oblasti onemocnění“, které jsou podle McCullougha spojeny s mRNA vakcínami, jsou neurologické a imunologické vedlejší účinky. Jako příklady neurologických následků uvádí mozkovou mrtvici, Guillain-Barrého syndrom, ascendentní paralýzu, neuropatii malých vláken, necitlivost a brnění, zvonění v uších a bolesti hlavy. Jako příklady imunologických následků uvádí McCullough trombotickou trombocytopenii vyvolanou očkováním a multisystémové zánětlivé onemocnění.

Možné souvislosti mezi vakcínami a různými nemocemi jsou sice předmětem dalšího zkoumání, ale ze stavů, které McCullough uvádí, byla prokázána příčinná souvislost s mRNA vakcínami pouze u bolestí hlavy. Ty jsou také uvedeny v informačních dokumentech vakcín Pfizer a Moderna jako „velmi časté nežádoucí účinky“.

Přehled nejčastěji hlášených podezření na nežádoucí účinky po očkování vakcínami proti covidu je k dispozici na webových stránkách SÚKL.

Komise EMA pro bezpečnost zkoumala případy multisystémového zánětlivého syndromu, vzácného onemocnění postihujícího mnoho částí těla, hlášené po očkování vakcínou proti covidu, ale zatím dospěla k závěru, že neexistuje dostatek důkazů o možné souvislosti mezi vakcínami a tímto syndromem.

Některé ze stavů, které McCullough uvádí, se týkají vakcín proti covidu, nikoli však těch na bázi mRNA. V příbalovém letáku vakcíny Janssen (archiv) i AstraZeneca (archiv) jsou jako „velmi vzácné“ uvedeny nežádoucí účinky jako je Guillain-Barrého syndrom nebo krevní sraženiny v kombinaci s nízkou hladinou krevních destiček nebo trombocytopenie. Tyto jsou uvedeny i na webových stránkách EMA. Při Guillain-Barrého syndromu začne imunitní systém napadat nervy v těle a onemocnění může být životu nebezpečné, ale většina pacientů se při správné léčbě uzdraví, zejména pokud je léčba zahájena do dvou týdnů od prvních příznaků.

Image
Zdravotníci přesouvají pacienta s covidem hospitalizovaného na Pneumologickém oddělení Nemocnice Ružinov v Bratislavě 24. února 2021 ( AFP / VLADIMIR SIMICEK)

Chybné studie citované jako důkazy

Kromě preprintového článku o myokarditidě, jehož je spoluautorem, používá McCullough na podporu svých tvrzení o mRNA vakcínách i jiné sporné práce.

Jednou z nich je práce „Schmelinga a jeho kolegů z Dánska“, která podle McCullougha dokazuje, že 30% lidí, kteří vakcínu užívají, nemá žádné vedlejší účinky, 70% má mírné vedlejší účinky a 4,2% má závažné vedlejší účinky v závislosti na šarži vakcíny.

Jediným relevantním dokumentem, který agentura AFP našla, je tento výzkum publikovaný časopisem European Journal of Clinical Investigation s názvem „Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine“ zveřejněný v březnu 2023. Zkoumala se v něm míra podezření na nežádoucí účinky u různých šarží vakcíny společnosti Pfizer podávané v Dánsku.

Údaje, které McCullough cituje, se v textu nenachází, ale stojí v něm, že 4,22% všech podaných dávek vakcíny tvořily šarže spojené s nejvyšším počtem podezření na nežádoucí účinky, 63,69% tvořily šarže s druhým nejvyšším počtem podezření na nežádoucí účinky a 32,09% tvořily šarže s nejnižším počtem podezření na nežádoucí účinky. Údaj 4,22% se tedy netýká podílu osob, u nichž se vyskytly závažné nežádoucí účinky, jak tvrdí McCullough.

Text navíc uvádí, že údaje, které používá, pocházejí ze systému hlášení podezření na nežádoucí účinky (SAE) Dánské lékařské agentury, což je „pasivní systém hlášení“. „Hlášení z těchto systémů podléhá zkreslení, a to jak podhodnocení, tak nadhodnocení. Také uvedené údaje mohou být neúplné a kvalita hlášených informací může kolísat,“ uvádějí autoři a dodávají, že z tohoto důvodu „signály zjištěné těmito systémy (...) obecně nelze použít ke stanovení příčinné souvislosti nebo kauzality“.

S tím souhlasí i Bowen Li. „Nezohledňovali faktory, jako je předchozí anamnéza před onemocněním covidem, specifické typy podezření na nežádoucí účinky nebo demografické údaje o případech podezření na nežádoucí účinky," uvedl a dodal, že „k potvrzení nebo zpochybnění těchto zjištění by byly zapotřebí další rozsáhlejší studie“.

McCullough ve videu také tvrdil, že „největší pitevní studie úmrtí po očkování proti covidu na celém světě“, jejímž je autorem, zjistila, že 73,9% úmrtí po očkování bylo způsobeno touto vakcínou.

Agentura AFP ověřovala toto tvrzení v červenci 2023. Námi oslovení odborníci tehdy poukázali na chybnou metodiku a vznesli pochybnosti o důvěryhodnosti autorů. Preprint článku, archivovaný zde, se nejprve objevil na serveru propojeném s časopisem The Lancet, ale následně byl odstraněn, protože použitá metodika nepodporovala jeho závěry.

Očkovací látky jsou považovány za bezpečnější než imunita získaná samotnou infekcí

Kromě tvrzení o mRNA vakcínách se McCullough v původním videu zabývá také otázkami ohledně léčby covidu. Tvrdí, že pouze včasná léčba a získání přirozené imunity mohly zabránit hospitalizacím a úmrtím a že „většině hospitalizací a úmrtí u nejrizikovějších pacientů se dalo předejít včasným zásahem“, jako jsou „virucidní nosní spreje“, kloktadla nebo intravenózní a perorální léky.

Mluvčí EMA agentuře AFP sdělil, že přirozená imunita je sice účinná, ale časem slábne a představuje potenciální riziko závažného onemocnění. „Zatímco k oslabení dochází i při očkování, posilující vakcíny posilují schopnost organismu vybudovat si odolnost vůči onemocnění, aniž by musel být znovu vystaven potenciálně závažným následkům onemocnění,“ uvedl.

McCullough neupřesňuje, jaké léky má na mysli. Standardní doporučení pro léčbu zahrnují volně prodejné léky, jako je paracetamol nebo ibuprofen proti horečce, ale nyní jsou k dispozici také antivirotika, která může v indikovaných případech předepsat lékař, například molnupiravir nebo paxlovid.

Agentura AFP vyvrátila tvrzení o kloktání jako metodě prevence covidu na počátku pandemie například zde. EMA i SÚKL agentuře AFP potvrdily, že v současné době nejsou k dispozici žádné virucidní nosní spreje, které by v klinických studiích prokázaly účinnost proti covidu.

„Žádný nosní sprej ani ústní voda s antiseptickými nebo virucidními vlastnostmi neprokázaly účinnost u pacientů s covidem, a to ani v nejranějším stadiu onemocnění,“ uvedl mluvčí EMA.

Image
Historie smrtelných infekčních chorob, epidemií a pandemií ( AFP / John SAEKI, Laurence CHU, Janis LATVELS)

Nedůvěryhodné spolky

V závěru svého projevu McCullough zmiňuje, že Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS) a Světová rada pro zdraví zákaz očkování podporují.

AAPS vydala v březnu 2023 prohlášení, v němž vyzývá k „moratoriu“ na „povinné očkování proti covidu a genetické injekce“, čímž míní vakcíny. Světová rada pro zdraví již v roce 2021 prohlásila, že vakcíny jsou údajně „nebezpečné“.

Agentura AFP již dříve prošetřila tvrzení týkající se jak AAPS, tak Světové rady pro zdraví, a dospěla k závěru, že o vakcínách šíří nepravdivé nebo zavádějící informace.

McCullough také uvádí, že 7. prosince 2022 moderoval zasedání v americkém Senátu, na němž odborná skupina dospěla k závěru, že by všechny vakcíny proti kovirům měly být staženy. Pomocí Google jsme nalezli tuto tiskovou zprávu o této debatě, kterou zorganizoval republikánský senátor Ron Johnson. Na videu z této akce dostupném na Johnsonově kanálu je vidět McCullough mezi účastníky setkání. Mezi řečníky byl také Robert Malone, jehož nepravdivá tvrzení o covidových vakcínách AFP v minulosti vyvrátila například zde. AFP také již dříve ověřovala tvrzení, která zazněla během debat pořádaných Johnsonem.

14. listopadu 2023 Odstranili jsme tučně vytištěné písmo z perexu.

Chcete, aby agentura AFP ověřila nějakou informaci? Napište nám!

Kontaktujte nás