Žena s rouškou vychází ze stanice metra v Praze 26. dubna 2020 (AFP / Michal Cizek)

Radbruchova formule vás u soudu neochrání od nošení roušky

Copyright AFP 2017-2022. Veškerá práva vyhrazena.

Na sociálních sítích se objevil „návod” na to, jak legálně odmítnout nošení roušky na základě tzv. Radbruchovy formule. Podle expertů je to ovšem nesmysl. Radbruchovu formuli lze aplikovat pouze když je daný zákon či nařízení diskriminační do té míry, že se dostane do extrémního rozporu se spravedlností, jak tomu bylo například u nacistických Norimberských zákonů.

Oficiálně vypadající „prohlášení” o odmítnutí nošení roušky se na Facebooku šířilo například prostřednictvím tohoto příspěvku z 18. srpna 2020, který sdílelo přes 1 800 uživatelů. Dokument začíná slovy: „Prohlašuji tímto, že nenosím roušku na základě Radbruchovy formule.” Autor dále uvádí, že „účinnost roušky není z lékařského hlediska jednoznačně prokázána”, takže „považuji příkaz k jejímu nošení za svévolný politický akt, který má jiný účel než zdravotní. Na základě výše uvedeného pociťuji v této situaci rozpor mezi pozitivním právem a přirozeným právem jako nesnesitelný a odvolávám se na Radbruchovu formuli.”

Na konci dokumentu je vyznačeno místo pro jméno a podpis. V příspěvku autoři doporučují nosit podepsaný dokument neustále u sebe a vytáhnout jej pokaždé, když po jeho nositeli někdo bude chtít, aby si nasadil roušku. „Vzhledem k tomu, že se jedná o respektovaný právní termín, může mít úspěch i u případného soudního jednání,” dodávají. 

Snímek facebookového postu pořízený 9. září 2020

Co je Radbruchova formule?

Gustav Radbruch (1878 – 1949) byl německý právník, který počátkem dvacátých let minulého století dvakrát sloužil jako ministr spravedlnosti Výmarské republiky. Je považován za jednoho z nejvlivnějších právních myslitelů 20. století. Právě on přišel v roce 1946 s teorií, že pokud se tzv. pozitivní zákon (tj. zákon vytvořený lidmi, který je spojen s konkrétním státem) dostane do konfliktu  s vyšší spravedlností (tj. nepsaným, univerzálním právem nezávislým na státu), měla by spravedlnost převážit, ovšem pouze v případě, že konflikt mezi nimi dosáhne „nesnesitelné míry.”

Je třeba si uvědomit, že Radbruch formuloval tuto tezi v reakci na excesy nacistické třetí říše. Reagoval tím na nespravedlnost nacistického právního řádu, jehož typickým příkladem jsou Norimberské zákony legalizující pronásledování židovského obyvatelstva. Radbruchova formule je tedy relevantní především v posttotalitních zemích, kde řeší nespravedlnost právního řádu předcházejících diktatur. 

Použita byla hlavně v Německu. Známé jsou případy, kdy západoněmecký ústavní soud odmítl uplatnit nacistický zákon odebírající německou národnost Židům, kteří emigrovali, protože by tím ztráceli nárok na vrácení majetku zabaveného během války. Po pádu berlínské zdi a následném sjednocení Německa byla formule použita v případě odsouzení východoněmeckých pohraničních strážců, kteří zastřelili lidi pokoušející se překročit hranice a u soudu pak argumentovali tím, že jim to zákony DDR povolovaly. 

Co na to právní experti

V českém právním systému nebyla Radbruchova formule nikdy uplatněna, řekl Jiří Přibáň, profesor práva na univerzitě v Cardiffu, který o tomto právním konceptu psal v českých médiích. Sdílené prohlášení, že nošení roušky lze na základě Radbruchovy formule odmítnout, označil za „právně nicotné.” 

„Samozřejmě, že je to celé nesmysl,” sdělil Přibáň AFP Na pravou míru v e-mailu. „Radbruchova formule se týká výjimečných situací, ve kterých dochází k ‚hrubému porušení spravedlnosti’ ve smyslu porušování rovnosti před zákonem a diskriminace. V tomto případě se o žádnou diskriminaci nejedná, protože jde o plošné opatření v oblasti zdravotní a hygienické politiky. Není tedy porušen princip rovnosti před zákonem.”

Podobně se vyjádřila i docentka Tatiana Machalová, která na toto téma přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. 

„Radbruchova formule má omezené použití a může se použít jen tehdy, když daný zákon vzniká v totalitních společenských podmínkách,” řekla AFP Na pravou míru. „To je velmi podstatný znak, protože jde o podmínky, které nedovolují žádným způsobem takový zákon procesně změnit nebo upravit.”

„Proto Radbruch ve své formuli v závěru říká, že takové právo či takový zákon není vůbec zákonem, protože ztratil všechny náležitosti práva, hlavně ztratil svůj účel být spravedlivým právem,  a proto jej nelze považovat za právo. Takže na naší situaci  Radbruchovou formuli nelze vůbec použít,  protože zde nemáme totalitní situaci. Zákony a pravidla proti pandemii byly uvedeny v platnost podle ústavy demokratického státu,” řekla Machalová.  

V kontextu současné koronavirové pandemie bylo podle Machalové zavedení povinnosti nosit roušku správné, protože tím „je chráněno především nejdůležitější právo, a to právo na život a zdraví.  Stát se musí o toto právo přednostně postarat... Pokud nebudete mít život a zdraví, tak  jsou vám svoboda a další základní práva k ničemu,” dodala Machalová. 

V České republice od 10. září s určitými výjimkami znovu platí povinnost zahalovat si ústa ve vnitřních prostorách budov. V počtu nových případů Covid-19 na 100 000 obyvatel je Česká republika v rámci Evropské Unie momentálně na šestém místě.

AFP Na pravou míru již o nepravdivých informacích souvisejících s nošením roušek informovala zde, zde, zde a zde.

COVID-19